Нервно-мускулно предаване - физиология


Категория на документа: Медицина


Нервно - мускулно предаване - физиология

Мускулният тонус се поддържа от нервни импулси, произхождащи от предните рога на гръбначния мозък и достигащи по невронен път до периферната скелетна мускулатура. Основна анатомична и функционална единица в поддържането на мускулния тонус е рефлексната дъга. Предаването на нервните импулси става в т.наречения мионеврален синапс. Състои се от : пресинаптична мембрана /представлява терминалната мембрана на моторните нервни окончания/ и постсинаптичната мембрана /граничната мембрана на мускулните влакна/. Между тях се намира синаптичното пространство.

Етапи в предаването на импулсите:

1.Синтез, складиране и освобождаване на ацетилхолин от нервните окончания в субсинаптичното пространство.

2.Залавяне на освободения ацетилхолин за рецепторите на постсинаптичната мембрана.

3.Промяна в активността на рецепторните зони, изравняване йонните концентрации от двете страни на мембраната.

4.Деполяризация на постсинаптичната мембрана, последваща деполяризация на сарколемата и саркоплазмата и временно освобождаване на Ca 2+.

5.Формиране на актиномиозинов комплекс и последващо съкращение.

"Граница на сигурност" - освобождават се по - големи количества ацетилхолин от необходимите - представлява физиологичен резерв, включващ се при физически натоварвания, фебрилитет, стресови състояния, болка, нарастващ метаболизъм и др.

Фактори потискащи мионевралното предаване в синапсите.

1.Нервно-мускулното предаване се потиска при намалено количество ацетилхолин.

2.Заемане на холинергичните рецептори от субстанции с подобна структура.

3. Нарушено действие на холинестеразата - удължена деполяризация.

Блокиране на нервно-мускулното предаване чрез прекъсване провеждането в невроните на гръбначния мозък и мозъчния ствол е на централно ниво. За анестезиологията основно значение има прекъсването на предаването на импулсите периферно - на ниво нервно-мускулно съединение. Клод Бернар описва действието на отровата кураре върху мионевралното предаване. Установено е, че периферните блокиращи субстанции имат четвъртични азотни атоми с разстояние между тях 0,8 до 1,5 мм. Рецепторите на постсинаптичната мембрана са на същото разстояние.

Невро-мускулните блокери действат по два начина:

1.Конкурентни взаимоотношения с ацетилхолина по силата на закона за действие на масите - недеполяризиращ нервно-мускулен блок - характеризира се с вяла парализа, настъпваща в определен порядък.

2.Трайна деполяризация от мускулни релаксанти, които имат подобно на ацетилхолина действие.Те се хидролизират бавно или въобще не се хидролизират от ацетилхолинестеразата Деполяризацията се характеризира с начални фибрилерни потрепвания на отделни мускулни групи.

При продължително подаване на допълнителни дози от деполяризиращи релаксанти се развива двоен блок. При продължително приложение на тези медикаменти се наблюдава и тахифилаксия - намалена чувствителност при прилагане на допълнителни дози.

Клинична оценка на нервно-мускулната блокада - чрез изследване на мускулната активност, измерване на дихателния обем, минутна вентилация. Обективен метод за оценка е периферната нервна стимулация. При деполяризиращия блок - мускулните отговори са с еднаква амплитуда , а при недеполяризиращия блок са характерни отслабващи отговори т.н. умора както при единични така и при тетанични стимули. След тетанична стимулация настъпва "посттетанично улесняване".

Върху действието на невро-мускулните релаксанти влияние оказват също възраст, пол, телесна маса, състояние на пациента.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Нервно-мускулно предаване - физиология 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.