Мотиви за доброволно здравно осигуряване


Категория на документа: Медицина


Два ИНТЕРЕСА:
* Първият е свързан с това, служителят да получава по-качествени услуги, което ще означава по принцип по-добро здраве и/или по-бързо възстановяване при болест.
* Другият интерес на работодателя е да има високо мотивирани служители, а правейки допълнителни здравни осигуровки, работодателят доказва, че полага грижи за тяхното здраве, с което допълнително ги стимулира.
> Работодатели, които имат финансови затруднения - За тях дори сегашните осигуровки са тежко бреме, а ако се наложи да отделят и допълнителни средства, това съвсем ще ги "довърши".
Становище на синдикатите
> Сериозни възражения против доброволното здравно "осигуряване се правят от представителите на синдикатите. На първо място, изказва се съмнение в почтеността на целия замисъл ("Не желая да обиждам никого, но в момента цялата реформа беше правена от лекари, за лекари, като в целия този процес осигурените лица бяха забравени на заден план... ").
> Проучванията на синдикатите сред тяхната членска маса говорят за наличието на силни отрицателни нагласи спрямо сега действащата система. Опасенията на участниците са, че хората няма да възприемат с добро око и новата идея за доброволното здравно осигуряване. Основната причина за това, разбира се, е ниското ниво на доходите на работниците и служителите.

Използвана литература:
> http://www.bgzdrave.bg/
> http://www.zastrahovatel.com/
> http://www.dom-zdrave.net/
> Димитрова, Т., Персонални финанси, Свищов, 2010
> Закон за здравното осигуряване
> Георгиев, З., Йорданов, П., Теория на социалното осигуряване, Фабер, В. Търново, 2008

??

??

??

??

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ " Д. А. ЦЕНОВ"

Свищов 2011г.

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ " Д. А. ЦЕНОВ"

Свищов 2011г.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Мотиви за доброволно здравно осигуряване 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.