Мотиви за доброволно здравно осигуряване


Категория на документа: Медицина


В обхвата на здравните услуги и стоки на осигурените не се включват: спешна и неотложна медицинска помощ, наранявания, получени в пияно състояние, аварийни и бедствени ситуации, пластични козметични операции, лечение с методите на нетрадиционната медицина, психотерапия и акупунктура, витамини, хранителни добавки, продукти за отслабване, хомеопатични лекарства, медицинска козметика.
Какви са ползите на прекия потребител на доброволното здравно осигуряване

> Предоставяне на защита в рамките на задължителното здравно осигуряване и допълнителна защита (услуги) извън обхвата му
> Услугите са точно дефинирани
> Осигуреният лично ги получава
> Доброволност на осигуряването
> Ползва модерна техника в престижни клиники; диагностика и лечение от най-добрите специалисти
> Лична ангажираност от координаторите в лечебните заведения по места
> Бързо решаване на здравословния проблем на осигурения
> Данъчни преференции
Какви са ползите на работодателя от доброволното здравно осигуряване

> Подобряване здравето на служителите и качеството на работата им
> Възможност за ранно диагностициране на заболявания
> Намаляват болничните листове и неприсъствените дни
> Спестяват се осигуровки върху болничните пари и плащането от работодателя за всеки първи ден от болничния лист
> Стимулиране и грижа за персонала
> Възможност служителите да осигурят семействата си на преференциални цени за корпоративен клиент
> Покриване на задължителните профилактични прегледи за персонала
> Данъчни преференции
Данъчни преференции

На основание глава III раздел I от Закона за здравното осигуряване, доброволно здравно осигуряване могат да извършват само лицензирани здравноосигурителни дружества.

1. За фирмено осигуряване:
Съгласно Чл.36 (4) от ЗКПО:
- До 40 лв./месец за всяко осигурено лице - вноските за Доброволно Здравно Осигуряване, пенсионно осигуряване и застраховка "Живот" до 40 лв. месечно за всяко лице представляват разход за дейността на фирмата и не се облагат с данък при източника 12%.

2. За индивидуално осигуряване:
Съгласно ЗОДФЛ:

До 10% от дохода за лица на трудов договор, свободни професии, доходи от договори за управление и контрол, по схемата указана в закона.
Какво предлагат?

В момента в България има 15 здравноосигурителни фондове. Те предлагат пакет от здравни услуги, които в зависимост от вида и обема си, са в три (най-често) опции - минимална, стандартна и луксозна. Независимо от опцията и фонда, пакетите дават свободен избор и директен достъп до лекар специалист и лечебно заведение в цялата страна, без да е необходимо направление. Здравноосигуреният получава профилактична, извънболнична, болнична и стоматологична помощ, възстановяване на разходи и медицински транспорт с придружаващо медицинско лице или медицински екип по време на транспортиране. Някои застрахователни дружества предлагат освен линейки и медицински хеликоптер. Повечето от фондовете притежават и собствен медико-стоматологичен център. Те имат партниращи лечебни заведения в цялата страна.

Предлаганите здравни услуги могат да бъдат получени с или без помощта на служител (наречен координатор) от застрахователното дружества. От това зависи и начинът, по който за тях ще бъде заплатено. В единия вариант съобщавате проблема си на координатора и той организира всичко необходимо за посещението при лекар. Нищо не плащате! В другия - сам си избирате специалиста и болничното заведение, но и сам си плащате. След това представяте пред застрахователната компания документацията за направените разходи и средствата ви се възстановяват в рамките на договорения лимит.
В заключение

За момента доброволното здравно осигуряване като цяло и в частност не е разкрило своите възможности и все още не е съществен елемент в системата за стимулиране на персонала.

Причини:
> Относителна новост
> Недостатъчна информация
> Неясна здравна стратегия
> Съществуващата конкуренция за данъчните преференции

Становище на работодателите по отношение на ДЗО
> Представителите на мощните, икономически стабилни предприятия се изказват категорично в подкрепа на доброволните здравно осигурителни фондове
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Мотиви за доброволно здравно осигуряване 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.