Мотиви за доброволно здравно осигуряване


Категория на документа: Медицина
Доклад
по Персонални финанси
на тема:
Мотиви за доброволно здравно осигуряване

Дефиниция на доброволното здравно сигуряване.............3

Предимства на доброволното здравно осигуряване...........4

Недостатъци на доброволното здравно осигуряване.........5

Ползи на прекия потребител на ДЗО................................5

Ползи на работодателя от ДЗО.......................................6

Данъчни преференции...................................................6

Какво предлагат?......................................................................7

Заключение..................................................................7

Използвана литература..................................................9

Дефиниция на доброволното здравно сигуряване

Съгласно чл. 82 (изм. ДВ бр.107 от 2002г.) доброволното здравно осигуряване е дейност по поемане на рискове, свързани с финансовото обезпечаване на определени здравни услуги и стоки, осъществявана от лицензирани по този закон здравно - осигурителни дружества срещу заплащане на здравноосигурителни премии, въз основа на здравноосигурителни договори.

Основната дейност на едно здравноосигурително дружество е управление на поетия финансов риск, а не прякото предоставяне на здравни услуги и стоки. Законът урежда две форми, чрез които може да се извърши доброволното здравно осигуряване - чрез възстановяване на разходите и чрез абонаментно облужване.

При доброволното здравно осигуряване чрез възстановяване на разходи (чл.87, ал.3 от ЗЗО) здравноосигурителното дружество възстановява разходите за здравно обслужване на осигурените лица при настъпване на предвидените в здравноосигурителния договор случаи. Разходите могат да се възстановят както на изпълнителите на медицинска помощ, така и на осигурените лица за предоставените или за заплатените здравни услуги и стоки.

При доброволното здравно осигуряване чрез абонаментно обслужване (чл.87, ал.3 от ЗЗО) здравноосигурителните дружества, при настъпване на предвидените в здравноосигурителните договори случаи, осигуряват предоставянето на определени здравни услуги и стоки на осигурените лица от определени изпълнители на медицинска помощ, с които здравноосигурителното дружество е скючило договор.

Предимства на доброволното здравно осигуряване

Доброволното здравно осигуряване е предназначено за тези, които искат да осигурят на себе си и на семействата допълнително здравно осблужване над това, което им осигурява Националната здравно-осигурителна каза (НЗОК). Вноските за доброволно здравно осигуряване на освободени от данъчно облагане и намаляват персоналните данъци. Набраните в личните партиди суми се увеличават в резултат на инвестирането им в подходящи финансови инструменти, регулирани от законодателството и контролирани от Комисията за финансов надзор.

Доброволното здравно осигуряване надстроява здравните услуги, предлагани в основния пакет на задължителното здравно осигуряване, т. е . то се разглежда като допълващо индивидуално здравно осигуряване, при което се оказват допълнителни здравни услуги и дейности по профилактика, извънболнична и болнична медицинска помощ или чрез комбиниран здравноосигурителен пакет. По този начин се гарантира необходимата и достатъчна по вид, обем и време медицинска помощ за решаване на конкретен здравен проблем на индивида, която е допълнение към основния задължителен здравноосигурителен пакет в качествено отношение и над установените относително кратки срокове за оказване на здравни грижи. Този подход съдейства за индивидуализиране на здравното обслужване и особено при решаване на здравни проблеми при масови заболявания.

Основното предимство е бързото разрешаване на здравословния проблем. Край на висенето с часове пред личния лекар за едно (повече не ви се полагат, и другите искат!) направление при специалист.Договорът със здравноосигурителното дружество позволява веднага да се отиде при желания специалист, да се направят всички необходими изследвания и манипулации, без се плаща (фондът плаща), да се възстановят парите за лекарства.

Недостатъци на доброволното здравно осигуряване

Единици са дружествата, готови да поемат разходите на клиентките си при бременност и раждане. За съжаление, повечето не предлагат такива здравни услуги или ги включват в луксозната си опция. Ощетени са и бездетните. Не само държавата, но и застрахователите не покриват разноските им за лечение на безплодие и зачеване ин витро. На практика излиза, че в този случай здравноосигурителните фондове не изпълняват основната си функция - да допълват пакета на НЗОК.

Здравните услуги за новородени са изключени в голяма част от пакетите, обикновено долната възрастова граница за деца е 1 месец. Все пак има дружества, които предлагат извънболнична и болнична помощ за новородено. В луксозната опция на много фондове са включени и ваксините.

Извън списъка на привилегированите, ползващи здравните пакети на здравните фондове, остават болните с утежнен осигурителен риск: онкоболните, алкохолно- и наркозависими, психично болните, нуждаещите се от хемодиализа и хемотрансфузия, болните от СПИН, хората над 65 г.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Мотиви за доброволно здравно осигуряване 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.