Методи и средства на супервизията


Категория на документа: Медицина• разсейване, отвличане на вниманието, когато не се използва самостоятелно помещение за провеждане на онлайн супервизия.

Заключение:

Традиционната супервизия е неразделна част от процесите на професионална подготовка и развитие на социалните работници, както и за подобряване на качеството и ефективността на предоставяните услуги.

Супервизията трябва да създава условия за учене, обмен и натрупване на опит от супервизирания, за да се осигури високо качество на обслужване на клиентите. Но това не означава, че трябва да се пренебрегват терапевтичните аспекти на супервизията. Тя представлява интерактивен процес между двама професионалисти и постига действителния си потенциал при пълноценното участие и партнирането между двете страни, които винаги са готови да признаят своите грешки или недостатъчната информираност по даден въпрос и да работят конструктивно за преодоляването им.

Всеки методи използван в супервизията си има своите плюсове и минуси, за това комбинирането на два или повече от изброените методи допринася за по-доброто разбиране на компетентността на супервизирания и подпомага идентифицирането на модели за следващо проучване. Колкото по-вече модели се използват толкова по-голяма ще е ползата от направената супервизия.

Използвана литература

1. Шулман, Л. Изкуството да се помага на индивиди, семейства и групи, С., 1994.
2. Дерижан, И., Модулно продължаващо обучение по социална работа в контекста на съвременните европейски тенденции, Бургас, 2006.
3. Механджийска, Г. Супервизията в социалната работа. Подкрепа, ръководство и развитие на помагащите специалисти. Издателство Изток-Запад, С., 2008.
4. Нунев, С. Супервизията при професионално-практическата подготовка на социалните педагози / социалните работници. - Педагогика, 1999
5. Нунев, С. Основи на социалната работа. Шумен, Изд. "Антос", 2001.

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Методи и средства на супервизията 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.