Методи и средства на супервизията


Категория на документа: МедицинаРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
"АНГЕЛ КЪНЧЕВ"

Факултет "Oбществено здраве и здравни грижи"

Курсова работа

по учебна дисциплина:
"Супервизия в клиничната социална работа"

НА ТЕМА: МЕТОДИ, ИЗПОЛЗВАНИ В СУПЕРВИЗИЯТА. ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ

Изготвил: Проверил:
Галина Иванова Маркова доц.д-р Сашо Нунев
Факултетен № 129504

Русе, 2013

СЪДЪРЖАНИЕ

Увод................................................................................. 3
1. Какво е супервизия ?........................................................... 3
2. Методи, използвани в супервизията. Предимства и
недостатъци ........................................................................... 4
3. Заключение........................................................................ 14

Използвана литература.................................................... 15

Увод:

Думата "супервизия" произлиза от латинските "super" (над) и "videre" (гледа, вижда). В тази насока супервизорът се определя като "надзирател", който наблюдава работата на друг и отговаря за нейното качество.

Супервизията не е предназначена единствено за начинаещи социални работници. Тя е с широк обхват и се ангажира с решаването на въпроси, независимо от продължителността на професионалната дейност и нивото на опит на социалния работник. Нейният основен фокус е създаването на необходимите условия, осигуряващи ресурс на клиента да се справи с възникналите в живота му трудности и проблеми.

Ефективността от супервизията се измерва чрез степента, в която положените усилия на социалните работници водят до подобряване на техните професионални резултати и до повишаване на ефективността на дейността им в посока към по-добро обслужване и подобряване на способностите им да отговарят адекватно и компетентно на потребностите на клиентите.

Какво е супервизия ?

Супервизията съчетава елементи от специализираното консултиране и от психотерапията, тъй като тълкуването на проблемите се извършва на тези две равнища.

Супервизията - това е размисъл върху случаи от практиката. Работата с клиенти и групи е трудна. Социалният работник има голяма отговорност към тях, поради което той има нужда от възможност да изразява чувствата си пред някого, който може да мисли заедно с него как да подобри работата си.

Крайната цел на супервизията е да се предостави на клиентите възможно най-доброто обслужване в количествен и качествен аспект, което е в съответствие с политиките и процедурите на службата или заведението.

Методи, използвани в супервизията. Предимства и недостатъци.

Доклад на супервизирания - този метод е един от най-използваните и същевременно най-силно критикуваният.

Докладът на супервизирания може да се използва като обмен на информация между супервизиран и супервизор или като формален процес на консултация по даден случай. Той може да бъде в писмена или устна форма, в зависимост от предпочитанията на супервизирания. Докладът на супервизирания представлява самостоятелно предоставена описателна информация за клиента, работното взаимодействие, взаимодействието в условията на супервизия и лична информация за себе си или от себе си (Ladany, N.s Hill, C. E., Corbett, M. M.s & Nutt, E. A. (1996).
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Методи и средства на супервизията 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.