Луес и бременност, водене на раждане при жени с остра и хронична луесна инфекция


Категория на документа: Медицина


 "ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ"

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Катедра:Здравни Грижи

КУРСОВА РАБОТА

По учебна дисциплина -2.6-Специални Грижи при бременни,родилки и гинекологично болни жени с инфекциозни и венерологични заболявания.

Тема; Луес и бременност водене на раждане при жени с
остра и хронична луесна инфекция.

Стара Загора

2014г

Съдържание

1. Увод..................................................................... 3 стр
2. Предаване на сифилис.............................................. 3 стр
3. Характерни прояви на болестта...........................3стр
3.I Първичен сифилис..................................................4стр
3.II Вторичен сифили................................................4стр
3.III Латентен стадии.............................................5стр
3.IV Третичен сифилис...........................................5стр
3.V Вроден сифилис...............................................6стр
4. Сифилис и бременност....................................6стр
5. Лечение.............................................7стр
7. Основни задачи на акушерката............8стр

1.Увод-Сифилисът е сексуално-предавана инфекция,която се причинява от микроорганозъм наречен Treponema pallidum(бледа трепонема).В медицинската литература в миналото болестта често е наричана ''големият имитатор'',поради сходствата в проявите на заболяването с тези на много други заболявания.Сифилисът се характеризира с преминава през три стадия-първичен,вторичен ,латентен и третичен сифилис.Заболяването е лечимо във всеки един етап на развитието му,но веднъж настъпили,уврежданията на органите в резултат на сифилистичната инфекция не магат да бъдат възтановени,независимо от лечението.

2.Предаване на сифилис-Чрез сексуален контакт заразяването може да стане при вагиналлен ,орален или анален сексуален акт.Човек може да бъде инфектиран от болен партньор независимо дали той има видими прояви на болестта.По кръвен път- чрез използването на общи инжекционни инструменти от лица,употребяващи венозни наркотици.По-слаба е вероятносста от предаване на инфекцията чрез преливане на кръв или кръвни продукти ,тъй като донорската кръв се изследва задължително за предавани по кръвен път инфекции.Вертикален път от болна майка на плода чрез плацентарното кръвообращение.

3.Характерни прояви на болестта-Заболяването преминава през 3 стадия с характерни прояви.Заболяването има инкубационнен период,който продължава средно 26 дни. Инкубационния период е интервалът от време между първия контакт на организма с вируса и изявата на първите симптоми на болестта.След изтичането на инкубационният период,заболяването навлиза в своя първи стадий.

l Първичен сифилис-Първичния сифилист се развива от 2 до 9 седмици (средно 28 дни) след инфектирането.Той се проявява с единична, неболезнена раничка,наречена твърд шанкър.Тя може да е различна по големина и няколко дни след появата й се увеличават и регионалните лимфни възли-най-често в областта на слабините.Раничката и увеличените лимфни възли са неболезнени,поради което пациентите често недооценяват сериозността на инфекцията.Твърдият шанкър се разполага най-често в областта на гениталиите.В зависимост от сексуалните практики е възможно той да се локализира и на други места-например по устните,ануса,оралната мукоза ,езика ,гърдите,пръстите и др.Ако не се приложе лечение промените претърпяват обратно развитие,а заболяването преминава следваща фаза на развитие.
ll Вторичен сифилис- Втория стадйи на сифилиса настъпва няколко месеца след инфектирането,като обичайно продължителността му е между 6 месеца и 5 години.Интервалът между изчезването на твърдия шанкър и поява на характерните за вторичния сифилис прояви се означава като втори инкубационен период и продължава 5-7 седмици.През това време се отчита общо увеличаване на периферните лимфни възли,което е проява на разрастване на инфекцията.Характерно за вторичния сифилис е изключителното разнообразия нa кожни изменения както по вид,така и по обрив по кожата и промени по лигавиците.Обривите варират от бледо розови до бакърено червени и могат да са с различни размери.Те се откриват в различни области-гърди,гръб,корем,като за особено характерна се смята появата им по дланите и ходилата.Обикновено обривът преминава за няколко седмици или месеци със или без лечение.При вторичен сифилис могат да бъдат наблюдавани и някои изменения по лигавиците.Характерно за тях е поява на различни,покрити с белезникав налеп.Такива се набюдават по гениталиите,ануса и устата.Кожните и лигавичните изменения са съпроводени обичайно със следните оплаквания-увеличаване на лимфните възли,възпаление на гърлото и петниста загуба на окосмяването в областта на главата и веждите. При вторичния сифилис е възможно засягането на централната нервна система и други вътрешни органи.Най-често през този стадий на болестта ЦНС се засяга под формата на менингит с характерните за това прояви -главоболие,менинго-радикуларно дразнене и др.

lll Латентен стадии-Латентния сифилис е стадий на болестта,при който не се наблюдават клинични промени,но серологичните тестове са позитивни.Тези фази на болестта имат важно епидемиологично значение,тъй като Treponema pallidum може да бъде предадена на сексуалните партньори независимо от липсата на оплаквания.Латентния сифилис се дели на три форми в зависимост от давността на инфекцията ;ранен,късен,неопределен.При давността на заболяването до 2 години се определя syphilis latens recens,syphilis latens tarda- при продължителността на инфекцията над 2 години,а когато анамнезата на заболяването се приема syphilis latens indeterminata.Срока на инфекцията обикновено може да бъде определен въз основа на анамнезата наличие на улцеративна лезия в областта на гениталиите или характерен обрив по тялото дланите и ходилата и др.Внимателният оглед на кожата и лигавичните повърхностти е от изключителна важност за определяне на стадия на болестта.
lV Третичен сифилис-Характерни за третичния сифилис са прояви като от страна на кожата и лигавиците,така и от ЦНС и вътрешните органи.Този стадий настъпва обикновенно от 3 до 10 години след инфектирането. В третата фаза на болестат, по тялото се появяват образования ,които на пипане са твърди и приличат на гумени топчета или тумори.Те се наричат сифилистични гуми.Гумите са по-малобройни от обрива характерен за втория период.Те се намират под кожата подвижниса спрямо нея,а голимината им е с размер на бобено зърно до яйце с времето те нарастват, размекват се и от тях изтича лепкава материя,от гнои и кръв.Разяждат
кожата и подкожните тъкани,заразяваики бавно и причиняваики деформации и белези.При появата на гумозни образувания на небцето те разяждат костта и се образуват кухина между носа и устата,оставяики тежки натомични дефекти след себеси.Могат да се образуват също в областта на очите предизвиквайки слепота.Появата им в мозъка води до психични разтройства,невросифилис или смърт.Гуми навлизат също така и в костите и предизвикват възпаление и разрушаване на костите.От вътрешните органи могат да бъдат засегнати черния дроб,стомаха,пикочно-половата система,но най-хатактерно е засягането на сърдечно-съдовата система,където при засягане на гръдната аорта се развива сифилистично възпаление на аортата.
V Вроден сифилис-При бременни жени инфекцията може да се предаде на детето по време на бременността или при раждането.Така заразеното дете развива вроден сифилис като началните признаци на болестта се проявява от 3 до 8 седмици след раждането.
Сифилис и бременност
Етиопатогенеза и клиника-Сифилисът е полово предавана инфекциозна болест.Тя протича в три стадия с характерени клинични признаци за всеки стадий.Заболяването има хронично прогресиращ характер.При бременна жена острата инфекция е опасна,не само за жената ,но и за плода.Извесно е,че след четвъртичт лунарен месец на бременността инфекцията се предава трансплацентарно.Колкото в по-ранен срок на бременността възникне заболяването ,толкова по-голяма е опасността за бременната жена,както и по-тежки са уврежданията и уродствата на плода.След съмнителен полов контакт и инкубационен период от около 3 седмици стартира първия клиничен стадий на заболяването.За него е характерно наличието на първичен афект( твърт шанкър) на мястото на входната врата,регионарен лимфаденит,който по-късно е вече генерализиран и позитивиране на серологичните реакции.През втория стадий на сифилисът по кожата на тялото на болната,по крайниците и лигавиците и се появяват разнообразни по вид обриви,които могат да наподобяват почти всички кожни заболявания.При запуснатите случай,в третия клиничен стадий на заболяването,се срещат тежки и невъзвратими органни увреждания и поражения на нервната система.Предаденият по време на вътреутробно развитие на плода сифилис е вроден и бива:на плода,вроден сифилис на кърмачето(0-1г),на малкото дете(1-4г) и късен вроден сифилис(7-14г).Бременността с луес е рискова.Напълно възможно е възникването на аборт,раждане на мъртъв плод или на дете с вроден сифилис.Може да се роди и видимо здраво дете,у което по-късно се изявява вродения луес(късен вроден луес).При раждащи жени луетични са по-чести усложненичта в плацентарния период-кръвоизливи,задържани плацентарни части,както и в пуерпериума-субинволуция на матката,ендометрит и др.Бременните жени подлежат на задължително серологично изследване на сифилис.Най-често използваната в практиката е реакцията за свързване на комплемента(Wasserman).По време на бременност тя може да бъде и фалшиво положителна.Това изисква определянето и на други специфични серологични реакции,като Nelson-Mayer , Elisa и др.Освен майчината кръв на серологично изследване подлежи и кръвта от пъпната връв.Установяването на луес в първите месеци на бременността е индикация за прекъсването и по медицински показания,до 20 гестационна седмица.
Лечение:

Основни задачи на акушерката при профилактика и лечение на бременни или раждащи жени;
1.Акушерката провежда профилактика на сексуално-трансмисивните заболявания чрез разговори,брошури,беседи и др.
2.Участва в прилагането на методи за тяхното диагностициране-вземане на кръв,ексудат и др материали.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Луес и бременност, водене на раждане при жени с остра и хронична луесна инфекция 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.