Лернеоза


Категория на документа: Медицина


ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГР. СТАРА ЗАГОРА
ВЕТЕРИНАРНО - МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

РЕФЕРАТ

НА

ТЕМА

LERNАEOSIS
(Лернеоза)

ИЗГОТВИЛ :
...............................
Стара Загора 2013г.

Широко разпространена ектораразитоза по сладководните риби, причинена от ракообразни, които разрушават кожата на засегнатите риби и предизвикват огнищни възпаления и язви. Паразитните лернеи образуват дълбоки рани ,там където са закрепят по тялото на болната риба.Краищата им са яркочервени и те рязко изпъкват върху здравата кожа.

Това са женските на микроскопични рачета от разреда лернеа с дължина от 8-16 мм.Затова те трудно се наблюдават с просто око.
Женските имат 5 чифта крачета,с които плуват в края на тялото си имат 2 торбички,във всяка от които има 300-700 яица разположени в редици.На главата си имат два чифта твърди разклонени израстъци-"котви",с чиято помощ се закрепват и задържат върху тялото на рибата.

Мъжките ларнеи имат свободен начин на живот.Те приличат на женските личинки в последния стадий на развитието им,но тялото им е по-тънко и по-късо.
От снесените яйца на четвъртия ден се излюпват личинки.Много пъти те излиняват и все повече започват да приличат на възрастните рачета.
Най-напред дължината на личинката е само 0.15 мм.Тялото и е овално,а самата тя - прозрачна,зеленикава,с блестящо червено оченце,което по форма напомня кръст.Има 3 чифта крачета.
Личинката расте,появяват се плавателните крачета с твърди косъмчета.Първите 3 стадия от развитието на личинката протичат за 4-5 дни.
За следващите 5 стадия са нужни 9-10 дни.
При първия от тези 5 стадия,главата и гърдите на личинката са сраснали,тя има 3 чифта нагръдни крачета и 2 чифта плавателни.Ясно изразено е оранжево-червеникавото око,тялотона личинката си остава прозрачно.
В тази фаза от развитието си личинката задължително трябва да се засели в кухината на хрилете на рибата или върху кожата,в противен случай - тя умира.
При личинките,попаднали на риба се увеличават размерите им,броят на частите и крачетата,а през последния стадий ясно проличава,кои са мъжки и кои са женски.
На този стадий от развитие рачетата се чифтосват и скоро мъжките загиват.Женските се закрепват към рибата,проникват през кожата и достигат мускулите.

След преминаването от свободен към паразитиращ начин на живот,при женската започва да се променя строежа на тялото:задната му част се разширява,поради силно развитие на яйцепровода,ясно изпъква предната част-тя се разклонява във вид на котва,с помощта на която женската се закрепва върху тялото на рибата.Изчезват плавателните крачета.

През всичките описани стадии личинките попадат в аквариума с жива храна,с вода от водохранилища,в които живеят риби поразени от лернеоза.
Протичането на болестта може да се усложни,ако в раните попаднат микроби.Образуват се гнойници и фистули.
Ларнеите достигат скелетните мускули,което е съпроводено с възпаление на околните тъкани.Проникнат ли във вътрешните органи,например в черния дроб-органите се израждат.
Малките рибки загиват,даже когато върху тях паразитират само 2-3 рачета.При по-възрастните смъртта настъпва,ако върху тялото им се заселили 15-ина рачета.
Освен механичното увреждане на тъканите,лернеите отделят отровни вещества.

ЛЕЧЕНИЕ
Болните риби се поставят върху влажен тампон и с тънка пинсета се отделят рачетата.Друг начин на лечение са вани с лечебни разтвори:на калиев перманганат-20 милиграма на 1 литър вода/рибата престоява 40 минути/.
Прилагат се и студени компреси,напоени с разтвор от трипафлавин, както и Пирипроксифен в доза 5 ml на 1 декар водна площ.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лернеоза 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.