Лекции по училищна хигиена


Категория на документа: Медицина


Доц. Маргарита Ценкова
На имейла курсовата задача - до 10 май - 10 страници, лично мнение, литература

В нашата страна наченките възникват още в килийните училища. Още д-р Петър Берон в неговият "Рибен буквар" въвежда хигиената и здравното възпитание в рамките на българското светско училище. Захари Княжевски се счита за основоположник на българската детска хигиена. Издават се поредица от книги "Съвети за бременни жени" и "Съвети как да постъпват с новородените младенци". Тя започва да се изучава като хигиена, екология, като такава дисциплина в Карлово, Калофер, габрово, Хасково. Хигиената е пряко свързана с медицината като наука и с профилактиката.

Профилактос - предпазен, защитен от гръцки

Профилактиката проучва разностранно причините и условията за възникване на различни болести, а също тяхното предотвратяване при индивида, в колективи и обществото като цяло. В системата на профилактичната теория и практика спадат предимно хигиена, микробиология, епидемиология, социално хранене и други профилактични дисциплини.

Хигиената носи името на богинята на здравето Хигия. Един от тракийските лекари Есколад, това е била една от неговите дъщери.

Хигиената представлява медико-профилактична и научно-практическа дисциплина с обществен характер, която изучава човека и заобикалящата го среда като разработва нови и комплекси мероприятия целящи две неща:
- Опазване и подобряване здравето на човека
- Жизнената му среда

Човекът и средата се намират в единство и всички прояви на организма зависят изцяло от условията на външната среда, в която същност се коренят и причините за болестите.
Предмет на хигиената

Това е здравият човек и средата (природна и социална), в която той живее, труди се при условие че те са разглеждани в единство и взаимодействие.

Хигиената изучава факторите на външната среда, а също механизмите и закономерностите на тяхното влияние върху здравето, развитието, трудоспособността и дълголетието. Поради тази причина хигиенните норми и изисквания се отнасят към множество разнообразни фактори.
- Физични
- Химични
- Биологични
- Сонатогични - тяло
- Психологични
- Икономически
- Социологически
- И други

Целта на хигиената е пълно опазване и укрепване на здраве на хората при осигуряване на оптимални условия за хармонично и всестранно психофизическо и социално развитие, а също адаптация и усъвършенстване за максимална трудоспособност и творческо дълголетие.

Санитария - (санита - здраве) прилагането на хигиенните норми и мероприятия, практическата дейност на здравеопазването. Тя се разделя на два големи клона или дяла:
- Предварителен санитарен надзор, който осъществява пускането на обекти в експлоатация и на продукцията в продажба. Това става ако отговарят на хигиенните норми и стандарти.
- Текущ санитарен надзор - той се провежда по отделен план, в отделните отдели на санитарната дейност, например битова, трудова, хранителна, училищна.

Мястото на хигиената като наука е близо до медицинските дисциплини, а също и до обществените и естествено историческите науки.
- Епидемиология
- Биология
- Генетика
- Морфология
- Анатомия
- Физиология
- Антропология
- Микробиология
- Паразитология
- Естествени - Физика; Химия; Екология; География
- И част от селско стопанските и инженерно техническите науки

Хигиенната педагогика обхваща аспектите на хигиената в училищната среда. Тя като дисциплина е медико педагогическа и теоретико приложна наука. Неин обект на изследване са децата, юношите и възрастните в обсега на педагогическите системи; техните особености, живот, учене, труд, игра и обществена дейност.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по училищна хигиена 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.