Лекции по инфекциозни болести


Категория на документа: Медицина


Инфекциите в медицината
въведение в инфектологията

1. Инфекция. Инфекциозен процес
Инфекция
Състояние на заразеност, възникнало в резултат на антагонистичните взаимоотношения между микро- и макроорганизъм в условията на външната среда
Видове инфекции
А. СПОРЕД НАЧИНА НА ПРОЯВА
Манифестна
Безсимптомна
Дремеща /инапарентна, криптогенна/
Б. СПОРЕД ИЗТОЧНИКА НА ЗАРАЗА
Екзогенна
Ендогенна /автоинфекция/
В. СПОРЕД ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ПРЕБИВАВАНЕ НА ИНФЕКЦИОЗНИЯ АГЕНТ В ОРГАНИЗМА
Остра
Хронична - манифестна, латентна, персистираща
Г. ДРУГИ
Смесена = два или повече патогена
Вторична = наслояване на една инфекция върху друга
Суперинфекция= заряване на неоздравял болен със същия агент
Реинфекция = заразяване на оздравял болен със същия агент
Микста форма = съчетание на инфекциозна и неинфекциозна болест
Инфекциозен процес
Динамични физиологични и патологични реакции на микро- и макроорганизма по време на инфекцията +/-

инфекциозна болест
Видове
огнищен тип
междинен тип
генерализиран
Взаимодействия между микро- и макроорганизъм

Постиженията в изучаването на микробната патогенност промениха много представи за взаимодействията между микро и макроорганизъм. Още след раждане се осъществява експозиция на различни микроорганизми (colonization) и се образува комплекс от протективна коменсална флора, която:
Осигурява хранителна среда
Опосредствява по-нататъшна диференциация на структурата и функцията на лигавиците.
Стимулира естествения и придобит имунитет, чрез участие в образуването на малки количества акцесорни растежни фактори.

Съставът на ендогенната флора се влияе от храненето, хормоналното равновесие, местоживеенето, и редица екологични фактори, на фона на генетичната определеност.
Вирусна инфекция
Вирусите влияят върху имунния отговор на гостоприемника по различни механизми.
1. Чрез
Намаляване на производството на MHC молекулите (Adenovirus E3 protein)
Инхибиране на цитотоксичното разпозване на вирус - инфектираните клетки от T-клетките (EBV-EBNA1Ag, CMV-IE protein)
Производство на вирус кодирани протеини /virus encoded complement receptor proteins/, които инхибират комплемент - медиираното лизиране на клетките. (HHV, Vacciniavirus)
Изработване на протеини, които интерферират с действието на interferon (Influenza virus, poxvirus)
Отделят superantigen-like proteins (retroviruses, rabies virus).
Суперантигените активират T-клетките за експресия на T cell receptor beta protein, който предизвиква масивно изсипване на цитокини в човешкия организъм.
2. Производство на пептидни растежни фактори / peptide growth factors/, които нарушават нормалната пролиферация, диференциация и растеж на клетката - гостоприемник.
3. Вирусите интерферират с някои сигнални молекули на рецепторите на човешките клетки, модулират отделянето на цитокини - предотвратяват така имунно - медииирания клирънс на вирусните частици.
4. Вирусите интерферират с невротрансмитерите на нервните клетки.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по инфекциозни болести 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.