Лекции по хирургия


Категория на документа: Медицина


N.Vagus със своето парасимпатиково действие при дразнане води до забавяне на сърдечната честота. Особена важност за Ударния обем има закона на Франк-Старлинг. Той гласи: колкото с по-голям обем кръв се пълни камерата (т.е. миофибрите се разтягат повече), толкова последвалата камерна систола е по-мощна и по-голям обем кръв се изхвърля към камерите. За регулация обема на подаваната кръв значение имат хуморалната регулация на венозните съдове и депата с кръв – черен дроб и слезка.
При човека има два кръга на кръвообращение – белордобен и системен (малък и голям).
Белодробният кръг се заключва от дясното предсърдие, дясната камера, пулмоналните артерии, белия дроб, пулмоналните вени, които се вливат в лявото предсърдие. В този кръг се осъществява пренасянето на венозна кръв от системното кръвообращение към белия дроб, където тя се оксигенира и по белодробните вени постъпва отново в системното кръвообращение.
Системният кръг на кръвообращението се заключва от лявото предсърдие, лявата камера, системните артериални и венозни съдове и завършва в дясното предсърдие. Тук се пренася артериализирана кръв за цялото тяло и се връща към дясното предсърдие карбонизирана кръв. За определяне на кръвотока и налягането в системния кръг допринася и тонуса на артериалните и венозните съдове, който се регулира от вегетативната нервна система и редица хуморални фактори.
Сърдечен цикъл:
През целия живот на човека сърцето се свива и отпуска последователно, като поема и изтласква кръвта. Свиването на сърдечния мускул се нарича систола, а отпускането - диастола. Сърдечният цикъл включва систола и диастола, които протичат в три фази:
• През първата фаза се осъществява систола на предсърдията, при което кръвта се изтласква от предсърдията през предсърдно - камерните отвори в камерите.
• През втората фаза се осъществява систола на камерите. Предсърдно - камерните клапи са затворени и не позволяват кръвта да се върне назад. Повишеното налягане на кръвта в камерите причинява отварянето на полулунните клапи. Кръвта от лявата камера се изтласква в аортата, а от дясната камера - в белодробната артерия.
• Третата фаза представлява диастола на предсърдията и камерите и е период на покой (сърдечна пауза). Полулунните клапи са затворени и предотвратяват връщането на кръвта в сърцето. Кръвта, идваща от белодробните вени, навлиза в лявото предсърдие, а кръвта, нахлуваща през долната и горната куха вена, се вливат в дясното предсърдие.
Честотата на сърдечните съкращения определя времетраенето на сърдечния цикъл. При по-голяма честота сърдечният цикъл е по - кратък. При възрастен човек със 75 съкращения в минута сърдечният цикъл има времетраене 0,8 s. От това време 0,1 s се пада на работата (систолата) на предсърдията, 0,3 s - на работата на камерите и 0,4 s - на общата почивка, т.е. на едновременната диастола на предсърдия и камери.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по хирургия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.