Лекции по хирургия


Категория на документа: Медицина


Клиника: спадане на кръвното налягане, тахикардия, силна бледност, цианоза, студена пот, неразположение, виене на свят, шок.

ДД : екламптичен пристъп (изгубване на съзнание), риск от еклампсия или ЕРН гестоза (вж по-горе). При допълнително кървене - ДД с placenta praevia, abruptio placentae: Други причини: губене на съзнание, виене на свят, шок .

Лечение; Сложете пациентката да легне на лявата страна. Незабавното подобрение на състоянието потвърждава диагнозата. Дайте на бременната необходимите напътствия (напр. да спи на лявата страна) Според симптоматиката изключете други ДД и контролирайте основно феталното състояние (гинеколог или болница).
Състояния, изискващи незабавна хоспитализация
1. Кръвотечения 6 първата половина на бременността - започоващ аборт и аборт в ход гроздовидна бременност, извънматочна бременност.
2. Кървене във втората половина на бременността - плацента превия, абрупция на плацентата
3. Хиперемезис гравидарум с развитие на мета болитни процеси
4. Състояние на прееклампсия и еклампсия
5. Инсуфициенция на долния маточен сегмент през бременността
6. Преждевременно раждане
7. Ексцесивен хидрамнион
8. Отлепване на ретината
9. Бременност със съмнение за торквиран яйчни ков тумор
Състояния, изискващи хоспитализация и проследяване през 32-36 г.с.
1. Диабет и бременност
2. Многоплодна бременност
3. Rh - изоимунизационна бременност
4. Бременни със съпътстващо заболяване миастения
5. Декомпенсирани сърдечносъдови и белодробни заболявания на бременната.
Състояния, изискващи хоспитализация 10-14 дни преди термина
1. Бременна с тесен таз.
2. Аномалии в развитието на матката.
3. Бременни с генитални тумори - яйчникови тумори, миома.
4. Бременност след гинекологични операции.
5. Бременност след раждане чрез Цезарово сечение.
6. Неправилно положение на плода - напречно, косо.
7. Седалищно предлежание на плода.
8. Бременни с изразена миопиа/над 6 диоптъра/ или след прекара но отлепяне на ретината.
9. Бременни със сърдечносъдови заболявания или прекарани сърдечни операции, с хематологични, бъбречни, белодробни и чернодробни заболявания.
10. Бременни със затлъстяване, първескини над 35 г с. и с голям паритет над 40 г.

АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ НА СЪРДЕЧНО СЪДОВАТА СИСТЕМА
Сърдечно-съдовата система е съставена от кръвоносни съдове, изпълнени с циркулираща течност (кръв) и сърце, което я привежда в движение. Чрез нея на клетките се доставят необходимите вещества и се отделят непотребните.
СЪРЦЕ
Сърцето е кух мускулест орган разположен в медиастинума, с оформени в него четири кухини. Захванат е в основата си за големите съдове, като върхът му е ориентиран напред и на около 60º вляво. Двете горни кухини са с тънка стена и се наричат предсърдия. Дисталните две кухини, които са с дебела мускулна стена се наричат камери (вентрикули). Предсърдията и камерите са разделени чрез преграда наречена септум, който лежи сагитално.
При отстранена предна част на перикарда на преден план излиза дясната камера, която има приблизително формата на триъгълник. В дясно от нея лежи дясното предсърдие. Дясното предсърдието и камерата са разделени помежду си отвън от sulcus coronarius. В този сулкус е и ходът на дясната коронарна артерия. В ляво от дясната камера се намира лявата камера. Двете камери са разделени отвън от sulcus interventricularis anterior. Този сулкус оформя предно-външната граница между двете камери.
По sulcus interventricularis anterior е хода на предната десцендентна коронарна артерия (LAD).
От горната част на дясната камера излиза truncus pulmonalis, който преди да се раздели на лява и дясна пулмонална артерии, напуска перикардната торбичка. Вдясно от ствола на truncus pulmonalis, се намира aorta ascendens, чиято начална част и корен са покрити от дясното сърдечно ухо.

Горната и долна празни вени се вливат в дясното предсърдие. Долната празна вена лежи по медиално от горната празна вена, която чрез sulcus terminalis е ограничена от основата на дясното сърдечно ухо.
В лявото предсърдие се вливат белодробните вени (най-често четири на брой).
По горната повърхност на лявото предсърдие Truncus pulmonalis се раздвоява на лява и дясна пулмонална артерии. Лявата пулмонална артерия се насочва директно към левия бял дроб, докато дясната преминава зад Aorta ascendens и vena cava superior към десния бял дроб.
Аортната дъга пресича бифуркацията на белодробната артерия след отделянето на трите си главни клона: Truncus brachiocephalicus, A. carotis communis sinistra, A.subclavia sinistra.
Sinus coronarius е разположен в задната част на Sulcus coronarius, между лявото предсърдие и лявата камера. В него се вливат всички коронарни вени. Дясната част на Sinus coronarius се насочва вентрално и краниално, вливайки се в дясното предсърдие.
По диафрагмалната повърхност на сърцето се вижда Sulcus interventricularis posterior, той оформя външната граница между лявата и дясна камера.
Дясното предсърдие е сърдечна кухина, която поема системния венозен кръвоток от горната и долна празна вени и коронарния венозен кръвоток през коронарня синус.
На дясното предсърдие се намира и дясното сърдечно ухо, то е с широка основа и затъпен връх. Морфологично от вътре дясното предсърдие се разделя от Crista terminalis на трабекуларна и не трабекуларна части. Има и ръб на Fossa ovalis, който обикаля клапата на Fossa ovalis от горната, предната и задната страна.
Лявото предсърдие е сърдечна кухина, която нормално поема пулмоналния венозен ток от белодробните вени. Ухото на лявото предсърдие е дълго, със заострен връх, това е най-сигурния белег за ляво предсърдие. Септалната повърхност на лявото предсърдие се характеризира с висящата клапа на Fossa ovalis (Septum primum), за разлика от ръба на Fossa ovalis намиращ се върху повърхността на деснопредсърдния септум.
Дясната камера се състои от голяма синусова част, която обгражда и поддържа трикуспидалната клапа, включва върха и инфундибулум (изходната част).Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по хирургия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.