Лекции по хирургия


Категория на документа: Медицина


- 1958 Кръстинов резицира сегмент от торакалната аорта при коарктация
- 1960 Кръстинов затваря вроден междупредсърден дефект на открито сърце
- 1960 създадена клиника по сърдечна хирургия към ВМИ
- 1961 Център по сърдечна хирургия към III градска болница
- 1962 Кръстинов правят първата у нас операция с ЕКК с умерена хипотермия
- 1965 Димитров имплантира първата митрална протеза
- 1974 Топалов и Кръстинов правят първият аорто коронарен автовенозен байпас
- 1977 Милев създава клиника по сърдечна хирургия към медицинска академия
- 1984 Чирков поема ръководството на тази клиника и внедрява стил на работа,като този във водещите кардиохирургични центрове
- 1986 първата сърдечна трансплантация (Чирков)
- 2002 клиника по кардиохирургия към университетската болница в Пловдив( св.Георги)
- 2005 клиника по кардиохирургия към университетската болница във Св.Марина- Варна, Доц. В. Данов
- 2008 клиника по кардиохирургия към университетската болница Св.Анна-София, Доц. В. Данов

История на Хирургията
Асептика и антисептика
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
- Комплексът от мерки за предотвратяване порпадането на инфекция в човешкото тяло или унищожаване на попаднала там инфекция се нарича Асептика и Антисептика.
- Асептика се нарича използването на физични и химични средства за унощожаване на микроорганизмите във всичките им форми извън човешкото тяло чрез различни стерилизационни апарати.
- Антисептика се нарича употребата на химични вещества за унищожаване на микроорганизмите извън или в човешкото тяло.
- На база асептиката и антисептиката са създадени строги правила при работа с болни в хирургичните отделения, спазването на които е задължително за целия персонал.
Хирургия в древността
- Папируса на Едуин Смит 2800 г . пр. Хр
- Най-старата известна хирургическа книга
- Третиране на гнойни прцеси
- Пластични операции
- Превръзки
Хирургията в древна Индия
- 1500 г. пр. Хр.
- Ностни пластики
- Операции на хернии
- Лечение на фрактури с екстензия
Древна Гърция
- 700-400 г. пр. Хр.
- Primum no nocere!
- Лекарски училища Кос, Киндос
- Първи идеи за септика и антисептика
- Компресивни превръзки
Александрия 300 г. пр. Хр.
- Развива се анатомичната наука
- Лигатура на артерии
- Използване на билки за анестезия
Рим I-III в
Celsius: 8 томно съчинение ,,De medicina’’
C. Galenus: описва хирургичните инструменти, екстирпация на варици, шиене на рани, доближаване на костите при счупване, торзия на кръвоносните съдове за кръвоспиране, дренаж на раните
Описани са: ампутация на гърда, ингвинална херния, пролабирала матка и пр.
Арабски период VII-XIII в.
Avicenna - ,,Канон на лекарското изкуство”
- Въвежда различни анестетици
- Интубация и трахеостомия
- Дренаж за плеврален емпиемСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по хирургия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.