Лекции по хирургия


Категория на документа: Медицина


- 1964 Garret,Dennis,De Bakey извършват първият успешен коронарен байпас използвайки автогенна v.saphena като графт
- 1968 Bailey и Hirose извършват анастомози на биещо сърце, а Green препоръчва използването на ЕКК
- 1956 Colley и сът. За пръв път затварят междукамерен, дължащ се на остър миокарден инфаркт. Същият екип съобщава за пръв път резекция на ляво вентрикуларна аневризма в условия на ЕКК
- 1944 Beck за пръв път резекция на ляво вентрикуларна аневризма без ЕКК
11. Хирургично лечение на ритъмни нарушения
- 1968 Sealy първата операция поради ритъмно нарушение (предсърдна тахикардия)-посредством инцизия на дясното предсърдие се прекъсват свързващите пътища на проводната тъкан между предсърдие и камера
- 1978 Guirandon хирургично лечение на животозастрашаваща камерна тахикардия посредством обикаляща огнищтно ендомиокардна вентрикулотомия
- Cox създава и внедрява т.нар. Maze-процедура за лечение на предсърдно мъждене
- 1969 Мировски създава първият прототип на дефибрилатор
- 1980 той описва три случая на сполучливо имплантиране на автоматичен кардиовертер-дефибрилатор
- 1952 Zoll за пръв път лекува двама пациенти с пълен А-V блок, използвайки външен пейсмейкър
- Lillehei първи въвежда директно прикрепени към сърдечната повърхност електроди при сърдечни операций
- 1958 Elmguist и Senning създават достатъчно малка батерия, която имплантират в епигастралното подкожие, свързвайки я посредством електроди със сърцето
- 1962 Ekelstorm разработва съвременната техника на трансвенозно имплантиране на постоянни биполарни електроди
12. Трансплантация на сърце и сърце-бял дроб
- 1905 Carrel и Guthrie описват първите експериментални опити - успяват да трансплантират сърце на малко куче на врата на по голямо, анастомозираики югуларната вена и каротидната артерия с пулмоналната артерия
- 1950 Демихов описва 20 различни техники за трансплантация Lower и Shumway описват за първи път се използва техниката която сеизползва и в днешни дни
- Hardy първи опит за трансплантация на човешко сърце, но поради липса на такова, той използва сърце на голямо шимпанзе, която завършва фатално
- 1967 Barnard извършва първата трансплантация от човек на човек, пациентът преживява 18 дни
- За 1968 година са извършени 99 сърдечни трансплантации
- 1970 в Базел се открива ciclosporin A
- 1980 се въвежда в протокола за сърдечни операции
- 1981 Reitz извършва първата трансплантация на сърце-бял дроб
- 1964 Hardy първата белодробна трансплантация
- 1986 Joel Cooper и сътр. описват две успешни трансплантации като пациентите се връщат към нормален начин на живот
13. Подпомагащи сърцето устройства и изкуствено сърце
- 1958 Harken описва за пръв път концепцията за IABP
- 1962 Monloponlos въвежда балонен катетър в гръдната аорта
- 1963 Kantrowitz съобщава за първите три случая на кардиогененшок при които е използван IABP
- 1963 Liotta и сътр. съобщават за използването на изкуствена - циркулаторна помпа при 42 г. мъж след аортно клапно протезиране с тежка камерна слабост
- 1966 същият екип съобщава за използване на левокамерна асистираща циркулация при пациентка която не може да излезе от ЕКК. Десет дни по късно се отстранява устройството и пациентката се възстановява бързо
- Cooley и сътр. използват изкуствено сърце при хора като ‘мост’ за трансплантация
- 1984 Hill имплантира устроиство за левокамерна асистираща циркулация (LVAD) на човек в кардиогенен шок
- 1984 Phillip по същия повод имплантира Novacor (LVAD)
- 1982 De Vries за пръв път имплантира за постоянно напълно изкуствено сърце
14. Хирургия на гръдната аорта
- 1953 Bahnson успешно резицира сакуларна аневризма на аортата
- 1952 Voorhees създава първата синтетична съдова протеза
- De Bakey въвежда дакрона за синтетичните съдови графтове
- 1957 De Bakey,Cooley,Crawford за пръв път използват ЕКК при резекция и заместване на аортна дъга
- 1963 Starr за пръв път съобщавт за едномоментно разделно заместване на възходящата аорта и аортна клапа
- 1968 Bentall и De Bono описват заместването им с един общ кондуит, в който имплантират устията на коронарните съдове
15. Развитие на сърдечната хирургия в България
- 1901 първи опит за сърдечна операция у нас прави Кюранов
- 1910 Гешов и Недялков правят първата успешна кардиорафия на рана на миокарда
- 1949 Стоянов успешно изважда куршум от сърцето използвайки ламбообразен разрез
- 1940 Томов извършва първите успешни перикардиолизи при адхезивен перикардит
- 1950 Стоянов оперира 5 год. дете с вроден сърдечен порок (форамен овале). Като използва дупликатура на перикард за външна компресия на междупредсърдната преграда
- 1954 Кръстинов извършва анастомоза между лявата подключична артерия и лявата белодробна артерия при 7 г. дете със стеснение на белодробната артерия
- 1955 Стоянов затворена комисуротомия на митрална клапа
- 1957 Кръстинов лигира и прошива отворен Боталов протокСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по хирургия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.