Лекции по хирургия


Категория на документа: Медицина


История на сърдечната хирургия

Историята на сърдечната хирургия е сравнително кратка, но се развива с изключителни темпове. Предпоставка за това е увеличаването на заболеваемостта от сърдечно съдови болести в световен мащаб.

Първите предпоставки за развитието и са свързани с развитието на други подразделения на медицината, а също така и научно техническия прогрес.
Историята на сърдечната хирургия се подрaзделя на два основни етапа: преди ЕКК и след Въвеждането на ЕКК
1. Сърдечен травматизъм
- 9 септемвти 1896г.-Първото сполучливо затваряне на прободна рана на сърце извършена от Dr.Ludwig Rehn във Франкфурт
- Втората световна война е крайъгълен камък в развитието на сърдечният травматизъм (Dr.Dwight Harken-USA отстранява 154 проектила от медиастинума, 55 от които от перикарда и 13 от сърцето без смъртен случай.
2. Оперативно лечение на пулмонална емболия
- 2.1/1908г.-Trendelenburg описва масивна пулмонална емболия и резултатите от операция извършена върху животни, получила по късно неговото име
- 2.2/1924г.-Първата успешна операция Trendelenburg извършена от неговия ученик Kirschner
3. Катетеризация на сърцето
- 3.1/1929г.-W.Forssmann извършва върху себе си първата катетеризация на дясна камера
4. Клапна хирургия преди ЕКК
- 1912г. T.Tuffier опитва да разшири аортна клапа, директно чрез инвагинация на стената на възходящата аорта.
- 1923г. E.Cutler първата закрита валвулотомия на митрална клапа чрез тератомен нож
- 1925г. Souttar използава показалеца си за същата цел
- Bailey и Haeken налагат закритата комисуротомия през втората половина на 50-те години
- 1947г. Sellers първата успешна пулмонална валвулотомия
- 1952г. Hufnagel създава и имплантира първата изкуствена клапа в десцендентната аорта на куче след което започва имплантирането и на хора
5. Хирургия на вродените сърдечни пороци преди ЕКК
- 1937г. J.Streider успешно лигира отворен дуктус артериозус
- 1944г. Crafoord и независимо от него 1945г. Gross ексцизират и възстановяват край в край увреден сегмент при коарктация на аортата
- 1947г. Blalock прави анастомоза между лява подключична артерия и лява пулмонална артерия по типа край-страна- известна като операция по Blalock.Тя е палиетивна операция при редица вродени сърдечни заболявания
- 1950-1951г. Muller,Goft,Cooley хирургично третиране на аномално вливане на пулмуналните вени
6. Въвеждането на ЕКК
- 1926г. Бруконенко и Теребински (Русия),1935 Carrel и Lindberg правят първите лабораторни опити
- 1937г. J.Gibbon успешна демонстрация как животът се поддържа от изкуствено сърце и бял дроб
- J.Gibbon и T.Watson(председател на борда на IBM) конструират нова машина състояща се от оксигенатор и модифицирана ротаторна помпа на De Bakey
- 1955 J.Kirklin и сътр. оповестяват програмата ОТВОРЕНО СЪРЦЕ използвайки модифицираната от тях машина на Gibbon и IB
7. Миокардна протекция
- 1955 Melrose описва за пръв път спирането на сърцето от кардиоплегичен разтвор богат на К+, който поради високата му концентрация е токсичен за миокарда
- /1978 Follette въвежда отново подобрената техника на кръвната кардиоплегия
8. Разделяне на кардиохирургията на две субспециалности: детска и за възрастни през 70-те год.
9. Клапна хирургия с ЕКК
- 1960 Harken успешно протезира аортната клапа
- 1960 Starr и Edwards успешно протезират митралната клапа , в двата случая клапните протези са със силиконово топче
- 1961 Cartwright пръв протезира едновременно и аортна и митрална клапа
- Heimbecker за пръв път използва аортен хомографт, но с много лош резултат
- Ross-първото успешно заместване на аортна клапа с аортен хомографт
- 1967 Ross въведе заместването на аортна клапа с пулмонален алографт, като замества липсващата вече пулмонална клапа с аортен или пулмонален клапен хомографт
- 1964 Duran и Gunning заместват аортна клапа със свински аортен ксенографт
- Carpentier пръв фиксира свински клапи в глутаралдехид и ги поставя върху механичен стенt, създавайки първите биопротези
10. Хирургично лечение на ИБС
- 1910 Carrel опитва неуспешно да извърши индиректна анастомоза м/у десцендентната аорта и лява коронарна артерия, използвайки каротиден хомографт
- 1930 Beck развива метода за индиректна реваскуларизация на сърцето, чрез фиксиране на съседни тъкани в миокарда, очакваики развитие на колатерали в исхемичния миокард
- 1946 Vineberg съобщава за имплантиране на мамария през тунел в миокарда, без да я анастомозира с коронарна артерия
- 1952 Демихов анастомозира мамария към лява коронарна артерия на куче
- 1960 Goetr извършва първата успешна байпас операция при човек
- 1964 Колесов анастомозира мамария към лява коронарна артерия при човек на биещо сърцеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по хирургия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.