Лекции по хирургия


Категория на документа: Медицина


ТЕМА 1 - ХИРУРГИЯТА КАТО НАУКА , ЗАДАЧИ И МЕТОДИ . РАЗВИТИЕ НА ХИРУРГИЯТА .

Медицината попринцип е система от научни познания и възгледи , който са насочени да съхраняват , укрепват и възтановяват здравето на хората . Хирургията е дял от медицината , която е опира на научните данни (физиология анатомия микробиология ръчно инструментални методи и електронна техника) . Заема централно място на теория и практика в медицината . Хирургията е медицинска специалност при която лечението се осъществява чрез директно механично въздействие върху тъкани и органи с помоща на инструменти и апарати .
1. Предмет

А) Изучаване на заболявания подлежащи на хирургично лечение - изучава се етиологията , механика на развитие , патоанатомия , патофизиология , патобиохимия , клинична картина , методи за изслефдване и диагноза , показания и противопоказания за интервенция .Показания-неща които изискват болния да се оперира.Противопоказания-др. заболявания.Рака е абслутно показание и трябва да се оперира.

Б) Изучаване на хирургичен метод на лечение - включва : вида на операцията , правила на оперативна техника , проблемите на профилактиката , проблеми на обезболяването .
Хирургията се развива тясно с други науки и ги обогатява . Развитието започва от дълбока древност ( отстраняване на стрели и копия лечение на рани и спиране на кръвотечения ) . Едни от първите операций са кастрацийте и цезерово сечение ( секцио ) .
В древен Египет - ампутация на крайници , изваждане на камъни от пикучен мехур и трепанаций .
Хирургията добива голямо развитие във Вавилония - премахване на катаракта на окото (перде).Ако хирурга увреди окото се отсича ръката му.
В древна Индия се осъвършенства кръвоспирането чрез компресивни превръзки , и наливане на горещо масло ,херний , илиос(преплитане на червата) и др. .
В древна Гърция хирургията придобива голямо развитие като Хипократ описва сепсис , тетанус , извършване пункций на корема , лекуване на счупени кости и до днес се използва неговия метод за наместване на раменната става . Хипократ е бил дълги години на върха на медицината ,но е имал погрешни разбирания за матката, мислел е 4е тя е двурога и от това зависи пола на плода. След западането на гръцката медицина, тя започва развитието си в Древен Рим - Целзии и Гален.
Целзии описва признаци на възпаление, кръвоспиране с лигатура. Гален за първи път прави аутопсия, използва експериментален метод. Доказва, че в артериите тече кръв,но е смятал че те отива ж белия дроб и получава пожия сила. След Римската империя медицината се развива в Близкия Изток. Медицината търпи застои и хирурзите се приравняват на бръснарите и са отделени от лекарите.
Открива се през 18 век упойката, асептиката, кръвните групи и така се открива съвремената медицина. В България няма сведения за откриване на нещо в медицината. През 1903г са били 560 лекари. През 1918г се открива медицинския университет и първата катедра хирургия.

ТЕМА 2: Антисептика. Определение, същност и значение на антисептиката. Видове антисептици. Насоки в профилактиката на раневи инфекции.

Преди откриването на антисептиката между 55% и 80% от оперираните са умирали , хирурзите не са си миели ръцете и са оперирали пред публика. Пръв който се досеща за нередност е Земелвайс(измиване на ръцете с калциев двухлорид).Той е намалил смъртността с около 10 пъти. За баща на антисептиката се смята Джоузеф Листерн, който през 1863г открива микроорганизмите и на базата на тези открития въвежда метода за измиване на ръце с карбонова киселина и пулверизация с пари от нея ,измиване на инструментите (чрез накисване). Този медот не е издържал много защото карбоновата киселина образува конюктивити.
Антисептиката означава борба с причинителите на операционни инфекции в раната с помоща на химически средства.
Групи антисептици :
- за обработка на помещения (лизол, хлорамин, стридин15%, хлорхексидин, деконакс, сирапан-но дразни кожата и очите)
- за обработка на кожа
* йодбензин - разтвор на йод, кристален в чист медицински бензин в 1 промил (1:1000) за обезмасляване на кожата
* йод 5%-10% спиртен разтвор на кристален йод(държи се в тъмно стъкло)
* браунол-подобен на йод,не дразни и не изграя.
* меркурхром - червен прах 1%-2% разтвор
* хибитан 20% воден разтвор
* хибискръб-4% разтвор на хибитан
* рапидосепт - антибиотиков спирт и глицерин
- за обработка на рани
*браунол и хибитан
* кислородна вода 3%
* калиев перманганат
* риванол 1:1000 разтвор
* йодформ-жълт прах

Тема 3: Асептика. Определение. Същност и значение. Методи. Обработка на кожата на ръцете на участниците в хирургичния екип и на кожата в оперативното поле.
1890г - Бергман и Шимелбуш съобщават за асептиката. Метод за борба с инфекциите извън раните с помоща на физически средства. Един от най-честите медоти за стерилизация е водната такава ( с висока темепература -100гр. За 40-60мин).
* сухи стерилизатори на 2 температурни режими 200* или 180* с продължителност от 45мин-60мин
* автоклавите - водна пара под налягане - 115* и 1/2 атмосфери за 30 мин
120* и 1 атм за 45 мин. И 134* и 2атм за 30 мин
* облъчване на с β и γ лъчи
Ръцете се измиват 1во със сапун и вода от върха на пръстите към лактите.
Метод на Фюрбрингер - с четка,вода и сапун(3-пъти с различни четки за по 5-6 мин). След това се обработва с 70% спирт и накрая със сублимат(живачен препарат).
Метода на Алфрет - измиване с четка ( 3 на брой), обработване със спирт 70% ,а сублимат е заменен с 96%спирт.
Метод на Спасокукоцки - въвел е измиване със 0,5% разтвор на амоняк -в два легена последователно през 3мин, миенето става от пръстите към лактите(днес се използва хибискръб).

Обработка на кожата на оперативното поле:
Почиства се много широко, става чрез тампони, започва се от мястото което ще се оперира. Почистването става минимум 3 пъти с йодбензин след което 2 пъти 70* спирт и 5%-10% йодна тинктура.Сега 2-пъти с браунол.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по хирургия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.