Курсова работа по анатомия


Категория на документа: МедицинаДисков пролапс (същинска дискова херния). Една значителна част от пулпозното ядро е извън пределите на междупрешленния диск и пролабира в гръбначния канал.

Свободна дискова херния (мигрирала херния). Части от пулпозното ядро нямат връзка с междупрешленния диск и се придвижват в краниална или каудална посока.
В зависимост от посоката, в коята е насочено ядрото, задната дискова херния може да бъде : латерална, медиална и парамедиална. Срещат се и предни дискови хернии, но значително по-рядко.

ПРИЧИНИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ

Основната роля на дисковото тяло е да омекотява натиска в междупрешленното пространство. Пулпозното ядро при изправен стоеж е постоянно под напрежение и оказва непрекъснат натиск върху всички части на фиброзния пръстен. Ако се създадат условия за свръхнатоварване-при навеждане напред или встрани и повдигане на тежест, пулпозното ядро се измества значително. При системно натоварване, свързано с определена професия и остаряване на фиброзния пръстен, се създават условия за пролабиране на диска. Причини за получаване на дисковите хернии са:
* Порочно развитие и конституционална слабост на свързващия апарат.
* Вторично настъпили промени в дисковото тяло. Вследствие на дегенеративни процеси остаряват всички елементи на диска. Най- напред промените настъпват в пулпозното ядро. То губи своята хидрофилност, намалява количеството вода , което съдържа. Успоредно с него губят еластичността си фиброзният пръстен и хиалиновите пластинки. Настъпва фиброзиране и вкостяване на диска. На базата на тази остеохондроза може да се образува дискова херния.
* Травми. Може да се появи при еднократно много силно натоварване-падане върху седалището или краката, повдигане на много голяма тежест. Много голямо значение има микротравматизма - многократно повтаряши се травми : тръскане при шофьори и трактористи, продължителна работа наведен, работа на компютър, активно спортуване(вдигане на щанги, художествена гимнастика и др.).
* Променена статика - при бременост, аномалии в развитието на гръбначния стълб (лумбализация, сакрализация и др.)

За проява на дисковата херния, особено за радикуларната болка играят роля алергията, простудните заболявания, хроничните възпалителни процеси и други фактори. Фиброзният пръстен зад ядрото е много по- тънък, което прави задните и задно-медиалните хернии значително по -чести.

Кръстцовата кост- os sacrum има форма на триъгълник. Нейната основа- basis ossis sacri е обърната нагоре. Върху нея се намира поле с напречно-овална форма, което чрез влакнестохрущялна пластинка се свързва с тялото на V поясен прешлен. Предният ръб на това поле се вдава в кухината на таза и образува едно възвишение, наречено кръстцов рид- promontorium. От основата се издават нагоре два израстъка- processus articulares superior, които се съчленяват с долните ставните израстъци на V поясен прешлен. Върхът на кръстцовата кост- аpex ossis sacri, е насочен надолу. Върху него се намира малко овално поле, чрез което се осъществява свързването с опашната кост. Предната повърхност на кръстцовата кост е вдлъбната, задната- изпъкнала. По предната повърхност- facies pelvina, се забелязват четири напречни линии; това са местатана срастване на телата на петте кръстцови прешлена. Странично тези линии завършват при четири чифта отвори, предни кръстцови отвори- foramina sacralia pelvina. На тях съответстват отвори, разположени по задната повърхност на костта- facies dorsalis; това са foramina sacralia dorsalia. По тази повърхност се забелязват пет надлъжни неравни гребена. Средният кръстцов гребен- crista sacralis mediana се образува от сливанетона бодилестите израстъци на прешлените. От всяка страна на този гребен непосредствено медиално от задните кръстцови отвори се намира междинният кръстцов гребен- crista sacralis inermedia. Той се образува от сливането на ставните израстъци на прешлените. На долния си край този гребен завършва с рогче- cornu sacrale. Латерално от задните кръстцови отвори върви латералният кръстцов гребен- crista sacralis lateralis. Той се образува от сливането на напречните израстъци на прешлените. Кръстцовият канал-canalis sacralis, представлява неразделна част от гръбначния канал; в низходяща посока той постепенно се стеснява. Долният му отвор се нарича hiatus sacralis. Този канал се съобщава с предните и задните отвори чрез междупрешленните отвори- foramina inervertebralia.

Кръстцова кост

Опашната кост- os coccygis се формира в средна възраст чрез костното срастване на опашните прешлени. Тя има форма на пирамида с основа, обърната нагоре. Първият опашен прешлен е най-голям; върху него се намират остатъци от напречните израстъци, а също и два рога- cornua coccygea, представляващи остатъци от горните ставни израстъци. Горната повърхност на този прешлен се свързва с върха на кръстцовата кост. Останалите прешлени са представени само от техните тела; в низходяща посока те стават все по-малки.

Опашна кост

Главни варианти на гръбначния стълб са лумбализацията и сакрализацията. Под лумбализация се разбира увеличение на поясните прешлени за сметка на XII гръден или I кръстцов прешлен. Среща се в 4% от хората.

Сакрализацията се изразява в срастването на V поясен прешлен с кръстцовата кост. Тя бива частична или пълна. Среща се в 70% от жените и 15% от мъжете.

Използвана литература и интернет източници:
1. Анатомия на човека, Гълъбов, Г., Ванков, В., 1982г.
2. Соколов Б., Г. Маркова - Старейшинска, 1991
3. Гръбначни изкривявания http://www.bb-team.org/articles/1699_grabnachni-izkrivyavaniya#ixzz1sMzMtmPJ
4. www.doctorbg.com
5. framar.bg

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по анатомия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.