Кръвотворна система


Категория на документа: МедицинаМетоди на изследване на кръвните заболявания
При анамнезата на децата с кръвни заболявания особенно внимание трябва да се обърне на фамилната обремененост, телесната маса при раждане, възрастта, пола, начина на хранене, наличието на кръвногрупова или Rh- несъвместимост, епизодите на побледняване и пожълтяване. При обективното изследване чрез внимателен оглед се търси бледност на кожата и лигавиците, наличието на жълтеница , обриви, промени в ациеса и устната кухина. Точната диагноза на кръвните заболявания налага множество допълнителни параклинични изследвания на хемоглобин , еритроцити , хематокрит, левкоцити, тромбоцити, СУЕ. За доказване на недоимък на желязо се използва серумното желязо количеството определяне на феритина. При нарушение на хемостазата се изследват времето на кървене и съсирване, тромбоцитния брой, прави се разширена коагулограма. При много заболявания на кръвотворната с-ма в детска възраст се налага извършването на костномозъчна пункция- тя дава точна представа за състоянието на кръвообразуването в костният мозък.
План за сестрински грижи

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Кръвотворна система 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.