Кинезитерапия при фрактура на шийката на бедрената кост


Категория на документа: Медицина


НАЦИОНАЛНА СПОРТНА

АКАДЕМИЯ
"ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

КАТЕДРА
"ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА
КИНЕЗИТЕРАПИЯТА"
КУРСОВА РАБОТА
Кинезитерапия след фрактура на шииката на бедрената кост

Разработил: Михайл Станкулов, ф. № 28126

Комисия по ЗКР Научен ръководител: .....................

оценка ................ (гл.ас.Л. Саздова, доктор)

1. ...............................

2. ...............................

дата ............

София, 2012

съдържание
Увод
I. Литературен обзор
1. Анатомични особености......................................... 4 стр.
1.1 Анатомична характеристика на колянна става... 4 стр.
1.2 Структури укрепващи коляното.................... 4 стр.
1.3 Мускули около колянна става....................... 5 стр.
1.4 Биомеханика на колянна става........................ 6 стр.
2. Гонартроза................................................ 6 стр.
2.1 Същнаст.................................................... 6 стр.
2.2 Етиология.................................................. 6 стр.
2.3 Патогенеза................................................. 7 стр.
3. Клинична картина..........................................8 стр.
4. Лечение ......................................................8 стр.
5. Същност на операцията............9 стр.
6. Усложнения ................................................10 стр.
7. Кинезитерапия след операцията на шийката на тазобедрена става
................................................11 стр.

II. Собствени наблюдения
1. Анамнеза........................................................13 стр.
2. Приложени методи на функционално изследване......14 стр.
3. Патокинезиологичен анализ.................................15 стр
4. Цел, задачи и средства на КТ...............................16 стр.
5. Схема на КТ процедура......................................17 стр.
6. Комплекс за кинезитерапия.................................18 стр.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Кинезитерапия при фрактура на шийката на бедрената кост 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.