Калолечение


Категория на документа: Медицина


ВУ "АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ" гр. Пловдив

КУРСОВА РАБОТА

На тема: КАЛОЛЕЧЕНИЕ
По дисциплината: СПА ТУРИЗЪМ

Изготвил: Проверил:
Мария Недялкова Костова гл.ас.д-р Григорова
3 курс спец: "икономика на туризма"
Фак. Номер: 111412110013

Съдържание:

Калолечение

* История
* Произход и състав на лечебната кал
* Находища и видове лечебна кал
* Лечебното действие на калта
* Какви заболявания се лекуват с кал
* Как се лекува с кал
* Методи на калолечение
* Балнеореакция
* Луголечение
* Калолечебни ресурси в Българиа и техните аналози в света
Използвана литература: "калолечение" изд.софия1985 под редакцията на ст.н.с. Д-р Дияна Кръстева; "Лечебна глина и калолечение" 2005 Мария А. Полевая; "http://nola7.com/bg/wellness/view/124 http://medpedia.framar.bg/

Фанготерапия (от итал. fangotherapie - калолечение) е spa процедура, базирана на лечебните и козметични свойства на термалната кал. Тя може да извърши чудеса с външността и здравословното ви състояние.
Фанготерапията е една от най-търсените spa процедури. Нарича се още пелоидотерапия (от лат. pelos - глина, кал, тиня и therapia - терапия). Базирана е на лечебните (действа противовъзпалително, обезболяващо, имуностимулиращо и антиканцерогенно, подобрява кръвообращението, активизира обмяната на веществата, укрепва костната система и т.н.) и козметичните (почиства, подхранва, регенерира и стяга кожата) свойства на термалната кал.
Твърди се, че лечебните свойства на тинята са били известни на хората още преди две хиляди години. Калолечението (Пелиодотерапия - от гр. Пелос - кал, тиня) е ефективен метод на лечение, познат и използван от дълбока древност до наши дни. В продължение на много векове то е било широко използвано и достояние на народната медицина. В древния Египет широко приложение намирала добиваната кал (тиня) от коритото на р.Нил след отдръпването на нейните води и с нея лекували различни болести. Древни египтяни, римляни, гърци и индийци използвали калта като средство за изцеление най-вече на ставни болки, отоци, хронични възпаления и хемороиди. Гръцката колония в Таврия (Крим), са се славили с езерото Метака (Чокрак на 18 км от Азовско море). Римските императори са строили храмове на местата с кални източници, където са се лекували. През 1в.пр.н.е. древноримският писател Планий Стари в прочутата си естествена история споменава за град Парсиан в Таврида, където се лекувалит с земя, изцеляваща всякакви рани. По-късно по време на Първата и Втората световна война (преди откриването на пеницилина) лечебната кал широко се е използвала за лечение на рани под формата на компреси, обвивания или директно прилагане. Години по-късно, наред с лечебното въздействие открили, че калта притежава и добър козметичен и релаксиращ ефект върху организма. През Средновековието, за разлика от Античността, процедурите с кал били позабравени, но по-късно, едва през XVI и XVII лечителите във Франция, Русия, Чехия и Германия популяризирали този метод.
Лечебната кал е природен продукт с разнообразен химичен състав и физико-химични свойства, образуван под въздействието на фактори като климат, вода, почва, растителни и животински организми. Тя е с изразени противовъзпалителни, обезболяващи, имунностимулиращи, подобряващи кръвообращението, активизиращи обмяната на веществата и укрепващи костната система свойства.
Лечебната кал представлява ценен природен продукт богат на химически и биологични съставки: йони, киселини, витамини, особено важни при лечението на много заболявания и като цяло оказва комплексно лечебно влияние върху организма.
Кадифена на пипане, мазна, гъста, лепкава синъо-черна маса с мирис на сероводород. Примерно така мойе да се опише лечебната кал. Този продукт се характеризира с много сложни физични, биологични и химични процеси.

Лечебната кал представлява еднородна пластична маса с висока топлоемкост и високо съдържание на биологично активни вещества и живи микроорганизми.Обикновено се среща в близост до минерални и термални извори или в богати на водорасли морски дъна.
Лечебната кал се е образувала в резултат на взаимодействието на водата от езерата със солта, глината, пясъка, останките на растения и микроорганизми в продължение на много хилядолетия. Солените езера са се образували по различен начин. Или морето е наводнявало части от сушата, когато бреговете (най вече устията на реки, падини) са били ниски, или морските заливи постепенно са били отделени от морето със суша. На континента солените езера са се образували поради това, че водата се е стичала в низините, а солите са се отмивали от почвата и каменнните породи. Някои солени езера са останки от древни морета. Механизмът на образуване на тинята в сладководните езера или блатата е съвършено различен. В нея има много разложили се остатъци от разстения и животни. Лечебната кал във вид на глинести образувания е възникнала в райони с активна вулканична дейност. Тя също така се получава в резултат на разрушаването на скалните маси и излиза на земната повърхност през пукнатините в земната кора в местности, богати на нефт и природен газ.
Да се говори за единен механиъм при образуване на лечебаната кал е невъзможно. Всяко находище е уникално. За да стане калта лечебна, да "узрее", е нужно рядко съчетание на прпменящите се условия. Ето защо често я сравняват с хубаво вино, което колкото е по-старо е по-ценно.
Лечебната кал е полезно изкопаемо. Съставът в различните находища се различава, както и произходът на лечебната кал. Тя се състои от неразтворими (силиций, глина, железен оксид и др.) и разтворими минерални (соли на различни метали) и органични вещества (въглеводороди, мазнини, продукти от разлагането на животни и разстения). Основата на лечебната кал може да си представим като кристален скелет от миниатюрни частици глина, пясък и други неразтворими във вода минерални вещества. Колоидните органични вещества и сернистите съединения на желязото спояват този скелет. Колоидният комплекс съдържа вода и разтворени в нея минерални вещества.
Лечебната кал съдържа също и газове- метан, амоняк, въглеродна киселина. В калта има много сероводород, изработван от бактериите (до 200 мг на 100 г лечебна кал). На лице са и такива вещества, които по свойствата и действието си приличат на половите хормони и антибиотиците, витамини, ензими, пигменти (багрила). Според известният учен В.П. Филатов в лечебната кал се съдържа и така наречените биогенни стимулатори - вещества, които усилват жизнената устойчивост. Те се отделят от умиращите организми. В състава на лечебната кал влизат и живи микроорганизми. Различните видове кал имат и различна биологична активност, поради което и лечебното действие е различно.

Лечебата кал отдавна се използва в народната медицина. С нея се се лекували жителите на Бяло и Беренцово море, татарите, бурятите, тувинците и якутите. Лечебната кал представлява еднородна пластична маса с висока топлоемкост и високо съдържание на биологично активни вещества и живи микроорганизми.Обикновено се среща в близост до минерални и термални извори или в богати на водорасли морски дъна. Според химичния си съства тя се разделя на:
Сероводородната тинеста кал: с черен цвят, неприятна миризма на сероводород, високо съдържание на желязо и мазна на допир. Лиманната кал е с алкално рН и висока резорбционна способност. Тя притежава бактерициден и повишаващ съпротивителните сили на организма ефект.
добива се от дъното на морета, лимани и солени езера. Те съдържат много минерални соли и железен сулфид, но малко органични вещества. Този вид понякога се нарича основен или собствено лечебна кал. Именно него са използвали в Древен Египет, в гръцките колонии в Крим и по черноморското крайбрежие на Кавказ, в централна Азия и източен Сибир. Най-известни са кални находища в Мъртво море и най-добрите в Европа кримски езера Саки.
В Русия е известно и находището край езеро Тамбукан в Ставрополския край. То снабдява с лечебна кал най-големите в света курорти с калолечение- Пятигорск, Железноводск, Есентуки, Кисловодск и Налчик. Находището в езеро Елтон във Волгоградска област о притежава кал, която по състава си се приближава до калта от Мъртво море, но я превъзхожда по съдържание на железен сулфид и органични вещества. Лечебната кал от Кизилташкия лиман действа много меко, затова с нея се снабдява детския курорт в Анапа. Известни са находищата езеро Кирачи в Новосибирската област, Старая Русия и курортът Сергеевски минерални бани в Саратовска област.
* Торфената кал: образува се в блатата резултат от продължителното разлагане на растения и живи организми в блатата. Тя стимулира обменните процеси в тъканите, облекчава алергичните кожни реакции и действа антимикробно. Торфената кал е една от най-често употребяваните за лечение на заболявания на опорно-двигателната система. Лечебните и свойства са обусловени от високите топлинни свойства и активните органични вещества. Находищата на торфена кал са разпространени на 80% на територията на Русия. В Калинградска област е разработено находището "Горелое", което обслужва курорта Светлогорск. Същата торф се е използвала и в курортите в Източна Прусия. Известна е торфената лечебна кал на курорта Крианка в Тулска област. Уникална е торфената кал от находището "Менек" в град Сапожни. С подобна кал лекуват в прочутия курорт Франтишокови лазни в Чехия.

* Сапропелната кал е разпространена също така широко както и торфената. Това е тиня с органичен произход от сладководни езера, предимно от дъното. Лечебната ценност на сапропелната кал се определя от топлинните и свойства (те са по-високи от колкото при торфа) и от многобройните органични вещества, витамини, ензими, хормони които съдържа. с по-светъл цвят и липса на неприятна миризма, тя често се използва за вани и апликации в качеството си на болкоуспокояващо средство, както и за подхранване и овлажняване на кожата.
Прочуто е находището "Езеро Малтаево" в Урал, където по време на Втората световна война са били разположени над 80 болници. Находище на сапропелна кал има и в основания още от Петър Първи курорт Марциални води в Карелея. Редки са свойствата на сапропелната кал в курорта Сестрорецк. Това са т.нар. хитиеви глини на древно море, които са под езерото Сестрорецки разлив. Този богат на минерални вещества кален разтвор може да се използва като самостоятелно лечебно средство.
* Вулканичната кал излиза от повърхността с изригването на калните вулкани. Такива находища са съсредоточени на Таманския полуостров. Те се отличават с органични вещества с нефте изход и терапефтично активни компоненти: йод и бром.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Калолечение 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.