Изследване на урина


Категория на документа: Медицина


УПРАЖНЕНИЕ № 1, 2
УРИНА - ОБЩИ СВОЙСТВА, ХИМИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ - pH, ГЛЮКОЗА, БЕЛТЪК, КЕТОНИ, СЕДИМЕНТ, ФУНКЦИОНАЛНИ ПРОБИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА БЪБРЕЦИТЕ - СИП МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ

I. Видове уринни проби
- Първа сутрешна урина: първа сутрешна порция урина, отделена веднага след ставане от сън.
- Средна порция урина: уринна проба, получена след добър тоалет на гениталиите, като първата порция урина се изхвърля, средната порция се събира в уринната чашка, а остатъчната урина отново се изхвърля.
- Използва се за рутинен уринен анализ и урокултура, тъй като пробата не е контаминирана от гениталиите и дисталната уретра.
- Случайна порция урина: урина, отделена по всяко време, ден или нощ, без предварителна подготовка на пациента.
- Диурезна урина ( D2, D6, D12, D24) - използва се за количествени анализи на съставките на урината.

II. Правила за събиране на урина
Качествено изследване

За качествено изследване е подходяща първа/ втора сутрешна урина или случайно отделена урина; от средна порция; след добър тоалет на гениталиите; Пациентът да е добре инструктиран. За да се избегне външно замърсяване, отворът на чашката да не се пипа с ръце и да не се допира до перинеалната област. Урината се смята за прясна 1-2 часа след отделянето й; Съдовете за транспортирането й да са стъклени или пластмасови, химически чисти;

Количествено изследване: Протокол за събиране на 24-часова урина:

Първата сутрешна урина в 8 ч. се изхвърля. Останалите порции урина до 8 ч. на следващия ден (вкл.) се събира в химически чисти съдове с или без добавка на консервант (в зависимост от целите на изследването). Измерва се количеството на диурезата с помощта на градуиран цилиндър. Урината се хомогенизира и от нея се отделя около 100 мл спесимен, който се използва за количествено изследване.

III. Общи свойства
1. Количество - Диуреза ( количество отделена урина за определен период от време - D24, D12, D6)
Нормалната 24-часова диуреза при възрастни е 1000-2000 ml (за мъже - средно 1500 ml, за жени - 1200 ml). При деца това количество е по-малко и зависи от пола и възрастта. Физиологичните промени в количеството на отделената урина зависят от приетите течности и храна и количеството на отделената вода през кожа, бял дроб и гастроинтестинален тракт.
Клиничното значение на измерването на диурезата е свързано с оценката на състоянието на отделителната система, от една страна и водноелектролитния баланс, от друга. Измерването се извършва с мензури или в градуирани цилиндри.
Количество на урината под 500 ml и над 2000 ml за 24 часа при възрастен човек е патологично.
> Полиурия: D24 > 2000 ml
* захарени и безвкусен диабет (4-6 литра/24 h),
* в реконвалесценцията при фебрилни състояния,
* при разнасяне на отоци, резорбция на трансудати и ексудати
* urina spastica: пристъпно отделяне на големи количества урина с ниско относително тегло при деца в състояние на психична или нервна възбуда.
> Олигурия: D24 < 500 ml
* повишени водни загуби през кожа и ГИТ
* гломерулонефрити, бъбречна недостатъчност,
* фебрилни състояния, развитие на отоци, шокови състояния
> Анурия: D24 < 100 ml
* Физиологична анурия/ олигурия при новородени в първите дни след раждането
* В резултат на намалено до липсващо образуване и отделяне на урина от бъбреците - остри гломерулонефрити, бъбречна недостатъчност
* Силна дехидратация
* Рефлекторно - менингити, перитонити, вулвити
* Ретенционна анурия - при запушване на пикочните пътища (конкременти, тумори)
> Полакиурия : често уриниране
* Приемане на големи количества течности
* Възпалителни заболявания на пикочно-половата система
* Простуди
* Хипертрофия на простатата
* Невропатични деца
> Олакизурия: рядко уриниране при нервнорефлекторни смущения.
> Дизурия: болезнено уриниране - при възпалителни заболявания на пикочнополовата система ( цистити, уретрити, вулвовагинити и др.)
> Енурезис: незадържане на урината
* Временен симптом при редица състояния ( ВЗ на ППС, гърчове, фебрилитет)
* Дълготраен симптом при заболявания на ЦНС
* Enuresis nocturna - нощно напикаване при невропатични деца.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Изследване на урина 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.