Интензивна терапия при изгаряне


Категория на документа: Медицина


 Интензивна терапия при изгаряне

Целта на интензивното лечение е болният да бъде изведен от тежкото състояние до благоприятен изход с пълно възстановяване.

Фази на термичната травма:

1. Фаза на термичен шок - от 24 до 72ч.

2. Фаза на токсикоинфенция - до 20-25я ден от началото;

3. Фаза на възстановяване - различна продължителност в зависимост от обширността на изгарянето;

4. Фаза на ранева инфекция - не е задължителна, смята се за усложнение;

5. Фаза на последствия - също не задължителна, при болни с цикатрикси, келоиди, контрактури.

Първоначална оценка.

1. Горни дихателни пътища. От първостепенна важност е осигуряването на проходими дихателни пътища, особено когато се очаква развитието на оток в областта на лицето, устната кухина, лигавицата на горните дих.пътища. Не е нужно да се чака докато се появи оток и интубацията да се извърши по спешност и с много по-висок риск. Интубационната тръба да се фиксира много добре - повторната интубация може да се окаже много по-трудна до невъзможна.

2. Осигуряване на венозен път и започване на инфузионна терапия колкото е възможно по-рано. Поради продължителността на лечението при обширни и дълбоки изгаряния и необходимостта от вливане на големи обеми инфузионни разтвори е добре да има централен венозен път освен периферни.

3. Мониториране

4. Специфичен оглед на пациента с изгаряне.

- Анамнеза - механизъм на травмата, дали не е станала в затворено помещение, в колко часа, започната ли е инфузионна терапия, колко е влято до момента, придружаващи заболявания на пациента

- Глава, очи, уши, нос и гърло - изследване на очите за наранявания с флуоресцин, преди да се е развил оток; за увреждане на ГДП говори периорални и интраорални поражения и промяна в гласа, а също опушване на носните крила(НГС - не); възможно е, при изгаряне с течност в областта на лицето, да има и аспирация, при което е необходима спешна интубация. Изгарянията на ушите са лесно видими - да не се притискат, да се покрият с мазева превръзка;

- Понякога при много дълбоко изгаряне е необходима некротомия, за улесняване на венозния отток на главата. Rö изследване е желателно.

- При електрически изгаряния сърд.дейност се мониторира 24-72ч.

- При циркулярни изгаряния в областта на гръдния кош - некротомии. При инхалационни изгаряния - внимание за обструкция на ГДП. Бронхоспазъм, обструкция на малките дих.пътища, белодробна инфекция, ДН;

- При изгаряния на крайници - некротомии или фасциотомии за подобряване на кръвотока.

- Корем: НГС - задължително е да се постави(или ОГС). Незадоволителна инфуз.терапия може да е белег на неоткрита до момента коремна травма. Н₂блокери за профилактика на стрес улкус.

- Катетеризация на пикочния мехур - за следене на диуреза;

- Неврологична оценка, при нужда - КТ;

- Ранева повърхност -повторна оценка на площа и степента на изгаряне;

- Лаборатория - АКР,хемоглобин, хематокрит, електролити, проследяват се в динамика, урина - за окултно кървене; ЦВН, АН, СЧ, t°C,дишане,

- Rö на бял дроб;

Интензивна терапия. Има много формули за инфузионно лечение на болни с изгаряне. Тук се ползва следната формула:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Интензивна терапия при изгаряне 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.