Хирургичен инструментариум


Категория на документа: Медицина


Общ хирургичен инструментариум

І. Инструменти за разединяване на тъканите (режещи)
1. Скалпели - основен инструмент при всички операции. По своята форма биват:
* Коремчести - за разрязване на кожа и подкожие
* Островърхи - абсцеси
* Прави
* Тенотом - за подкожна срязване на сухожилие
* На Тирие - за отпрепарирване
* На Грефе - в очната практика
* Ампутационни ножове
* Резекционен скалпел - за разрязване на хрущяли и периост

2. Ножици - прилагат се за разсичане на меки тъкани по време на операцията, за сваляне на конци, за прерязване на хрущяли и кости. По класификация хирургическите ножици биват:
* прави - на Купър
* извити - на Рихтер
* На Щил - за разрязване на гипсови превръзки.
В зависимост от дължината на браншовете биват: къси - 14-17см, дълги - 25-30см (при работа в дълбочина при гинекологични, сърдечни, гръдни операции).

3. Троакари - използват се за пробиване на тъкани, с цел евакуация на събрана течност. Имат разрична форма и дебелина, могат да имат прикрепена тръбичка и мандрен. Биват с различен калибър, но и най-тънкият е по-дебел от обикновена игла. Различаваме прави и извити троакари. При извършване на пункции различаваме различни видове игли : Игла тип Бир - лумбална пункция; Костно-мозъчна игла - при стернална (КМП); Игла за коремна пункция; Игла за плеврална пункция

ІІ. Кръвоспиращи (захващащи) инструменти (хемостатични щипки):
1. Щипка на Пеан - със закръглени краища и без зъбци
2. Щипка на Кохер - с дълги браншове и със зъбци
3. Щипка на Тирие - без зъбци, прилича на Кохер
4. Щипка на Москито - с много фини размери, биват прави и извити
5. Щипка на Микулич - за захващане на перитонеума и за фиксирането му към обграждащите раната стерилни компреси
6. Игли на Дешан и Купър - изп. се за лигатура на кръвоносен съд или за лигиране през кървяща тъкан. Биват леви и десни.
7. Клампи - щипки защипващи на широк план

III. Съединяващи инструменти:
1. Прави и извити игли - кръгли (за шиене на вътр. органи, перитонеум), ръбести (за шев на плътни тъкани - кожа, апоневроза). Всички имат пружиниращи уши.
2. Иглодържатели - за захващане на иглите при шиене и най-често се използват на Хегар (с пръстеновидни дръжки, които се затварят), на Матьо (с кръгли дръжки); на Траянов (с назъбен лост в края на дръжката).
3. Аграфи (метални скоби) - за зашиване на кожа; поставени на тел, с ширина 3мм и дължина 12-20мм
4. Щипка на Мишел - за поставяне и сваляне на аграфи.

ІV. Фиксиращи (хващащи) инструменти:
1. Пинцети - за захващане и задържане на тъканите; с разл. размери за работа в дълбочина, най-често 16см
* анатомични - без зъбци, с гладки браншове
* хирургични - със зъбци
2. Корнцанг - универсален инструмент за вземане и подаване на инструм., стерилни материали (чаршафи, компреси, тампони, марли, конци), за почистване на оперативното поле, за тампониране в дълбочина на канал или кухина. Може да е със или без (за работа в корема) щипка. Бива още прав, извит и прозорчест.

V. Инструменти за защита на тъканите от механично увреждане:

1. Сонди - върху тях се разрязват тъканите, за да се избегне опасност от разрязване на подлежащите тъкани
* жлебовата сонда на Дуайен - върху нея се разрязва най-често апоневрозана на коремната стена
* жлебовата сонда с топче на върха - предпазва от пробождане тъканите при провирането й под фасцията
* сонда на Кохер - за отпрепарирване на щитовидна жлеза;
* топчеста сонда на Стиле - за експлоатация (проучване) на анални фистулни ходове.

2. Ампутационен диск - за екартиране на меките тъкани от края на костта (при ампутация).Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Хирургичен инструментариум 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.