Хигиенни изисквания и контрол на ВБИ


Категория на документа: Медицина


- управление на болничните отпадъци,
- безопасна употреба на остри и режещи предмети.

2.1.1 Хигиена на ръцете
Ръцете са основен фактор за предаване на ВБИ. Това е доказано при множество
епидемиологични проучвания на взривове от чревни инфекции или на слу-
чаи, възникнали във високорискови звена като отделенията за интензивни грижи.
Правилно проведената деконтаминация (измиване и/или дезинфекция) на
ръцете е с доказана ефективност за превенция на ВБИ и за защита както на
пациентите, така и на медицинския персонал.
Хигиената на ръцете се състои от четири елемента, които се прилагат от-
делно или в комбинация: миене на ръце, дезинфекция на ръце, защита на ръ-
цете от контаминация чрез ръкавици и грижи за кожата на ръцете.
Целта на миенето и хигиенната дезинфекция на ръце е редукция на транзи-
торната флора, а на хирургичната дезинфекция - съответно редукция и на част
от постоянната флора
А) Миене на ръце
- Обикновеното миене на ръцете (в бита) със сапун има минимална до
липсваща антимикробна активност. То отстранява замърсяванията, пот,
кожни липиди, епителни лющещи се клетки и повърхностната транзитор-
на флора. - Миенето на ръце с антимикробен (антисептичен) сапун осигурява по-.
добра редукция на флората, но не може да замени хигиенната дезинфек-
ция на ръце в лечебните заведения
Б) Дезинфекция на ръце
Дезинфекцията на ръце бива хигиенна или хирургична в зависимост от не-
обходимото количество препарат и времето на въздействие.
- Хигиенната дезинфекция на ръце с дезинфектант е най-сигурният, най-евтиният и най-бърз метод за редукция на транзиторната флора. Тя се извършва чрез втриване на препарат на алкохолна основа или миене с антисептичен препарат и има за цел унищожа-
ване и инактивиране на микроорганизмите, предотвратяване предаването им и лична защита.
- Хирургичната дезинфекция на ръцете се извършва чрез втриване на препарат на алкохолна основа или миене с антисептичен препарат преди всяка хирургическа интервенция, за да се предотврати следоперативната ранева инфекция. Цели отстраняването на транзиторната бактериална флора и редуциране на резидентните (постоянни) микроорганизми, с което се ограничава контаминирането с микро-
организми на оперативното поле, ако стерилните ръкавици се повредят.
В) Защита на ръцете от контаминация чрез ръкавици - посочено по-долу в
раздела към средства за лична защита.
Г) Грижи за кожата на ръцете
Грижите за кожата на ръцете под лакътя са задължителни, защото дори най-
малките лезии (микротравми) са потенциални резервоари на причинители на ин-
фекции. Неподдържаната кожа не може да бъде сигурно дезинфекцирана и пер-
соналът трябва да ползва кремове/лосиони за ръце, които предпазват кожата от
изсушаване в резултат на честата употреба на дезинфектанти. Кремовете/лосиони-
те за ръце трябва да са хидратиращи и се подбират така, че да са съвместими с
антисептичните препарати и да не повлияват целостта на ръкавиците.
Препоръки за деконтаминация на ръцете
При вземането на решение как да се деконтаминират ръцете се имат пред-
вид четири основни фактора:
- вид на предполагаемия контакт с пациента или други обекти;
- степен на контаминация, която може да възникне по време на контакта;
- вид на здравните грижи и манипулациите и
- възприемчивост на пациента.
Ръцете се деконтаминират преди и след всеки контакт или грижа за паци-
ента, които потенциално водят до контаминиране ръцете на персонала. Не се
допуска носенето на бижута по ръцете, включително часовници. Предшестващи
порязвания и лезии се изолират с водонепропускливо покритие.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Хигиенни изисквания и контрол на ВБИ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.