Хигиенни изисквания и контрол на ВБИ


Категория на документа: Медицина


инфекция.
- Персоналът ползва маска при грижи, които изискват разстояние 1-2 м от
пациента
- Пациентът носи хирургична маска при транспортиране.
- Няма специални изисквания към вентилацията на стаята за превенция на
инфекциите, предавани по въздушно-капков път.
- Извършва се целева дезинфекция на повърхности при устойчиви микро-
огранизми, напр. C.diphtheriae, S. aureus.
2.2.3. Предпазни мерки при инфекции, предавани по аерогенен път
Тази група предпазни мерки целят да намалят риска от инфекции, предава-
ни по аерогенен път, чрез капкови ядра. Те представляват остатъчно вещество
от отделяните от болния капчици, които се изпаряват до частици с размер от 1
до 5 μm и остават във въздуха за неопределен период от време. Сред болестите,
които се предават по този начин, са активни форми на белодробна туберкулоза,
варицела, белодробна чума и др.
Необходими допълнителни предпазни мерки:
- Пациентът се настанява в индивидуален бокс с подходяща вентилация. Това включва: затворена врата, отвеждащите вентилационни въздуховоди
да са отдалечени от въвеждащите (въздухът се отвежда далеч от входове
на сградата и места, където е обичайно преминаването и събирането на
повече хора), по възможност отрицателно налягане и най-малко шест
въздухообмена на час.
- Персоналът носи високоефективни маски, респираторен тип. - Пациентът не напуска стаята или неговото движение и преместване от
стаята се ограничава до минимум. - При преместване, пациентът носи маска.
- Извършва се целева дезинфекция на повърхности и предмети, с които паци-
ентът е в чест контакт (при устойчиви микроорганизми, напр. М. tuberculosis),
а при преместване и изписване - щателна крайна дезинфекция.
2.2.4. Абсолютна (стриктна) изолация (при хеморагична треска,
метицилин-резистентен S. aureus, SARS и др.)
Такава изолация се изисква, когато съществува риск от инфекция, предиз-
викана от силно патогенен или друг необичаен инфекциозен агент, с възможни
различни пътища на предаване. Изискват се:
- изолатор или инфекциозно отделение;
- маска, ръкавици, престилки, шапка, защита за очите за всички, влизащи
в стаята;
- хигиена на ръцете при влизане и излизане от стаята;
- организиране на дезинфекция на медицинските инструменти до леглото
на болния;
- изгаряне в инсинератор на екскретите, телесни течности, назофарингеал-
ни секрети;
- дезинфекция на бельото;
- ограничаване на посетителите и влизането на персонал;
- крайна дезинфекция;
- използване на оборудване за еднократна употреба;
- осигурена степен на безопасност при транспорт и изследване на проби от
пациента.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Хигиенни изисквания и контрол на ВБИ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.