Хигиенни изисквания и контрол на ВБИ


Категория на документа: Медицина


ба се използват контейнери, които отговарят на следните изисквания: да са за
еднократна употреба, с твърди непробиваеми стени и добре затварящ се капак,
без да има възможност за течове, да не позволяват достъп до съдържанието,
при възможност да са снабдени с устройство за отстраняване на иглите. Кон-
тейнерите се маркират със символа "Опасни болнични отпадъци".
Контейнерите за остри режещи инструменти за многократна употреба тряб-
ва да отговарят на същите изисквания. За целта е добре да са от метал (ус-
тойчив на корозия) или пластмаса с висока плътност, да могат да се затварят
добре при транспортиране на инструментите за обеззаразяване в централната
стерилизационна.
И двата вида контейнери не бива да се пълнят повече от 3/4 от обема им
Запълнените контейнери, подлежащи на обезвреждане, трябва да са добре
затворени и да се съхраняват на недостъпно за посетители (особено деца) мяс-
то, преди да се транспортират до мястото за обезвреждане.
2.2. Допълнителни (специфични) предпазни мерки
Допълнителните (специфични) предпазни мерки се прилагат винаги успо-
редно със стандартните предпазни мерки при пациенти с диагностицирана или
съмнителна инфекция, при която, за да се прекъсне пътят на разпространение,
са необходими, освен стандартните предпазни мерки и допълнителни изолаци-
онни или други бариерни мерки. Допълнителните предпазни мерки се прилагат при инфекции, предавани
по аерогенен път, по въздушно-капков път и чрез контакт. Комбинации от от-
делните видове допълнителни предпазни мерки се прилагат при инфекции с
няколко различни пътища на предаване.
2.2.1. Предпазни мерки при инфекции, предавани чрез контакт
Допълнителните предпазни мерки целят да се прекъсне разпространението
на ВБИ, предавани чрез пряк или непряк контакт.
По този път се предават чревни инфекции с неконтролируема диария (инкон-
тинентни пациенти), кожни инфекции с лезии, както и колонизация с множест-
вено-резистентни към антибиотици причинители
Необходими допълнителни предпазни мерки:
- Пациентът се настанява в единична стая (или в стая с пациент със съща-
та инфекция). Взема се предвид епидемиологичната характеристика на
заболяването и особеностите на групата пациенти.
- Преди влизане в стаята на пациента се слагат чисти, нестерилни ръкавици. - При влизане в болничната стая се облича изолационна престилка, ако
се налага пряк контакт с пациента, повърхности или други предмети в
помещението. - Движението и транспортирането на пациента извън стаята е ограничено
и ако се налага преместване, се вземат предпазни мерки за намаляване
до минимум на риска от разпространение на инфекцията
- Извършва се подходящо почистване и дезинфекция на повърхности и
предмети в стаята.
2.2.2. Предпазни мерки при инфекции, предавани по въздушно-капков път
Инфекциите, предавани по въздушно-капков път, са резултат от контакт на
лигавиците на носа и устата или конюнктивата на възприемчив към инфекци-
ята индивид с капковия аерозол (с по-едрите частици > 5 μm), който съдържа
причинителите и се отделя от инфектирания пациент при кашляне, кихане, го-
ворене или при манипулации като трахеална аспирация и се предава ефективно
на разстояние до 1-2 метра от пациента. Сред болестите, предавани по този
път, са менингококова инфекция, пневмококова пневмония, паротит, пертусис,
рубеола, грип и др.
Необходими допълнителни предпазни мерки:
- Пациентът се настанява в единична стая или в стая с пациент със същатаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Хигиенни изисквания и контрол на ВБИ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.