Хигиенна характеристика на условията на живот в населените места


Категория на документа: Медицина


- разнообразно и пълно образование

- пълноценна професионална реализация и квалификация

- богат културен и обществен живот

- всестранна и бърза информация

- естетизация на средата и творческо развитие на личността

- висококвалифицирана и бърза медицинска помощ и т. н.

Неблагоприятни последици от урбанизацията
* Неблагоприятни последици за здравословен начин на живот са:

- значително замърсяване на въздуха, водата и почвата. Огромен обем на градски твърди и течни отпадъци

- промени в локалния климат. Намаляване на инсолацията и "ултравиолетов глад"

- шумово "замърсяване"на средата и вибрации с ниска честота

- повишен интензитет на електромагнитните лъчения в радиочестотния диапазон

- откъснатост от природните,фактори, недостатъчно озеленяване

- значително нервно-сензорно и психическо напрежение, ускорен ритъм на живот

- хипокинезия и хиподинамия

- психоемоционална студенина и отчужденост

- затруднен транспорт, вследствие големите разстояния.

* На базата на средни изчисления се посочва приблизително, че напр. един милионен град консумира дневно около:

- 625 хил. тона вода,

- 2000 тона храна и

- 9500 тона гориво,
* като същевременно отделя:

- 500 хил. т. отпадни води,

- 2000 тона твърди отпадъци и

- 9500 тона атмосферни замърсители.
* Разбира се при отделните градове тези цифри, приведени за по-голяма сравнимост за човек от населението, показват много големи разлики.
* Например един жител на Ню Йорк отделя 3 пъти повече твърди отпадъци отколкото един жител на Калкута.
Демографски и здравни последици, свързани с урбанизацията на живота
* намалена раждаемостСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Хигиенна характеристика на условията на живот в населените места 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.