Гръдни травми


Категория на документа: Медицина


 Гръдни травми

1.Определение: В тесен смисъл на думата понятието травма означава увреда на част от чов. тяло. В широкия смисъл понятието травма обединява всички анатомични и функционални увреди в чов. организъм,настъпили при внезапно въздействие в/ху него на различни външни фактори,нар. травмени агенти. Те биват: механични,химични,електрични,лъчеви и др.Винаги чов.организъм реагира на всяка травма - реакцията се състои от две групи симптоми: локална и обща симптоматика.По принцип травмите имат различна класификация,но най-основната е тази,че се разделят на две групи - закрити и открити.Когато е запазена целостта на кожа и лигавици травмата е закрита.Открита травма има при нарушена цялост на лигавица и кожа.
2.Честота и смъртност при гръдни травми - 10% от всички пациенти.Трето място след травмите на крайниците и главата.Смъртност 7-10%.85% от всички огнестрелни наранявания и 70% от всички наранявания с хладно оръжие са в лявата гръдна полувина.
3.Класификация на гръдни травми

Закритите травми могат да бъдат още изолирани или съчетани(засяга повече части от тялото).Могат да бъдат и комбинирани(при избухване на атомна бомба) - въздействие на няколко травмени агента.
Гръден капак - фрактура на няколко съседни ребра с поне две фрактурни линии.
Открити гръдни травми:класификация:
Биват огнестрелни и неогнестрелни.Огнестрелните биват проникващи и непроникващи.Същото се отнася и за неогнестрелните.Огнестрелните могат да бъдат и слепи,транзитни,с хемоторакс,с пневмоторакс,с или без увреда на вътрешни органи,с или без увреда на кости.Закритите гръдни травми от своя страна също могат да бъдат изолирани,съчетани, комбинирани,множествени(в гръдния кош има увреда на повече от 2 органа).
4.Фрактура на ребра - болка,засилваща се при дълбоко поемане на въздух и при движение.При палпация в мястото на фрактурата се усеща типично хриптене.Доказват се на рентген стига да не се касае за фрактура на хрущяла на реброто.Зарастват за около 25 дни.Лечение: покой на твърдо легло,аналгетици.Препоръчва се в миналото компресивна превръзка,но се счита за грешно,тъй като затруднява движението на гр.кош,а приложението на новокаинови блокади се прилага,когато на болния предстои транспорт.
При т.нар.воланна травма се наблюдава след травматични увреди - фрактура на 3то до 7-8 ребро в ляво и дясно,като фрактурната линия е на прехода кост-хрущял;на гр.кост и на двете ключици. При най-тежките случаи може да има разкъсване на предсърдия или камера - хемоприкард,сърдечна тампонада,смърт.
При фрактура на ребра и стернум се касае за преден гр.капак,нар. още парастернален.В случая се наблюдава,т.нар парадоксално дишане - при поемане дълбоко на въздух стернума хлътва.
Страничен гр.капак - когато травмата е в страни - посреща удара с рамото,скапулата претиска ребрените дъги и се стига до фрактура на няколко ребра.Има две фрактурни линии - най-често от 3 до 9 ребро.Може да се придружава от полифрагментна фрактура на скапулата и да се увреди подлежащия бял дроб. Когато болния е претиснат може да се получат фрактури на множество ребра в ляво и дясно от гръбначния стълб - заден гр.капак.Често има увреда на хранопровод,трахея,главен бронх, аорта.Лечение на гр.капаци:важи правилото на Ван дер Потен - правило на четирите "Т " - тракция,трахеостомия,торакотомия, торакоцентеза.
5.Травматична асфиксия - рядко,краткотрайно,внезапно,силно претискане на гр.кош,а поради затваряне на гласните връзки води до силно повишаване на налягането в бронхиалното дърво - претискане на кр.съд.При последваща декомпресия на гр.кош в магистралния съд нахлува голямо количество кръв и може да се установи тежък цирколаторен спад.
6.Нараняване или откъсване на главен бронх - два основни симптома:много силна болка и бързо настъпващ подкожен емфизем.По-често се обтурира десен главен бронх. Лечение:оперативно - торакотомия и зашиване на бронха.
7.Хемоторакс - наличие на кръв в плевралното пространство.Тази кръв идва от нараняване на белия дроб,но най-вече от разкъсване на a. et v. intercostales и a.thoracica interna, много рядко от лезия на магистрален кр.съд,сърце,черен дроб и далак.В зависимост от количеството кръв в плевралната кухина хемоторакса бива:малък - 300мл,среден 300-800мл,голям- над 800мл.Не рядко може да бъде и тотален.Диагнозата не е проблем - данни за травма,болка,тежест,затруднено дишане,при перкусия притъпление,а при аускултация - липсващо дишане.Доказва се чрез рентген на бял дроб или КАТ. Лечение:торакотомия,плеврална пункция - еднократно евакуиране на кръвта в пл.кухина,торакоцентеза - под местна анестезия на ниво 7-8 междуребрие по средна или задна аксиларна линия се поставя пластмасова тръба(дрен) и той се включва на трайна ваакумна аспирация.Ако торакоцентезния дрен в продължение на 1ч. аспирира повече от 200мл кръв се прави торакотомия.
8.Пневмоторакс - наличие на въздух в плевралната кухина - може да се получи по два начина - нараняване на гр.клетка или нарушаване целостта на белодробния паренхим.Гр.кухина в норма няма въздух,налягането е отрицателно.При навлизане на въздух налягането се изравнява с атмосферното и белия дроб колабира.Бива три вида - открит,закрит и клапен.При закрит - навлиза известно количество въздъх еднократно.При открит въздуха свободно влиза и излиза от гр.клетка и белия дроб колабира тотално.Клапен(напрегнат)- въздухът идва от белия дроб,непрекъснато се нагнетява,т.е. влиза в плевралната кухина без да излиза и налягането става значително по-високо от атмосферното.Наблюдава се т.нар."люлеене на медиастинума".Повишеното налягане претиска сърцето и кр.съдове.При издишване в конталатералната белодробна полувина попада въздух от наранената полувина богат на въглероден диоксид.
Лечение:

1.плеврална пункция - несигурен и малко приложим метод

2.торакоцентеза - дрена се поставя в 2ро междуребрие по медиоклавикуларната линия,при наличие на хемопневмоторакс - 2 дрена

3.торакотомия
9.Подкожен и медиастенален емфизем - наличие на въздух м/ду тъканите на медиастинума и в подкожието - при палпация звук от "обувки в/ху сняг през зимата"
10.Травматичен пулмонит или пневмония:пропиване на белодробния паренхим с кръв(хеморагични инфарциране, хепатизация на б.дроб).Нарушава се дихателната циркулация.
Лечение:трудно,развива се 24ч след травма и от 3 до 7 ден.
Болните се интубират,торакоцентеза.
11.От какво умират болните с гр.травма?
* Хеморагичен шок;
* Сърдечна тампонада;
* Медиастенит;
* Остра дихателна недостатъчност;
* Респираторен дистрес синдром - тежка алвеоларна хиповентилация с дифузна капилярна увреда.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Гръдни травми 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.