Функционална оценка и МКФ


Категория на документа: Медицина
Медицински университет - София

Медицински Факултет

Специалност:"Физиотерапия"

РЕФЕРАТ

Тема: Функционална оценка и МКФ

Съдържание:
I.Сетивност и сетивни нарушения

II.Двигателен дефицит - дефиниция, централен и периферен моторен дефицит
III.Мускулен тонус
IV.Захват-видове,оценка
V.Тремор
VI. Координационни нарушения
VII.Равновесие, поза, походка - тестове, проби, видове нарушения
VIII.Качество на живот
IX.Използвана литература

I.Сетивност и сетивни нарушения:
Сетивните симптоми могат да бъдат възбудни и отпадни,количествени и качествени. Според локализацията-моно,хеми,пара и квадри.
Сетивни нарушения:

-невралгия-тя има стрелкащ характер и е по хода на периферните нерви.Дължи се на разтягане на периферни нерви и коренчета.

-алодиния-провокира се от неболкогенни стимули поради нисък сетивен праг на получаване.Тя е тъпа с дълбок характер.Дължи се на възпалителни процеси,увреда на периферни нерви и др.

-каузалгия-хронична,много силна,изгаряща болка,ирадиира по хода не нерва.Получава се при увреда на периферни нерви,богати на вегетативни влакна.Фантомна болка е с каузалгичен характер-при ампутация.

-хиперестезия-количествено нарушение на сетивността поради нисък праг на сетивност

-хипестезия-намален сетивен усет поради повишен сетивен праг

-анестезия-обща или локална загуба на определен вид сетивност

-хиперпатия-качествено разсройство на сетивността.Характеризира се с:
болката не е добре локализирана,дифузна е,има повишен праг на възникване,
не се появява веднага,а след известен латентен период,остава да персистира известно време

-парестезия-спонтанни прояви,характеризиращи се е тръпнене,мравучкане в района на засегнатия нерв

-полиестезия-при еднократно дразнене се получават няколко усещания на различни места

-алоестезия-дразненето се локализира на друго място

-дизестезия-възприемане на един вид дразнене като другоСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Функционална оценка и МКФ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.