Епилепсия и деменция - болест на Aлцхаймер


Категория на документа: Медицина


ОСНОВНИ ДИФЕРЕНЦИАЛНО ДИАГНОСТИЧНИ СИМПТОМИ:
ПСЕВДОЕПИЛЕПТИЧНИ ПРИПАДЪЦИ
- нормални зеници

- RR и пулс нормални

- Плантарен рефлекс запазен

- Може да се открие цианоза на краката
ГЕНУИННА ЕПИЛЕПСИЯ

дилатирани зеници

RR и пулс повишени

Патологични рефлекси
- Може да се открие цианоза на Лице и пръсти но не и краката краката
БИОХИМИЧНИ ТЕСТОВЕ
ПСЕВДОЕПИЛЕПТИЧНИ ПРИПАДЪЦИ

ГЕНУИННА ЕПИЛЕПСИЯ
ЕПИЛЕПСИЯ
КЛАСИФИКАЦИЯ НА ГЪРЧОВИТЕ СЪСТОЯНИЯ
Класификацията на епилептичните синдроми, предложена от международната лига за борба с епилепсията и приета от световната здравна организация, е по-изчерпателна и в значителна степен отговаря на практическите изисквания.
Тази класификация е представена в опростен вид.
КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЕПИЛЕПСИИТЕ, ПРИЕТА ОТ СЗО (по M.Dam и E.Kioboe 1982)

А. Генерализирана епилепсия.

I. Първично генерализирана епилепсия.
Примери: пикно-епилепсия; ювенилна миоклонична епилепсия; първично генерализирани големи припадъци,
II. Вторично генерализирана епилепсия.
Примери: инфантилни спазми, миоклонична астатична епилепсия.
В. Парциална епилепсия.
I. С елементарни симптоми.
Примери: огнищни моторни, сензорни или вегетативни симптоми,
II. с комплексни симптоми ,
III с вторична генерализация.
С. Други некласифицирани епилепсии.
Ясното разграничаване на гърчовите състояния на генерализирани и огнищни (парциални) въпреки очевидните предимства не винаги е осъществимо при отделния болен- понякога се наблюдават разнообразни съчетания от генерализирани и огнищни припадъци. Освен това класификацията на гърчовите синдроми е необходимо да съдържа по-детайлно описание на генерализираните и особено на огнищните гърчове и критерии за тяхната етиология. Подобна класификация би задоволила по-пълно нуждите на диагнозата, лечението и прогнозата на гърчовите състояния. Като основа на такава класификация може да послужи предложената от F.Dreifuss и съавт. (1985- XIII конгрес по неврология, Хамбург).
КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЕПИЛЕПТИЧНИТЕ ГЬРЧОВИ СЪСТОЯНИЯ
(модификация по F.Dreifuss и съавт. 1985)
1. Огнищни гърчове.
1.1. Идиопатични (свързани с възрастта).
1.1.1. Доброкачествена детска епилепсия с центротемпорални пароксизми.
1.1.2. Детска епилепсия с окципитални пароксизми.
1.2. Симптомни (при огнищни мозъчни лезии: тумори, паразити, травмени, съдови, възпалителни и др.)
1.2.1. Прости огнищни гърчове.
1.2.2. Джаксънови гърчове .
2. Генерализирани гърчове.
2.1. Идиопатични (свързани с възрастта).Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Епилепсия и деменция - болест на Aлцхаймер 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.