Епилепсия и деменция - болест на Aлцхаймер


Категория на документа: Медицина


.
Неадекватноста е обобщен признак на припадъка. Главоболието след пристъп е характерен симптом. Целият епизод може да трае за секунди да продължава и бързо да прекъсне атаката.Атаките показват нарастване на инцидентите в ранна и напреднала възраст.В анамнезата могат да се открият данни за прекарана родова травма или фебрилно състояние при което най-често настъпва лезия на медиобазалната част на темпоралния дял следствие на аноксия и могат да причина за развитието на епилепсията.Често в тази област се открива склероза на хипокампа, а в други случаи хамартома, съдова малформация и нискостепенна малигненост на астроцитома
Гърчовата характеристика зависи от топиката и характера на епилептичния фокус.Когато епилептичното огнище произхожда от подкоровите структури /таламус и ростралната част на ретикуларната формация/ тяхната възбуда предизвиква активиране на цялата мозъчна кора, което води до тонично-клонични гърчове.
Тази верига от електрични патерни намира отражение на ЕЕГ.Аурата преди тонично-клоничните гърчове подсказва началото или страната на първичното огнище /при простите парциални или комплексни гърчове/.Липсата на свидетели е важен елемент тъй като при такива припадъци е налице ретроградна амнезия.
ТОНИЧНО-КЛОНИЧНИ ПРИПАДЪЦИ
Загуба на съзнание и падане на земята.
1/Тонична фаза - /10 секунди/
- затворени очи, флектирани лакти, пронирани ръце, екстензирани крака, стиснати зъби, дилатирани пупили, тежко дишане и цианоза. Пикочно-ректалния контрол липсва в края на тази фаза.
2/Клонична фаза - /1-2 минути/
- Треморът дава видими движения генерализирани потрепвания на цялото тяло.Очите са обърнати и търкалящи се, езика е паднал и прехапан, открива се тахикардия, дишането се възстановява в края на тази фаза.
Пациентите заспиват след тези прояви при постепенно възстановяване ритъма на дишането и порозовяване на лицето.Липсва спомен за случилото се и е налице главоболие. Мускулите са болезнени от гърчовете и е налице нарастване на креатинфосфокиназата.Травмата често съпътства припадъците в резултат от падането или дислокации при гърчовете в ставите.
ГЕНЕРАЛИЗИРАНИ ПРИПАДЪЦИ
Генерализираните припадъци произхождат от подкоровите структури и се представят със следните форми :

АБСАНСИ /PETIT MAL/
Наблюдават се в детска възраст от 4 до 12 години при фамилна обремененост в 40% от пациентите. Когато абсансите се съпътстват с миоклонии и дроп или акинетични атаки се мисли за началото на първична детска миоклонична епилепсия, която има благоприятна прогноза.Честотата на припадъците е от 20-100 на ден с трайност 10-15 секунди. Пациента се спира, очите могат да трепкат и са налице миоклонични гърчове. Могат да се провокират при хипервентилация.Честите епизоди могат да бъдат стереотипни или променят характера си. Атаките рядко се срещат у възрастни. У 30% отдецата в напреднала възраст абсансите прерастват в големи припадъци.
Различаването на абсансите от комплексните парциални гърчове е трудно, последните са по продължителни - 30 в секунда или повече и се последват от главоболие, сънливост, смутено съзнание и автоматизми.
ЕЕГ дигностика показва пароксизми от остра - бавна вълна 3 кол/сек. Персистиращи продължително време.Хипервентилацията предизвиква и удължава проявите на ЕЕГ като патерните могат да се съпроводят с клинични видими симптоми.Подобен ефект оказва и фотостимулацията.
Пти мал статуса се характеризира с продължителна загуба на съзнанието и трайни комплекси остра-бавна вълна на ЕЕГ .
ТОНИЧНИ ПРИПАДЪЦИ
Внезапно настъпили мускулни съкращения с незабавно загубване на съзнанието като тоничните епизоди могат да се съчетаят с клонична компонента у деца и предлагат възможна аноксична етиология. При възрастни тоничните атаки са редки.
ТОНИЧНО-КЛОНИЧНИ ПРИПАДЪЦИ /GRAND MAL/
При липса на фокално начало което отличава първично генерализираните припадъци от вторично генерализираните, при които е налице първично огнище.
Епилептичният припадък може да започне с вик който да изглежда на аура и фокално начало на припадъка.Това е резултат от контракция в началото на припадъка на гръдната мускулатура при което се затварят частично гласните връзки.Тоничната фаза се характеризира с бързо невронално избухване. Клоничната фаза води дозабавяне на невроналните взривове. ЕЕГ по време на атака не е чиста и запълнена с артефакти. Налице са 10-14 колебания в секунда, пика активност. При приключване на припадъка настъпва електрично мълчание и след това поява на високоволтажни пики. Бавен ритъм може да персистира за няколко часа като израз на постиктални промени. Записът между атаките може да бъде нормален или бавни вълни с пристъпи на мълчание до поява на пароксизми от гърчови патерни. Най-после хипервнетилацията или ФС могат да стимулират описаните аномалии на ЕЕГ.
АКИНЕТИЧНИ ПРИПАДЪЦИ
Внезапно свличане на земята без предизвестие.Акинетичните припадъци се явяват у пациенти с пти мал, по-често у жени на средна възраст. В някои случаи съзнанието е запазено и тази атака изглежда на истинска епилепсия.
ИНФАНТИЛЕН СПАЗЪМ
Явява се през първите месеци след раждане на детето. Характеризира се с поклони от флексия на шията, тялото, главата и флексия в коленете така наречените /Salaam attacks/. В този период се наблюдават прогресивни паметови нарушения, а на ЕЕГ патерните на хипсаритмия. Кортикостероидите помагат при лечение на клоничните и ЕЕГ промени като са известни два типа инфантилен спазъм:
1/С неизвестна етиология и нормално развитие.
2/При доказана причина - перинатална черепномозъчна травма, вродени аномалии. 40% от случаите показват добро развитие и въстановяване включително и добър успех в училище.
ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА ПРИ ЕПИЛЕПСИЯТА
Диагнозата на епилепсията се гради върху наблюдаван припадък или сведения от свидетели по време на гърчовете.
Загуба на съзнанието се наблюдава при:
Вазовагален синкоп, сърдечни аритмии, мигрена, хипогликемия, епизодични помрачения на съзнанието, псевдоепилептични състояния.
Хистерията и псевдо-гърчовите състояния предизвикват диагностични затруднения особено у пациенти които са известни с генуинна епилепсия.
1/СИНКОП /ВАЗОВАГАЛЕН/ ПРИСТЪП
Тези пристъпи се явяват когато пациента е в изправено положение и се редуцира МКТ. Продроми са бледност, гадене и кратко намаление на съзнанието. Ригидност и клонични движения на тялото могат да се наблюдават когато измерения кръвен ток не се възстановява.
Механизми:Периферна вазодилатация с намаление на кръвното налягане в резултат от повишения вагусов рефлекс със забавяне на сърдечната честота.
Синкопните атаки се явяват при горещина, затворени помещения или в отговор на болка или емоционален дисконфорт.
Наличието на ригидни или клонични движения наподобяват на промени в настроението при епилепсия при което е трудна диференциалната диагноза. ЕЕГ изследване представлява необходим лабораторен метод за доказване на характера на припадъка.
2/ СЪРДЕЧНИ АРИТМИИ
Срещат се при синдрома на Адамс - Стокс при който продължителното спиране на сърдечната дейност или критично редуциране на МКТ води до прогресивно намаление на съзнанието, загуба и тонични гърчове, цианоза и разширени зеници и появана патологични рефлекси от групата на Бабински.
След възстановяване на нормалния сърдечен ритъм могат до известна степен да персистират патологичните отклонения от неврологичния статус като се следи ЕКГ или мониторира ЕКГ дейност с адекватно лечение.
3/МИГРЕНА
Базиларната мигрена е рядко заболяване, което се среща у жените почесто и се проявява с продроми от вертиго или сцинтилиращи скотоми последвани от загуба на съзнание. Тонично клонични двигателни прояви обикновено липсват, но е налице пристъпно силно главоболие в състояние на будност.
4/ХИПОГЛИКЕМИЯ
Освен останалите неврологични прояви, гърчове или интермитентни поведенчески промени се наблюдават поради бързото смъкване на кръвната захар, симптоми с катехоламинов вид като палпитации, изпотяване и пр. Като атипични гърчове в резултат на метаболитните разстройства могат да се допуснат и симптоматични състояния водещи до хипогликемия /инсулома/.
5/ПРИСЪПНИ НАРУШЕНИЯ В ПОВЕДЕНИЕТО
Интермитентни нарушения в поведението у някои лица се наблюдават при интоксикации, медикаментозни или екзогенни /барбитурати/.
6/ПСЕВДОЕПИЛЕПТИЧНИ ПРИПАДЪЦИ
Състояния като хистерични припадъци, нарушения на вниманието, неволеви епизоди от конвулсивни прояви с незначително намаление на съзнанието се срещат под наименованието псевдогърчове. Често известни епилептици могат да се проявят с подобни атаки.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Епилепсия и деменция - болест на Aлцхаймер 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.