Епилепсия и деменция - болест на Aлцхаймер


Категория на документа: Медицина


Е П И Л Е П С И Я
Определение: Гърчове или епилептични атаки представени от неконтролирани пароксизмални изменения на "невронални агрегати" в централната нервна система. Клиничните прояви се представят най-често с големи моторни конвулсии съпътствани за кратък или по-продължителен период със загуба на съзнанието.
Продромите са представени от двигателни или паметови промени, които предшестват атаката за няколко часа.
Аурата се предшества от разнообразни симптоми, които показват намаление на съзнанието и локализират мястото от където епилептичното огнище най-често произхожда.
Иктуса /гърча/ представя атаката или припадъка.
Постикталният период обхваща времето последващо припадъка при което пациентът е със смутено обнубилирано съзнание, дезориентиран и демонстрира автоматични паметови прояви.
Анамнеза:
Епилепсията се описва обикновено с прекарания припадък от обкръжаващи лица. През 19 век невролога Hudhlings Jackson приема припадъците като внезапни ексцесивни прояви на невроните, което води до последваща атака. Berger/1929/ записва ЕЕГ у човек за първи път и немного след това регистрира специфични промени на ЕЕГ у епилелпитци.
Честота и продължителност:
5% от популацията на земната планета страда от гърчове по всяко време. В 0,5% от тях те отзвучават, а 10% с преживяни епизоди са резистентни на лечение. Повечето епилептици имат няколко припадъка и постояно или продължително ремитиращи като средната трайност по време е около 10 години.
30% от епилептиците развиват припадъци преди 4 годишна възраст и 90% до 25-тата година.

ЕПИЛЕПСИЯТА Е СИМПТОМ НА МНОГОБРОЙНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, НО В 50% ОТ СТРАДАЩИТЕ ПРИЧИНАТА Е НЕИЗВЕСТНА И ИЗИСКВА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО АНАМНЕСТИЧНО ПРОУЧВАНЕ, ПРЕГЛЕД И ИЗСЛЕДВАНИЯ.
КЛАСИФИКАЦИЯ
Съвремените класифицирания на епилептичните припадъци се базират върху характера на припадъците било в зависимост от наличието или липсата на доказана причина. ЕЕГ изследвания доказват нарастване и откриване на първичния източник тригериращ епилептичния припадък, както и определяне вида на припадъка.
Атаките обикновено се разделят на фокални при единично огнище в едната хемисфера и генерализирани, които вероятно започват от огнище с дълбоко разположение на срединните структури и се разпространяват към двете хемисфери.
КОРОВО ОГНИЩЕ-
1/парциален /фокален/ припадък - ЕЕГ епилептичен патерн /моторен или сензорен/
2/комплексен/парциален/ или психомоторна, темпорална епилепсия.
3/Парциални прогресиращи в генерализирана епилепсия
припадъци - прости или комплексни прогресиращи като на ЕЕГ огнищният патерн прераства във вторично генерализиран.
СУБКОРОВО ОГНИЩЕ -
1/ГЕНЕРАЛИЗИРАНИ ГЪРЧОВЕ:
абсанси/petit mal/
тонични
тонично/клонични/ grand mal/
акинетични
инфантилен спазъм
ПРОСТИ МОТОРНИ ПРИПАДЪЦИ
Те произхождат от фронталната моторна кора с клонични движения явяващи се в противоположната телесна половина, лице труп или крайник.
Джаксъновият моторен припадък прераства в марш от неволеви движения от една мускулна група към следваща.
Движението е клонично и обикновено започва от ръка или лице - тъй като тези части от тялото имат репрезентативни представителства в кората.
Моторните гърчове са обикновено по-рядко под формата на марш, тъй като са слабо локализирани и се засягат повече мускулни групи, които симултанно реагират в тоничен или клоничен гърч.
След двигателен припадък засегнатия крайник може да развие за няколко часа отпадна симптоматика - Тодд парализа.
АДВЕРЗИВНИ ГЪРЧОВЕ
Пациентите демонстрират извиване на главата, което може да продължи с прогресиране в намаление на съзнанието и тонична /клонична/ епилепсия.
Очите и главата на болните са обърнати към огнището на поражение. Епилептичният фокус произхожда обикновено от вторичното представителство на моторната фронтална кора със засягане на фронталния погледен център.Някои автори изказват съмнение за локализационната стойност на всяка гърчова атака от клиничните прояви.
ОБИКНОВЕНИ СЕНЗОРНИ ГЪРЧОВЕ
При участие на сензорната кора пациентите споделят усещане на мравучкане или потрепване по крайниците или лицевата мускулатура.Двигателните симптоми се явяват преходно, като веждите или устните потрепват без достигане на неволеви движения. Представителството на усните, ръката и части от тялото са от построландовата сензорна кора, както и при моторната .Могат да се явят слухови или зрителни прости парциални гърчове, което е твърде рядко.

МОТОРНИТЕ И СЕНЗОРНИ ГЪРЧОВЕ СА ИНДИКАЦИЯ ЗА СТРУКТУРНА МОЗЪЧНА ЛЕЗИЯ ИЛИ ЗАБОЛЯВАНЕ С ОГНИЩНО НАЧАЛО ЛОКАЛИЗИРАНО В ЗОНАТА НА ЛЕЗИЯТА, НАПРИМЕР КРАК, КОЕТО Е ИНДИКАЦИЯ ЗА ПАРАСАГИТАЛНА ЛЕЗИЯ СЪСТОЯНИЕ КОЕТО НАБЛЮДАВАМЕ ПРИ МЕНИНГЕОМ. НЕОБХОДИМО Е ПЪЛНО КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНО ИЗСЛЕДВАНЕ.
КОМПЛЕКСНИ ПАРЦИАЛНИ ГЪРЧОВЕ
Тези припадъци изхождат от темпоралния лоб и се характеризират с комплексна аура /начален симптом/ и придават психоорганичен облик на продължаващия епизод.
Комплексните парциални гърчове са синоними с психомоторна епилепсия и темпорална епилепсия.Епилептичният фокус заема медиалната част на темпоралния дял, хипокампа или латералната повърхност на лоба.
Клинична характеристика на припадъка:
Психичната манифестация на комплекса парциални гърчове са основната клинична изява и представят изменения в нормалните функционални прояви на темпоралния лоб.
Едно или повече от тези разстройства са комплексните парциални гърчове и често се разпознават по тяхната повторяемост, неконтролируемост и необикновена природа с нереални и понякога неуместни изживявания.
Пациентите изглеждат доволни или мрачни и могат да отговарят на зададените въпроси и изпълняват команди.Втренчване и моторни компоненти като примитивна проява може да се наблюдават:
- двъкане, стискане и скърцане със зъби
- мляскане с устни или полупотрепвания и движения на устните.
Периодът на автоматизми представлява момент в който пациента извършва несвойствени и волеви движения.Той може да изиграе сцена на артист в атака.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Епилепсия и деменция - болест на Aлцхаймер 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.