Двигателен режим на бременната и родилката


Категория на документа: Медицина


 "ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ"

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Катедра:Здравни грижи

КУРСОВА РАБОТА

По учебна дисциплина-2.5

Тема- Двигателен режим на бременната и родилката

Изготвил: Водещи дисциплината:

1.Увод-Протичането на бременността ,раждането и следродилния период зависят твърде много от общото състояние на организма,както и от състоянието на маточната,коремна и тазовата мускулатура.Лечебната физкултура е прекрасен метод за общо въздействие върху целият организъм,за преодоляване на физиологичните и механичните затруднения и за трениране и засилване на мускулатурата,която е пряко заангажирана при раждане.

Методика на лечебната физкултура-Целта на лечебната физкултура е ,от една страна,да допринесе за доброто износване и развитие на плода и,от друга за успешното раждане.

Задачите,които стоят преди нея, са следните:

1.Да се въздейства общо укрепващо върху организма,да се стимулира обмяната на веществата и усвояването на калция и фосфора,за да се набавят градивни вещества за плода и износването му.
2.Да се формира у жената съзнателно отношение към бременността и раждането,да се създаде увереност в тяхното благоприятно протичане.
3.Бременната да се научи да диша гръдно(особено полезно в последните месеци на бременността)и при напрегната коремна стена(необходимо при самото раждане).
4.Да се засилят мускулите на коремната стена и тазовото дъно.То трябва да се укрепи и да се направи по-еластично,защото е особена важност при раждането.
5.Да се увеличи подвижността на тазобедрените стави.
6.Да се подпомогне кръвообращението и да се възпрепятства застоя на кръвта в долните крайници.
7.Да се тренира гръдната мускулатура на бременната,за да може да пази равновесие и за предотвратяване на болките в тази област.
Тези задачи се осъществяват в зависимост от това,в кой период на бременността се намира бременната,а също и от наличието,степента и характера на функционалните смущения.

През първия период (от началото на бременността до 16 седмица.)плода е захванат не достатъчно здраво в матката.Матката го чувства още като чуждо тяло и в нея се появява склонност към изтласкване.Самата нервна система е силно раздразнена и има вегетативни смущения,виене на свят,повръщане и др.Прилагане на лечебна физкултура изисква строг индивидуален подход към всяка бременна.До голяма степен той зависи от това,дали жената се е занимавала с физическа култура,с физически или умствен труд. При занимавалите се с физически упражнения и спорт и физическите работнички прилагането на лечебна физкултура започва от началото ,като се имат предвид вегетативните разстройства и склонността на матката към аборт. Ако тези разстройства са много силни и има склонност към аборт,по добре е да се забави започването на лечебната физкултура.Особено внимателно трябва да се пристъпва към онези бременни,които никога не са се занимавали с физически упражнения.При тях лечебна физкултура трябва да бъде много ограничена или изобщо да не се прилага през този период.Упражненията трябва да бъдат леки,свободни,прости,редуващи се дихателни и без да заангажират много времето на жената и да възбуждат нервната система,натоварването да нее голямо.Избягват се упражнения за коремната преса и за тазобедрените стави тъй като се усилва притока на кръв към органите на малкия таз,матката се дразни и има опасност от аборт.Мускулите на коремната стена,бедрата и седалището се заангажират до толкова,доколкото е необходимо за извършване на упражненията за останалата мускулатура.Заниманията нетрябва да са силно емоционални,тъй като това увеличава дразнимостта на вегетативната нервна система.Избягва се скачане,бягане,силови упражнения с голямо натоварване на коремната преса и др.Особено се внимава около датата на менструацията,защото тогава матката има рефлекс към контракции и изхвърляне на плода.Използват се всички изходни положения.

През Втори период -(от 17-ата до 24-ата седмица)в матката вече е образувала плацентата и плодът здраво се е захванал за стената и.Уголемената матка излиза от малкия таз,навлиза в коремната кухина и започва бързо да нараства.Вегетативните смущения се прекратяват,самочувствието на бременната е добро и тя понася добре физическото натоварване>този период на бременността е най-подходящ за решаване на основните задачи на лечебната физкултура.Прилагат се общо развиващи упражнения,които имат същите особености както и през първия период.Голям дял в заниманията заемат дихателните упражнения.Чрез тях бременните се обучават в гръдно дишане,което е много необходимо през следващия период.Съчетано с общо развиващите упражнения се включват упражненията за коремната мускулатура и тазовото дъно.Тренировката на коремната стена се провежда в легнало положение.За тазовото дъно се дават упражнения с клякания,кръстосване на краката и други упражнения за бедрената мускулатура. Необходимо е да се предвидят и упражнения за укрепване на мускулите по задната страна на подбедрицата и за дългите мускули на гърба,което са много натоварени във връзка с изместване на центъра на тежестта при бременните.От 4-ия месец плода бързо нараства и нужда от кръв и градивни вещества се увеличава.Кръвообращението в малкия таз придобива особено значение,което не трябва да се забравя.Освен това вторият период е най-удобен за увеличаване на подвижността на гръбначния стълб,тазобедрените и илео-сакралните стави.Тези задачи се постигат чрез упражнения на мускулатурата,която се намира в съседство с малкия таз-седалищната,лумбалната и бедрената.Поради увеличеното венозно налягане в долните крайници 30% от упражненията се дават от стоеж,а останалите от друго изходно положение.Времетраенето на заниманието се увеличава на 30-45min.Уводната част е 8-9min,като преобладават упражненията за дисталните части на гоните и долни крайници,дихателни упражнения без участие на крайниците и упражнения за разхлабване.Основната част е от 18 до 30мин,като предимно се дават упражнения за коремните мускули,тазовото дъно,седалищната мускулатура и мускулите,превеждащи бедрата,от изходно положение тилен и страничен лег ,седеж и колянна опора.Основната цел е увеличаване на функционалните възможности на тазоватаи коремна мускулатура и тяхната подготовка за раждане.

През третия период -(25-ата-32-ата седмица) матката е много уголемена и изпълва корема.Горния и край се напипва по средата между пъпа и долния край на гръдната кост.Диафрагмата е повдигната,дишането е затруднено.Храносмилателните органи са притиснати.Кръвообращението в долните крайници е смутено.Изискванията към сърцето са по-високи.центъра на тежестта е изместен.Понякога се наблюдава спазми в празцевите мускули и болки в лумбалната мускулатура поради напрягане за запазване на равновесието.Гръдното дишане заема голяма част от заниманието.Тренираните и обучението в дълбоко вдишване и удължено издишване спомагат за увеличаване на вентилацията на белите дробове,което е профилактика на вътреутробната асфиксия на плода.Упражненията за тазобедрените стави се изпълняват във възможния максимален обем. Запазването на равновесие зависи от гъвкавостта на гръбначния стълб и от координацията на движенията.Затова през този период упражненията за гръбната мускулатура,за гъвкавостта на гръбначния стълб,за координацията на движенията и упражненията за равновесие трябва да бъдат широко застъпени.От тази тренировка зависи бременната да се чувства стабилна и да се предпази от падане.За подобряване на кръвообращението в долните крайници се дават упражнения от страничен лег,при които се освобождават кръвоносните съдове на долните крайници.Тези упражнения предотвратяват отоците в краката.Времетраенето за заниманието се намалява в сравнение с предходния период-до 20-30min.Уводната и заключителната част са също с намалено времетраене,но със същите цели и задачи.През основната част се поддържа постигнатото от втория период,като се обръща особено внимание на укрепването на мускулатурата в долната част на гърба и на увеличаването на подвижността на тазобедрените стави и кръсно-тазовите стави.Упражненията за коремната мускулатура се дават от страничен лег, защото при тилен лег уголемената матка притиска големи кръвоносни съдове в коремната кухина и и затруднява храненето на плода.При някои бременни заемането на тилен лег причинява прилошаване.

През четвъртия период-(33-ата-36-ата седмица)дъното на матката достига долната ребрена дъга.Това е периодът на най-големите механични смущения по време на бременността.Дишането е силно затруднено.Черният дроб е притиснат и оттокът на жлъчката е нарушен.Преминаването на храната през стомаха и червата и изпразването на дебелото черво са забавени.През този период натоварването се намаля много.Времетраенето на заниманието е почти запазено (20-30min),но упражненията се облекчават,като отново се акцентира на дихателните упражнения,а упражненията за тазовата и за коремната мускулатура се изпълнява от страничен или тилен лег,но с висока възглавница,тъй като уголемената матка при чист тилен лег притиска a.abdominis и затруднява кръвоснабдяването на тазовите органи, плацентата,таза.Избягват се упражнения,които повишават вътрекоремното налягане.Дават се упражнения за разтягане на тазовото дъно,като се избягват упражнения ,които са невъзможни поради големия корем на бременната.За увеличаване на възможностите за движения се използват упражнения на уреди и с уреди (гимнастическа стена и др.)

Петият период-(от 37ата седмица до раждането )е малко по-леко за бременната,отколкото предшествуващия,понеже матката се смъква надолу и отчасти освобождава дишането и кръвообращението.През този период заниманията трябва да се провеждат внимателно,понеже матката е лесно възбудима.Това е времето,през което бременната трябва да се подготви за раждането. Особено внимание трябва да се обръща на доброто овладяване на дишането,което е от голямо значение за по-безболезнено раждане и за изхода от него.Бременната трябва да умее да диша при напрегната коремна мускулатура,волево да задържа дишането или да диша,когато и се каже.Трябва също да умее да отпуска и напряга коремната мускулатура,когато това е необходимо.Това обучение е особено важно за първескините.Времетраенето на заниманията може малко да се увеличи,без да се увеличава трудността на упражненията.Нужно е да продължи тренировките на лумбалния дял за гръбните мускули,упражняването на мускулите,поддържащи свода на ходилата,на глезените стави,което предпазва бременната от поява на плоско ходило. Упражнения,прилагани по време на бременността,се провеждат ритмично,плавно и със среден темп,като се избягват неравномерните и напрегнатите движения.Между отделните упражнения се оставя достатъчно време за почивка,която е най-добре да се дава в легнало положение.Изходното положение се подбира в зависимост от периода на бременността и функционалните смущения.В последните две седмици преди раждането бременната се обучава в упражнения,които тя може да използва в първите часове на започващото раждане самостоятелно:упражнение за малките мускулни групи на ръцете и краката,дихателни упражнения,преход от едно положение в друго без големи условия,разхлабващи упражнения от всяко изходно положение и др.Продължителността на заниманието е до 20min.Целта на тези упражнения е най-правилното изразходване на силите на жената по бреме на родилния акт.Противопоказано е силното вегетативно разстройство през първия период на бременността,придружено със сили и непрекъснати повръщания и други признаци на токсикоза на бременността.Противопоказания са също големите количества албумин и урината и кръвотечение от матката,колкото и да се незначителни,както и различните болести на бременността.Ако след започване на лечебната физкултура се появят някои от посочените противопоказания тя трябва веднага да се преустанови и да се потърси съвет от лекар.Ако бременната жена страда от някакво заболяване-сърдечна недостатъчност,диабет,хипертония и др.,това не е противопоказания за прилагане на лечебна физкултура.В този случай обаче методиката трябва да се съобразява с особеностите на наличното заболяване.Ако бременната се включи за занимания с физически упражнения или започне самостоятелни занимания не от началото на бременността,а по-късно,не бива да се започва с комплекса от физически упражнения за дадения период.Необходимо е да се преценят възможностите и,поносимостта към физическо натоварване и като се започне с по-леко натоварване,постепенно да се стигне до занимание,което отговаря за периода на бременността.

Увод-Следродилен период-След родилния период се отразява върху функционалното състояние на всички органи и системи на родилката.Той започва от завършването на раждането и отделянето на плацентата и трае до пълното възстановяване на измененията в организма,причини от бременността и раждането.Продължителността на този период е от 6 до 8 седмици.
Методи на лечебната физкултура-В следродилния период лечебната физкултура оказва общо и местно действие върху органите и системите на организма и повишава общия му тонус.Физическите упражнения допринасят за увеличаване на еластичността,съкратителната способност и сила на упражняваната скелетна и гладка мускулатура:повишават тонуса на матката мускулатурата,която под тяхно въздействие се съкращава по- енергично,изтласква задържаните лохии и способства за по-бързото възстановяване на маточната лигавица.Повишеният тонус на маточната мускулатура ускорява затварянето на шийката на матката и възвръщането на матката към нормалната големина и форма.Подобрява се перисталтиката на дебелото черво и пикочния мехур,чието изпразване се регулира.Физическите упражнения за мускулатурата на коремните стени и тазовото дъно я правят еластична, стегната и здрава и предпазват родилката от спадане на коремните и тазовите органи,от изкривяване на матката и други усложнения от този род.Премахват психогенното задръжно състояние,физическите упражнения повишават настроението на родилката, което е от голямо значение за бързото и възстановяване.Повишаването на психичния тонус на родилката подобрява обмяната на веществата,апетита,усвояването на приетата храна и др.което се отразява благоприятно върху лактацията.
Целта на лечебната физкултура през следродилния период е по-бързото и пълно възстановяване на физическата дееспособност на жената.
Задачите които решават са:
1.Да се повиши общия тонус на родилката.
2.Да се подобри кръвообращението в органите на малкия таз.
3.Да се подобрят контракциите на матката за по-пълноценното отделяне на лохиите и по-бързата и инволуция.
4.Да се регулира изпразването на дебелото черво и пикочния мехур.
5.Да се заздрави коремната мускулатура и тазовото дъно.
Прилагането на физическите упражнения трябва да започне още от 6-10-ия час след раждането(първоначално 10-15min)и да продължи най-малко 6 седмици.Добре е ,ако те се превърнат в необходимост и влязат в ежедневният режим на жената.Общото въздействие върху организма се постига с общо развиващи и дихателни упражнения, който през първите 2дни се прилагат в леглото, през 3-тия и 4-тия ден в седеж,а през следващите дни в стоеж.Общо развиващите упражнения трябва да обхващат всички мускулни групи на долните и горни крайници.Упражненията се съчетават с дишането,което през 1-вия ден трябва да бъде гръдно, след това да обхване и диафрагмата.Това тонизира кората на главния мозък,подобрява общото кръвообращение и обмяната на веществата.За да се подобри кръвообращението в органите на малкия таз,е необходимо да се упражняват мускулните групи и ставите,които се намират в съседство с него.За тази цел се дават упражнения за тазо-бедрените стави и лумбалната мускулатура,които предизвикват разширяване на кръвоносните съдове и приток на артериална кръв както в тях,така и в съседните органи.Затова още от 1вия ден се включват упражнения за сгъване и разгъване на краката в коленете и в тазо-бедрените стави,леко повдигане на таза ,извиване на трупа,особено в лумбалната област,и др.Упражненията на цялата мускулатура ,както и на тази,която е в съседство с малкия таз,засилва импулсите и кортико-висцералните връзки между дебелото черво и пикочния мехур.Повишава се тонусът на маточната мускулатура ,в резултат на което контракциите са по-енергични и лохиите са оттичат по-добре.Подобреното кръвообращение,засилените контракции и добрата връзка с централната нервна система благоприятстват за стопяването на излишните мускулни влакна в тялото на матката.Тя бързо придобива нормалната си големина и форма.По-късно се преминава към заздравяването на коремната и на тазовата мускулатура чрез нейното пряко трениране,което се постига най-добре от тилен лег. Дават се упражнения за долните крайници:повдигане и снемане при обтегнати колене и глезени стави,(каране на колело,ножици и др.)Коремната мускулатура се упражнява добре и при повдигане до седеж от тилен лег с фиксирани долни крайници.При упражненията за тазовото дъно взема участие мускулатурата около ануса.Към тези упражнения се отнасят и упражненията за приближаване и отдалечаване на бедрата,за кръстосване на бедрата,сядане встрани и изправяне със свити под седалището крака,притегляне на ануса навътре и нагоре и др.Когато тазовото дъно не е още добре укрепено,а се дават упражнения,които водят до повишаване на вътре коремното налягане ,за да не се получи спадане на коремните органи,трябва едновременно с упражненията да се притегля и ануса нагоре.При това притегляне тазовата мускулатура се контрахира силно и оказва съпротивление на налягането.Така провежданите упражнения заздравяват коремната мускулатура и тазовото дъно те стават еластични и предпазват от птозис и пролапс на органите в малкия таз.За въздействие на упражнението се следят обективните данни (пулс,дишане и др.)и субективното чувство на родилката (умора.болка.задух и др.)Упражненията се провеждат 1-2 пъти на деня в спокоен и бавен темп.без голямо натоварване и в спокойна обстановка.Преди да бъде изписана от родилния дом,на родилката и се дават препоръки как да се занимава по-нататък самостоятелно.Лечебната физкултура може да бъде приложена при всички родилки,които са прекарали нормална бременност и нормално раждане и при които следродилния период протича без усложнения.
Противопоказания-за прилагане на лечебна физкултура са следните състояния:повишена температура-повече от 38 градуса ,вътрешно кръвотечение,голяма кръвозагуба.При продължително и изтощително раждане и по-голяма кръвозагуба прилагане на лечебна физкултура започва 1 или 2 дни по-късно.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Двигателен режим на бременната и родилката 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.