Долекарска помощ


Категория на документа: Медицина


В.1.Клинична и биологична смърт: определение, критерии. Роля и място на долекарската помощ.
- Kлинична смърт - обратимо състояние - периодът от време между преустановяване на сърдечната дейност и дишанетп и настъпване на мозъчна смърт - 4-6мин.
- Биологична смърт - необратимо състояние - липсва сърдечна дейснот, дишане и мозъчна активност.
- Клинични критерии:

- липса на пулс и дишане

- безсъзнание

- максимално разширени , нереагиращи на светлина зеници и двустранна липса на корнеален рефлекс
- Несигурни признаци за смърт = Клинична смърт:
* спиране на сърцето и дишането
* изстиване на тялото
* липса на рефлекси

- Сигурни признаци за смърт= Биологична смърт:
* Трупни петна (Livores) след около 30 мин.
* нормално - синьо-виолетови;
* светло-червени - при отравяне с СО;
* вишнево-червени - при отравяне с KCN;
* при голяма кръвозагуба, анемия - появата на трупни петна е забавена (след 2-3ч) - единични, с неголеми размери и слабо изразени;
* при продължителна агония - слабо изразени.
* Вкочаняване на трупа - 1-4 часа p.m., напълно изразено след 6-12 часа. Нараства от главата към периферията (започва от долната челюст);
* Разлагане;
* Несъвместими с живота наранявания.
-Терминални състояния - настъпват преди окончателната биологична смърт: - преагония, агония, клинична смърт.
-Първа помощ - определение - последователност от прости животоспасяващи мерки, които всеки човек без медицинско образование би могъл да изпълни.
-Долекарска първа помощ - последователност от достъпни за изпълнение техники, които обученият за това може да извърши, като осигури възможността за ефективно лечение от лекар или лекарски екип.

В.2.Кръвонасядане-определение. Хематом-определение. Контузио и комоцио на мозъка- определение, прояви
Кръвоносна система:АртерииАртериолиКапиляриВенулиВени
КРЪВОТЕЧЕНИЯ
1.Артериални - Кръвта изтича на тласъци и има яркочервен цвят. Бързината на кръвоизлива е най-голяма.
2. Венозни - Изтичането на кръвта е равномерно. Кръвта е с тъмно червен цвят.
3. Капилярни - Кръвта изтича на капки - "сълзи". Получават се при повърхностни наранявания
Кръвонасядане/насиняване(sugillatio/suffusio) -Инфилтриране на тъканите с кръв поради разкъсване на малки кръвоносни съдове.
Хематом - Haematoma -По-масивно и обилно кръвонасядане в междутъканните пространства и кухини.
Контузио - Натъртване, контузия на тъканите (contusio) -Увреждане на тъкани и органи от бързо и еднократно действие на тъп предмет без да бъде разкъсана кожата или лигавицата в съответния участък на тялото. Съпътства с неголеми кръвонасядания и увреждане на периферни рецептори и нерви.
Сътресение (commotio) на тъкани и органи - Нарушават се нормалните функции на клетките или органа като цяло, оросяването и трофиката.
Сътресение на мозъка (commotio cerebri)
Функционално разстройство. Настъпва пареза на съдовете, стаза, венозен застой, повишено вътречерепно налягане.
Натъртване на мозъка (contusio cerebri)
По-тежка форма на увреждане с кръвонасядане и нарушаване структурата на мозъчната тъкан.

В.3.Рана-определение. Кръвотечение: видове и свързан риск. Кръвозагуба и свързан риск.
Рана (vulnus) на тъкани и органи - Нарушаване на цялостта на кожата или видимите лигавици заедно с тази на подлежащите тъканит или органи. Винаги се съпровождат с кръвотечение.
Кръвотечение (haemorrhagia) - Изтичане на кръв от кръвоносните съдове във външната среда, в тъкани, органи или в телесни кухини.
Биват:
Външни- извън тялото.
Вътрешни- вътре в тялото (в тъкани, органи, телесни кухини).
В ежедневната практика кръвоизлив и кръвотечение се използват взаимозаменяемо.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Долекарска помощ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.