Детска церебрална парализа


Категория на документа: Медицина


ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
гр. Стара Загора
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
РЕФЕРАТ

Тема: Детска церебрална парализа

гр. Стара Загора Изготвила: Гюляй Рушид Рашид

Специалност: Специална педагогика

2-ри курс, фак. №165

Детска церебрална парализа

Терминът детска церебрална парализа обединява група състояния, вариращи значително по клинични прояви и тежест, дължащи се на увреждания в двигателните зони на главния мозък (пирамидни и екстрапирамидални) през време на вътреутробното развитие, перинатално или в периода на новороденото. Клиничните признаци са различни в зависимост от локализацията, характера и степента на увреждането: спастицитет, ригидност, тремор, атетоза, атаксия, хипотония и т.н. Характерно за церебралната парализа е това, че увреждането е персистиращо, но не е прогресиращо, а статично.

На базата на големи статистични проучвания е установено, че церебралната парализа се среща при около 2 от 1000 живородени деца.

Причините, които водят до церебрална парализа, са три вида:

а) пренатална (в около 75-80%)- конгенитални дефекти в развитието, вирусни, бактериални и други въздействия върху плода по време на органогенезата;

б) перинатални (в около 15-20%) - интракраниални хеморагии, едем, аноксии, керниктер и други;

в) постнатални (в около 5-10%) - интракраниални инфекции, травми и други.

Механичната травма на главата на детето при раждането предизвиква нарушение в мозъчното кръвообращение и кръвоизлив в мозъка. Кръвоизлив в мозъка може да настъпи и от асфикция при раждането без наличие на трав3ми или при хронична хипоксия, увредила плода през време на вътреутробното му развитие.

Към причините, които непосредствено въздействат на мозъка на плода, се отнасят преди всичко инфекциите и токсикозата по време на бременността. Дори такива инфекции, които протичат асимптоматично у майката, за плода могат да се окажат фатални. Самият акт на раждане на дете със смутено вътреутробно развитие много често е протрахиран и тежък. Това се дължи на обстоятелството, че поради тежкото увреждане на плода, той не е способен да участва в родовия акт. Нарушеното развитие на плода, обусловено от инфекции, токсична или друга вредност, води до смущение в съзряването на различни мозъчни структури.

Кс. А. Семенова изтъква, че поражението на нервната система при деца с церебрална парализа в 80% от случаите има вътреутробен произход. Механичната травма и асфикцията при тях представляват вторично усложнение.

В резултат на въздействието на различните етиологични фактори, увреждащи интраутеринно плода, се получава деструкция на мозъчни клетки. Частици от деструктивния материал могат да попаднат в кръвта вече като чужди за организма вещества- мозъчни антигени. Те предизвикват образуването на антитела. Така се развива автоимунен процес, който води до по-нататъшна алтерация на мозъчната тъкан. Този процес може да продължи месеци или години.

Клиничната картина зависи от локализацията и степента на увреждането. При поражение на предната централна извивка се развива спастична парализа или пареза. Увреждането на екстрапирамидната кора и покоровите ганглии води до екстрапирамидална ригидност (при засягане на палидума и черната субстанция) или до дистония с хореоатетозни движения (при засягане на неостриатума).

Най-честа е спастичната церебрална парализа. В зависимост от локализацията и големината на огнището може да е налице:

а) Моноплегия- засегнат е само единият крайник. Това е рядка форма с относително добра прогноза.

б) Долна-спастична параплегия - засегнати са двата крака.

в) Спастична хемиплегия- засегнати са ръката и кракът в противоположната страна на поражението в главния мозък.

г) Спастична квадриплегия - засегнати са четирите крайника. В едни случаи са увредени повече ръцете, в други- краката.

Освен спастична парализата може да бъде хипо- или атонична. Такава е церебралната парализа на Förster. При нея са налице хипотония на мускулатурата, патологични рефлекси и значително интелектуално увреждане.

При известни случаи с церебрална парализа може да бъде увредена не пирамидната, а екстрапирамидната система. Не са редки и смесените форми, при които се съчетават признаци на пирамидни и екстрапирамидни поражения в резултат на по-дифузно засягане на мозъка. Наред с увреждането на двигателните функции могат да се наблюдават и други признаци: олигофрения (в около 30% от случаите), гърчове, парализа на очедвигателните мускули, говорни смущения и др.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Детска церебрална парализа 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.