Цитология, хистология и ембриология


Категория на документа: Медицина


Л Е К Ц И Я № 1

I. КРАТКА РЕТРОСПЕКЦИЯ НА КАТЕДРАТА, ПРЕПОДАВАНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ И РАБОТИЛИТЕ В НЕЯ ПРЕПОДАВАТЕЛИ.

1. КАТЕДРА И ДИСЦИПЛИНИ

Със заповед № 3294 /13. 08. 1921 г. на министъра на народното просвещение се назначава комисия, която да избере временен факултетен съвет (ФС). Той създава 9 катедри, първата от които е катедра " Анатомия, хистология и ембриология". В първия учебен план се изучават Хистология (3 ч. лекции и 4 ч. упражнения) през II семестър и Ембриология, с 2 часа седмични лекции през III семестър.

На 05. 05. 1992 год. с решение на академичния съвет (АС), се въвежда нов учебен план с изучаване на дисциплината "Цитология, хистология и ембриология ", през I и II семестър с 3 ч. лекции и 3 ч. упражнения.

2. ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Проф. Д-р х. к. Моско Москов (1899-1982 г.) (Фиг. 1). Гимназия в гр. В. Търново (1918 г.); ветеринарна медицина в гр. Берлин (1926 г.); асистент в кат. "Анатомия, хистология и ембриология"; частен доцент (1930 г.); редовен доцент (1932. г); извънреден професор (1935 г.); редовен професор (1940 г.); ръководител на секцията по сравнителна хистология при БАН (1962 г.); д-р х. к. на Хумболтовия университет в гр. Берлин (1965 г.); чуждестранен член кореспондент на Югославската академия на науките (1970 г.).

Поф. Д-р Димитър Димов (1909-1966 г.) (Фиг. 2). Гимназия в гр. София (1928 г.); ветеринарна медицина в гр. София (1934 г.); асистент по физиология на домашните животни (1939 г.); асистент в катедра " Анатомия, хистология и ембриология на домашните животни" (1940-1947 г.); доцент в агрономически факултет, гр. Пловдив (1947 г.); доцент в катедра "Анатомия на домашните животни" (1950 г.); професор в същата катедра (1953-1954 г.); Основател и ръководител на катедра "Анатомия, хистология и ембриология на домашните животни" при зоотехническия факултет (1954-1966 г.).

Проф. дбн Харалампи Кръстев (1921-2002 г.) (Фиг. 3). Гимназия в гр. София (1941 г.); ветеринарна медицина в гр. София (1946 г.); асистент в катедра "Хистология на домашните животни "(1946 г.); доцент (1960 г.); професор (1967 г.); основател и 15 години ръководител на първата, в областта на ветеринарната медицина, електронномикроскопска лаборатория към ВВМИ, гр. София (1968 г.); ръководител на катедра "Цитология, хистология и ембриология" (1966-1984 г.); ръководител на лаборатория по електронна микроскопия в Института по микробиология при БАН (1981 г.)

Ст.н.с. I ст. Васил Доков. Роден на 03.12.1919 г. в с. Брестница. Гимназия в гр. Луковит (1939 г.); ветеринарна медицина в гр. София (1947 г.); асистент в катедра "Цитология, хистология и ембриология" (1947 г.); старши асистент (1950 г.); ст. н. с. в Институт по животновъдство (ИЖ) гр. Костинброд (1961 г.).

Ст. ас. Димитър Бахнев. Роден на 28.03.1931 г. в с. Садина. Гимназия в гр. Провадия (1949 г.); ветеринарна медицина в гр. София (1955 г.); асистент в катедра "Хистология и ембриология на домашните животни "(1961 г.); старши асистент (1962 г.); напуснал (1974 г.).

Ас. Георги Марков. Роден на 22.06.1934 г. в гр. Ботевград. Гимназия в родния си град (1952 г); ветеринарна медицина в гр. София (1959 г.); асистент в катедра "Анатомия, хистология и ембриология" (1962 г.); асистент в катедра "Хигиена" (1964 г.); напуснал (1968 г.).

Проф. Д-р Константин Ковачев (Фиг. 4). Роден на 11.06.1937 г. в гр. София. Гимназия в родния си град (1955 г.); ветеринарна медицина в гр. София (1960 г.); асистент в катедра " Хистология и ембриология на домашните животни" (1963 г.); доцент (1978 г.); ръководител на електронномикроскопска лаборатория към Института по биология, имунология на размножаването (ИБИР) (1980 г.); професор в Лесотехнически Университет - гр.София (2001 г.).

Доц. Д-р Стоян Витанов (Фиг. 5). Роден на 19.03.1942 г. в с. Горски Сеновец. Техникум по ветеринарна медицина в гр. Ловеч (1960 г.); ветеринарна медицина в гр. София (1968 г.); редовен аспирант в катедра "Ветеринарно акушерство и гинекология" (1969 г.); асистент в катедра "Цитология, хистология и ембриология " (1970 г.); доцент (1982); пребазирал от София в Стара Загора лабораторията по електронна микроскопия и неин ръководител (1981 - 2000 г.); ръководител на катедра "Цитология, хистология и ембриология" (1989-2000 г.).

Доц. Д-р Димитър Димитров (Фиг. 6). Роден на 11.02.1952 г. в гр. Сливен. Гимназия в родния си град (1972 г.); ветеринарна медицина в гр. Стара Загора (1979 г.); гл. специалист по вътрешни незаразни болести в ОВМЦ - гр. Сливен (1979 г.); асистент в катедра "Цитология, хистология и ембриология" (1980 г.); ст. асистент (1984 г.); главен асистент (1988 г.); доцент (2006 г.); водещ дисциплината "Цитология, хистология и ембриология".

Гл. ас. Д-р Атанас Бочуков (Фиг. 7). Роден на 19.02.1955 г. в с. Найден Герово. Техникум по ветеринарна медицина в гр. Ст. Загора (1974 г.); ветеринарна медицина в гр. Ст. Загора (1981 г.); асистент в катедра "Цитология, хистология и ембриология" (1982 г.); старши асистент (1985 г.); главен асистент (1989 г.); напуснал (1995 г.).

Ст. ас. Вълко Вълков (Фиг. 8). Роден на 25.02.1959 г. в с. Войника. Техникум по ветеринарна медицина в гр. Ст. Загора (1978 г.); ветеринарна медицина в гр. Ст. Загора (1985 г.); асистент в катедра "Цитология, хистология и ембриология " (1986 г.); старши асистент (1991 г.); напуснал (1992 г.).

Гл. ас. Георги Пенчев (Фиг. 9). Роден на 01.03.1958 г. в гр. Стара Загора. Гимназия с преподаване на чужди езици "Р. Ролан" в гр. Ст. Загора (1977 г.); ветеринарна медицина в гр. Ст. Загора (1982 г.); участъков ветеринарен лекар в АПК с. Бенковски (1982 г.); научен сътрудник III степен в катедра "Цитология, хистология и ембриология" (1987 г.); н.с. II степен (1990 г.); старши асистент (1994 г.); главен асистент (1996 г.) и сега.

Проф. двмн Иван Пенчев (Фиг. 10). Роден на 06.02.1963 г. в гр. Стара Загора. Гимназия с преподаване на чужди езици "Р. Ролан" в гр. Ст. Загора (1982 г.); ветеринарна медицина в гр. Ст. Загора (1990 г.); редовен аспирант в катедра "Ветеринарна физиология" (1991-1994 г.); хонорован асистент в катедра "Цитология, хистология и ембриология" (1995 г.); старши асистент в катедра "Ветеринарна физиология" (1996 г.); гл. асистент в същата катедра (1998 г.); доцент в същата катедра (2003 г.); професор (2009 г.).

Гл. ас. Росен Димитров (Фиг. 11). Роден на 27.10.1967 г. в гр. Свищов. Гимназия в гр. Свищов (1983 г.); ветеринарна медицина в гр. Ст. Загора (1989 г.); асистент в катедра "Анатомия на домашните животни" (1989 г.); асистент в катедра "Цитология, хистология и ембриология" (1995-1997 г.); асистент в катедра "Анатомия на домашните животни (1997 г.); старши асистент (1998 г.); главен асистент (1999 г.) и сега.

Ст. ас. Таня Димова (Фиг. 12). Родена на 06.09.1967 г. в гр. Симитли. Гимназия в родния си град (1985 г.); ветеринарна медицина в Стара Загора (1991 .г); асистент в катедра "Цитология, хистология и ембриология" (1996 г.); старши асистент (1999. г); н.с. III ст. в Института по биология, имунология на размножаването (ИБИР) (2001 г.).

Ст. ас. Ивайло Стефанов (Фиг. 13). Роден на 02.03.1972 г. в гр. Враца. Гимназия в гр. Враца (1990 г.); ветеринарна медицина в гр. Стара Загора (1997 г.); асистент в катедра "Цитология, хистология и ембриология" (1999 г.); старши асистент (2002 г.); асистент в кат. "Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология" (2005 г.).

Ас. Давид Йовчев (Фиг. 14). Роден на 24.02.1981 г. в гр. Стара Загора. Гимназия по ветеринарна медицина в гр. Стара Загора (1999 г.); Ветеринарна медицина в Тракийски Университет, гр.Стара Загора (2007 г.); Асистент по "Цитология, хистология и ембриология" (2008 г.).

II. ВЪВЕДЕНИЕ В ЦИТОЛОГИЯТА И ХИСТОЛОГИЯТА. КРАТЪК ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД ОТНОСНО РАЗВИТИЕТО НА ТЕЗИ НАУКИ.

Първи етап - период на наблюденията

За опознаване на същността на всяка наука, описваща явленията в природата, е необходимо да се знае нейната история.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Цитология, хистология и ембриология 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.