Болнична помощ


Категория на документа: Медицина


Тема 6 :
Болнична помощ .

Болничната помощ съставя една съществена част от здравние услуги.Според определението на Милер болницата е "институция,която предоставя легла,храна и постоянни сестрински грижи на своите пациенти,докато те се намират под медицинско лечение в ръцете на професионални лекари.При осъществяването на тези дейности целта на болницата е да възтанови здравето на пациентите ."
Значимостта на болниците като елемент от здравеопазната система е :
1. в болниците се изразходва значителна част от бюджета на здравеопазването: около 50 % в много страни на Западна Европа, а в България в последните години е около 50-55%.
2. мястото на болницата на върха на пирамидата в здравеопазването показва, че дейността й, свързана с осигуряване на достъп до специализирани медицински услуги, оказва съществено влияние върху здравните услуги като цяло в системата на здравеопазване.
3. специалистите, работещи в болничните лечебни заведения са особен вид висококвалифицирани професионалисти, оказващи влияние върху развитието, както на медицината, така и на системата на здравеопазването.
4. благодарение на прогреса на медицинските технологии и на фармацевтичната промишленост и нарастващото значение на медицината, базирана на доказателствата, болниците се превръщат в основен фактор, влияещ върху здравето на населението като цяло .
Основните болнични дейности са диагностика и лечение на заболяванията,когато целта на лечението не може да бъде постигната в извънболничната помощ; родилна помощ;рехабилитация;диагностика и консултации;трансплантация на органи,тъкани и клетки;медицински козметични услуги; клинични изпитвания на лекарствени средства и медицинска апаратура според действащото законодателство;образователни и научни цели.
Според функцията си болниците биват :за активно лечение,за продължително лечение и долекуване,за рехабилитация.Според специализацията си биват многопрофилни и специализирани болници.Според ориентираността към печалба са non-profit болници (обществени) и for-profit болници ( частни) .
Всяка болница се състои от клиники и/или отделения с легла,медико-диагностични и медико-технически лаборатории,отделения без легла,болнична аптека,консултативни кабинети,администрация и обслужващи и стопански дейности.
Различават се два основни източника на финансиране на здравеопазването - доброволно (частно) и задължително (обществено) и четири главни метода на заплащане на заплащане на доставчиците на здравни услуги - директно заплащане от потребители без осигуровки,директно заплащане от потребители,като сумите се възтановяват от осигурителен фонд,заплащане от 3та страна ( осигурителен фонд) чрез договаряне и заплащане от 3та страна чрез бюджет и заплата.
При оценяването на качеството в болницата най-общо се взимат предвид икономическата ефективност ( напр.стойност на един лекарстводен и на един леглоден) и качеството на услугите (напр.болничен и оперативен леталитет) .

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Болнична помощ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.