Болести на главата


Категория на документа: Медицина


БОЛЕСТИ НА ГЛАВАТА

1. Vulnera et contusions in region capitis
Етиология
Случайни пътнотранспортни произшествия, огнестрелни рани, умишлен травматизъм
Клинични признаци
Зависят от вида на раната, локал.,дълбочината и давността на инфекцията : КЧ- ухапни рани, КТ- одрасквания, ухапвания, фрактури на кости. Раните в областта на устните и бузите са съпроводени с нараняване на a. et v. Facialis ,a. transversa faciei. Раните в междучелюстното пространство са съпр. с образуване на слюнчени фистули. Рани на връхната част на носа водят до асиметрия, стридори и затруднено дишане, а тези на носния гръб до хиперкератинизация.
Прогноза
Благоприятна при богато кръвосн. органи, ограничена подвижност и малка възможност за инфектиране. Неблагоприятна е при анаеробна инфекция.
Лекуване
При пресни случаи се изп студени компреси и период намазване със спиртен разтвор на пиоктанин или воден разтвор на К перм. По- късно се отстр некр маси и се прил УВЛ и втривания с резорбц мази. При проникващи рани- херметично затваряне на устната и носна кухина. При слюнчени фистули се извършва кюретиране.

Oedema capitis
Етиология
Основно на база стагнационни явления- притискане или тромбоза на v jugularis , фрактура на шийни прешлени, ухапване от змии, ужилване от оси, лекарствена свръхчувствителност на база др. заболявания
Клинични признаци
Наблюдава са глава на хипопотам- изпъкване на яремните вени, оток на устни, ноздри, клепачи и между челюстно пространство. Има хъркащо дишане и асфиксия.
Прогноза
Неблагоприятна при фрактура на шийни прешлени и продължително притискане на шията.
Лекуване
Инж. се антихистаминни средства- алергозан и алерговет, съдоуплатняващи средства, прилагат се и гликокортикоиди, адреналин , 0.25% новокаин. Прави се кръвопускане и спешна трахеотомия.

Phlegmona capitis
Според локализацията бива :

Phl regionis submandibularis

Phl regionis infraorbitalis

Phl regionis submentalis

Phl regionis orbitalis

Phl bucalis

Phl spatii retropharungei

Phl regionis retromandibularis

Етиология

Усложнение от пиодермия, ороназални фистули, екстракция на зъби. Според причинителя биват гнойни, анаеробни, гнилостни и смесени
Клинични признаци
Зависят от локализацията : крепитиращ оток, обширни некрози на меките тъкани, кръвоизливи, менингоенцефалит, остеомиелит, сепсис .При оформяне на абсцеси се наблюдава флуктуация или самоотваряне.

Лекуване
Прилагат се АБ, химиотерапевтици, СР и общоукрепващи средства. В садия на серозно- клетъчна инфилтрация се правят облекчителни разрези за изтичане на ексудата.

Neoplasma in region capitis
Най- често се наблюдава папиломатоза в областта на устната кухина. За лечението и се прилага новокаинова блокада с 0.5 % новокаин.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Болести на главата 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.