Болест на Паркинсон. Роля на медицинската сестра в лечението, рехабилитацията и профилактиката.


Категория на документа: МедицинаЗатрудненията в двигателната дейност се проявяват и в изменение на почерка на болните. Те започват да пишат по-бавно, по-нечетливо, намалява големината на буквите. Налице е типична поза при болните от Паркинсонова болест.(Фиг.5) Наблюдава се флексия на главата и трункуса. Ръцете са прибрани към тялото и сгънати в лакътните стави.Постуралната нестабилност е обусловена от редица фактори като загуба напостурални рефлекси, промяна в постуралната адаптация, ригидност и акинезия.Второстепенни симптоми се развиват при около 50% от болните. Такива са когнитивните нарушения, депресия и разстройства на автономната нервна система.Деменция при Паркинсоновата болест се развива по-късно при 20-30% от болните. Депресия се установява при около половината от пациентите. Вегетативните симптоми са обикновено леки и се изразяват в ортостатична хипотония, тазоворезервоарни нарушения и др. Тези второстепенни симптоми не са характерни за началните стадии на заболяването.

ЛЕЧЕНИЕ

Лечението на Паркинсоновата болест може да бъде заместително или
симптоматично, което води до възстановяване на допамина, или стимулира
допаминовите рецептори, и превантивно - с оглед предотвратяване на прогресията на заболяването.Целта на терапията е да се контролират и облекчават симптомите, за да могат пациентите да продължават да изпълняват задълженията си и да се наслаждават на прилично качество на живот за колкото е възможно по-дълго време.

Обикновенно терапията се започва с МАО-В инхибитори, които имат невропротективен ефект и ограничават допаминовия метаболизъм. Най-ефективно е лечението с Леводопа, който винаги се комбинира с ДОПА-декарбоксилазен инхибитор. Друга група препарати са допаминовите агонисти, които се използват при по-млади пациенти поради невропротективния им ефект. Могат да се прилагат и антихолинергични средства, които добре повлияват тремора. В краен етап при недобро повлияване и дълготрайната консервативна терапия се прилага хирургично лечение. Препоръчителни са и рехабилитационни мерки.

СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ

Медицинската сестра трябва да се грижи за хигиената на пациента-тоалет на устна кухина,генитален тоалет,тоалет против декубитус. Тя следи състоянието на болният,изпълнява назначената от лекаря медикаментозна и инфузионна терапия,планува пациента за изследвания и го придружава.

Медицинската сестра трябва да даде препоръки на семейството към дейностите на ежедневния живот,който включват: сън на ниска възглавница, четене в позиция коремен лег минимум 30 min дневно, сядане на твърд стол с изправен гръбнак и четене с опиране на лактите върху масата (работа срещу порочната паркинсонова поза); пеене, свирене с уста, дълбоко дишане по време на разходки на чист въздух (за трениране на дихателната функция); самостоятелно обличане, плетене (за подвижност на горни и долни крайници); избягване претоварването на горни крайници (при пазаруване - покупките се поставят в количка или в раница на гърба); писане и рисуване (с дебели моливи, химикалки, четки), използване на телефон, пишеща машина и калкулатор с клавиши (за избягване на стискането на ръцете); използване на столове с твърда седалка и подлакътници, поставяне телевизора и компютърния монитор на по-висока поставка (срещу порочната PRK-поза); използване на ниски обувки или боти (с подсилен глезен, без токове, достатъчно широки на нивото на палците), вкъщи по килима или мокета - ходене с боси крака или по чорапи; ежедневни разходки по тихи и сенчести маршрути; препоръки за поставяне на перила в сервизните помещения, на по-висока тоалетна чиния, на неплъзгащи се килимчета в банята; преглъщане на слюнката при обилно слюноотделяне. да се въведе балансирана диета с изобилие на плодове, зеленчуци и пълнозърнести храни.Обличането може да се превърне в най-фрустриращата дейност на болния от паркинсонизъм. Загубата на финия моторен контрол прави много трудно да се закопчават копчета или да се вдигат и свалят ципове на дрехи, дори до невъзможност да се обуват самостоятелно панталони.Тези храни са богати на фибри и са много важни за профилактиката на констипацията, която е нещо често срещано при паркинсоновата болест.Медицинската сестра трябва да насочи близките към вземането на технически помощни средства,които в бъдеще ще са в помощ на болният.
ПРОГНОЗА

Прогнозата на паркинсонизма е неблагоприятна. Тя зависи от етиологията и формата на заболяването, от реагирането на болния към лечението с Л-допа, от времето на настъпване на странични явления в хода на лечебното повлияване и др. Независимо от лечението с Л-допапаркинсонизма прогресира. Най-голяма е продължителността на заболяването при след енцефалитен паркинсонизъм (средно 20 години), по-кратка - при идиопатичния (средно 10 години) и най-кратка при атеросклеротичния (средно 3 години). Прогнозата е по-благоприятна в случаите с изразен тремор и по-лоша, когато доминира акинезията.Фиг.6
фиг.6

Според протичането на заболяването има две форми на паркинсонизъм: доброкачествена и злокачествена. При доброкачествената продължителността на заболяването е средно 12 години, а при злокачествената - 4. Леталният изход при болните с паркинсонизъм настъпва най-често от декубитусен сепсис, декубитусните язви са упорити и не се поддават на лечение. Други причини за смърт са сърдечно-съдова недостатъчност, инфекция на уринарните пътища и Фиг.7 Рехабилитация при ПБ
пневмонии, които често протичат без повишение на температурата.

РЕХАБИЛИТАЦИЯ

Рехабилитацията на болните с Паркинсонов синдром се осъществява трудно продължително време. С рехабилитационния комплекс от мероприятия се цели да се повлияят ригидната хипертония и треморът, сковаността, да се подобри двигателната дейности се възстанови разстроеният динамичен двигателен стереотип .(Фиг.7) Чрез този комплекс не се достига бързо и временно подобрение. Със системното, последователно, непрекъснато и продължително рехабилитиране болният може да бъде предпазен от инвалидизиране. Болните трябва да разберат и осъзнаят важността на ранното и енергично лечение и рехабилитиране, тъй като те често възразяват срещу рехабилитационните мероприятия, особено в началото на заболяването, защото не чувстват необходимост от тях.
Медицинската сестра трябва да разясни, че при паркинсонизма няма парализа, че сковаността трябва да се лекува рано и интензивно, за да се предотвратят необратимите контрактури, деформациите и недееспособността, които биха настъпили след години без тези лечебно-възстановителни профилактични мероприятия.

ПРОФИЛАКТИКА

Профилактиката на паркинсонизма се свежда до профилактика на заболяванията, които могат да го причинят: атеросклероза, възпалителни, травматични и интоксикационни увреждания на нервната система. При паркинсоникът е необходимо да се избягват или внимателно да се назначават резерпинови препарати и някои невролептици. Профилактична стойност има и предотвратяването на стресогенните фактори, които могат да отключат един латентно протичащ паркинсонизъм. Важна роля играе и семейството,защото за да живееш с хронично заболяване може да бъде много трудно и е нормално понякога да се чувстват гневни, потиснати или обезкуражени. Болестта на Паркинсон може да бъде фрустрираща, тъй като се засягат такива функции като ходене, говорене, дори хранене и изискват повече време за извършването им. Затова семейството и приятелите са най-добрият съюзник на тези пациенти и са много важен фактор за психичната им балансираност.

Използвана литература:

1.Ганев, Г., В. Стоянов., Паркинсонов синдром., "Медицина и физкултура", София, 1961.

2.Ганев, Г., Паркинсонизъм. "Медицина и физкултура ", София, 1976.

3.Григорова, О., Г.Ончев, Неврология и психиатрия, "Арсо", София, 2012.

4. Карамалаков, Л., Паркинсонизъм. "Медицина и физкултура ", София, 1989.

5. Райчев,И., Р.Райчев,Неврология, "Артик", София, 2001.

6.Райчев, Р.; Ив. Райчев, Основи на общата неврология, ИК "Артик", София, 2001

7. Цолов, Н., Нервни болести. "Медицина и физкултура ", София, 1980.

??
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Болест на Паркинсон. Роля на медицинската сестра в лечението, рехабилитацията и профилактиката. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.