Балнеолечение


Категория на документа: Медицина


1. Минерални води.Същност произход-Понятието минерални води води началото си още от 16в.По произход от латинските корени - "minero" или "mineralia".Приема се че най-правдоподобно обяснение на понятието минерална вода се дава по признаците които различават минералната вода от обикновенните питейни води.Тези признаци са:
-Далбокият произход
-Температурата
-Съдържанието на значителни количества основни минерални вещества
-Съдърванието на газове и други редки елементи
-Постоянен дебит
-Непроменен състав и свойства
В химично-санитарно отношение са чисти води.
1)Произход на минерални води 1-теория
-Инфилтрационна теория на Марк Полио:При изпарението на водите от реките,езерата,морета в атмосферата след това водата попада отново на земята във вид на валежи. Последните изпълват празнините на земната кора,като грунтови води.Текът през цепнатини.Разтварят и увличат със себевси минерални вещества и газове и излизат като извори на земята.Наричат се Вадозни води.
-Кондензационна теория 2-теория:Минералните води произхождат от водните пари на горещата магма намираща се в течно и газообразно състояние в земното ядро.С охлаждането тя се обезгазява,намалява способността и да задържа газовете и те тръгват под налягане по цепнатините на земната кора.Един от тези газове е водорода, който при изкачването си се окислява и превръща във водни пари, които заедно с другите отделящи се газове приближавайки се към повърхността на земята се охлаждат и превръщат във вода.Излизат като термални извори.
-теория за изкопаемите погребани води 3-теория: Произхождат от води на някогашни морета които са били затрупани от дълбоко в земята.Претърпели са промени и са се превърнали в минерални води.

2. Класификация на минералните води. Медико-химична класификация на минералните води в България.
Основни видове:
-Слабоминерализирани минерални води без специални компоненти -t над 20 градуса.
-Минерализацията на слабоминарализираните минерални води е под 2градуса на 1 литър.
-минерализирани води -имат минерализация над 2 грама.
-Подклас - хлоридни: хлоридно-натриеви,йонно-бромни.
-Подклас -сулфатни:сулфатно-нартиеви,магнезий,сулфатно-елезни.
-Подклас- хидрокарбонатни-хидрокарбонатно-натриеви
-Подклас- смесени-анионни-сулфатно-хлоридни,сулфатно-хидрокарбонатни
Газови води- често съдържат флуорид и метасилициева киселина.
-Подклас -въглекисели-слабо минерализирани и минерализирани
-Подклас - сулфоидно-сероводородни-слабо минерализирани и минерализирани
-Подклас - родонови - фазът Родон.

1) Класификация на минералните води по минерализацията.
-Слабоминерализирани- имат минерализация под 2грама литър
-Минерализирани- имат минерализация над 2 грам.Включват и:
-средноминерализирани от 2грама до 15грама/литър
-силноминерализирани от 15 грама до 30грама
-разсолни с минерализация над 30грама/литър
2) Класификация според температурата
-Студена - под 20градуса
-Хладка - 21-33 градуса
-Индифеврентни - 34-36 градуса
-Топли - 37-39 градуса
-Горещи - над 40 градуса
3) Класификация според pH на H2O
-Води с кисела реакция - pH под 6,8
-Води с неутрална реакция- pH 6,8-7,2
-Води с алкална реакция- pH nad 7,2

3. Основни принципи на физиологичното и лечебното действие на минералните води
От биологична гледна точка минералната вода представлява комплексен физико-химичен фактор на външната среда,проявяващ се като дразнител на организма. Минералните води оказват сложно и всестранно въздействие върху организма. Това въздействие може да се използва правилно и насочено за профилактика и лечение на различни заболявания.
Организмът отговаря с общи и локални реакции които са неспецифични и балнеоспецифични.
Неспецифичното действие на минералните води върху организма се проявява с нервно-вегетативни,термодинамични, хемодинамични и обменно-ендокринни реакции.
При външно прилагане на минерална вода и на обикновена вода, неспецифичното въздействие се проявява и постига по нервно-рефлекторен път чрез дразнене,Чрез термично въздействие минералната вода може да промени и регулира температурата на тялото.
Водата е универсален преносител на топлина до всички органи тъкани и системи на тялото.Термичното дразнене на водата е най-добре изразено върху кожата. В балнеологията най-често се използва индеферентна температура. Кръвоснабдяването на кожата се подобрява поради разширяване на кръвоносните съдове и отваряне на много капиляри.Артериалното налягане се понижава. Учестеният пулс се нормализира,сърдечната дейност се облекчава.Топлите балнеолечебни процедури нормализират тонуса на мускулите при които болките и коликите се отстраняват.
Хладките процедури забавят силно пулса и сърдечната дейност.При по-продължителни хладки или студени водни процедури се засилва чувството на бодрост,обмяната на веществата се повишава.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Балнеолечение 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.