Аспекти, подходи и методи за здравното образование в училищна възраст


Категория на документа: Медицина


Русенски университет "А. Кънчев"

Курсова задача

По ХЗВ

Тема: Аспекти, подходи и методи за здравното образование в училищна възраст.

Изготвил: Велислава Маринова Рашкова, спец.ПНУП, IV курс, фак.номер:096311

Гр.Русе Проверил: д-р Д. Стоянова

Повече от всякога се налага да се обърне сериозно внимание на здравето
на подрастващите от детската градина до университетска възраст поради следните
причини:
- Нараства замърсяването на околната среда;
- Застрашително широко се разпространява наркоманията, пушенето,
алкохолизма сред учениците;
- Количеството и еднообразието в храненето не могат да осигурят здравословен,
умствен и двигателен режим на работа. Задържа се работоспособността, не се
подсигурява организма със сили за противодействие на заболявания;
- Не се изпълняват физически упражнения, подбрани и систематизирани за
повишаване на физическата дееспособност на младите хора и за запазване на
устойчивостта на организма им и други.
Още през 1982 г. в Европа голям брой училища започват да работят по проекта
за промоция на здравето, който получи широко международно и обществено
признание. Има комплексен социално-екологически характер и е насочен към
промени в индивидуалното поведение, начина на живот и околната среда, за
запазването и укрепването на здравето на младите хора.
По-късно се оформя Европейска мрежа от училища утвърждаващи здраве, в
която участват 46 държави. Ръководи се от център "Интернационален пленарен
комитет". Основните й насоки на дейностите й са свързани с два подхода -
мултифакторния и холистичния. Конкретните й цели са: здравната политика на
училищата; социалната среда в училището; връзките на училището с местната
общественост; развитието на лични здравни умения у младите хора, здравни услуги
в училището и други.
Приети за реализация са следните приоритетни теми, оформени като
модули: Физическо развитие и дееспособност; хранене; лична хигиена; психично
здраве и личностно развитие; човешки отношения; сексуално здраве и спин;
предпазване от злоупотреба с психоактивни вещества; екология; безопасност.
Всяка страна включена в европейската мрежа има възможност да обогати темите с
въпроси, които са съществени за нея. Например в Полша, Германия и Дания темата
- модул сексуално здраве и спин е формулирана "Сексуално здраве и семейно
планиране". Прибавени са и темите "Хигиена и профилактика на зъбите", "Здравни
служби и услуги" (за 6 - 11-годишните), "Вредата от тютюнопушенето, алкохола,
наркотиците", (за 12 - 18-годишните).
Тези модули са представени с адаптация, съобразно възрастовите особености на
учениците от първи до дванадесети клас. За всеки модул са разработени теми.
В България съществуват нормативни текстове, които осигуряват
теоретични възможности за прилагането на здравно образование. Ето
някои от тях:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Аспекти, подходи и методи за здравното образование в училищна възраст 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.