Анатомо-физиологични особености на отделителната система при деца


Категория на документа: Медицина


Има
Може и да има
Кръвна захар
Силно повишена
Намалена
Венозно приложение на глюкоза
Без ефект
Бързо подобрение


* ЛЕЧЕНИЕ

Метаболитния контрол при Захарния диабет се осъществява чрез:
> Инсулинотерапия

Инсулинотерапията се провежда с различни видове инсулин.Инсулинът е биологичен продукт,който доскоро се получаваше от свински или говежди задстомашни жлези.Човешките инсулини се делят на две основни групи:бързо действащи и инсулини със забавено действие.
> Диетотерапия

Диетата в продължение на много години е била основен метод на лечние.Основното изискване на диетичното лечение при захарен диабет е синхронизиране на енергийния внос с екзогенно внесения инсулин.При провеждане на диетолечние трябва да се спазват следните принципи:

-внос на оптимално количество енергия,която осигурява нормално функционално развитие

-внос на постоянно количество бъглехидрати,което доставя около 50% от енергията

-постоянство в часовете на хранене и координация между приема на храна и инжектирането на инсулин.
> Двигателна активност

Тя е не само приятно и желано занимание за децата,но и лечебен метод при захарен диабет.Двигателната активност повишава метаболизма на глюкозата,гликогеносинтезата и чувствителността на инсулиновите рецептори, с които се понижава кръвната захар и нуждата от инсулин.

Лечението се провежда за цял живот!!!

Ефектът от инсулинотерапията,диетата и физическата активност зависят до голяма степен от обучението на диабетично болното дете и на неговите родители,които трябва активно да сатрудничат при лечението.

СПЕЦИАЛНИ СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ ПРИ ДЕЦА СЪС ЗАХАРЕН ДИАБЕТ

* При постъпване в отделението медицинската сестра настанява болното дете на легло в подходяща стая.
* Осигурява му спокойна обстановка
* Наблюдава жизнено-важните функции на детето-температура,кръвно налягане,пулс,дишане.
* Проследява точно дефикацията
* Задължително следи диурезата
* Извършва хигиенен тоалет на детето винаги когато е необходимо
* Полага специални грижи за кожата и устната кухина на детето
* Поради увеличената жажда,която детето понася трудно,медицинската сестра му предоставя достатъчно количество течности,като ги вписва точно.
* Проследява задължително кръвната захар на детето
* Измерва теглото на детето при постъпване и през целият негов престой в отделението
* Спазва определената от лекаря диета,съобразена със състоянието на детето.Най-често диета № 9.Препоръчват се 6 хранения,като последната по-малка порция се дава непосредствено преди нощния сън.
* Подготвя детето за провеждане на всички видове изследвания,които са необходими и назначени от лекаря.
* Стриктно провежа назначената терапия.В случаите налагащи аплициране на инсулин,медицинската сестра го извършва подкожно 15-20 минути преди хранене.Задължително вечерната доза е винаги по-ниска от сутрешната поради опасност от нощни хипогликемии.
* Осигурява на детето адекватен двигателен режим
* Наблюдава външният вид на детето постоянно
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анатомо-физиологични особености на отделителната система при деца 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.