Анатомо-физиологични особености на отделителната система при деца


Категория на документа: Медицина


АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА ОТДЕЛИТЕЛНАТА СИСТЕМА ПРИ ДЕЦА

Новороденото дете непрекъснато се приспособява към условията на външната среда.То се ражда с достатъчно добре развита пикочоотелителна система,за да може да отговори на функциите,които и се възлагат.По време на вътреутробното развитие отпадъчните продукти на обмяната на плода се отделят чрез плацентата и бъбреците на майката.

АНАТОМИЧНИ ОСОБЕНОСТИ

♦Бъбреците-При ражадето двата бъбрека са относително големи,тежат около 25гр.,а в каря на детството-10 пъти повече-250гр.Те са богато кръвоснабдени.В коровата им част са разположени гломерулите, а в медулата-каналчетата на основната функционална единица-нефрона.У новороденото долните части на бъбреците могат да се опипат нормално. След раждането имат относително изоставане в развитието си в сравнение с другите вътрешни органи.Малпигиевите телца са още незрели,с по-малка филтрираща повърхност.

Доносените новородени кърмачета имат около един милион нефрона във всеки бъбрек.Постнаталното морфологично развитие се изразява в нарастване на гломерулите и тубулите,придружено с намаляване на интерстициалната тъкан.През първите 6 месеца от живота гломерулният диаметър нараства един и половина пъти,а дължината на проксималния тубул извършва четирикратно увеличение.На тази възраст гломерулно-тубулните взаимоотношения се приближават до това у възрастните.Тънката част от бримката на Хенле у новородените доносени кърмачета има само десцендентна част. Счита се,че на 12 годишна възраст бъбреците имат окончателно оформено устройство.

♦Легенчето също е относително голямо,като формата му бива доста разнообразна, с добре оформени чашки.

♦Уретерите са относително по-дълги и по-широки.При урография често се оказват нагънати.Урината тече към мехура не само под влияние на налягането в легенчето,но и благодарение на перисталтиката на уретерите, в чийто стени има гладка мускулатура. При момчетата първоначално уретрата е около 5см.,а към пуберитета достига до 12-13см.

♦Уретрата у новородените момичета е къса и относително широка.Дължината и не надминава 1-2см. и достига до 3-4см.в пуберитета.Това благоприятства за навлизането на инфекцията по асцендентен път.

♦Пикочният мехур има крушовидна форма, подава се над симфизата(срамната кост) и е прилепен плътно към коремната стена,което улеснява пункцията му.Вместимостта му у новородените деца е около 50мл.,а при по-големи деца по около 10мл./кг.т.м.Когато е пълен той може да се опипа над симфизата.

ФИЗИОЛОГИЯ ПРЕЗ ДЕТСТВОТО

Веднага след раждането бъбреците поемат поддържането на хомеостазата на организма,осигурявана до този момент от плацентата.Бъбречната функция достига стойностите на зрелия бъбрек към края на първата година от живота.Основните процеси за обазуване на урина са глумерулна филтрация,тубулна реабсорбция и секреция.Скороста на глумерулната филтрация е ниска у новородените в сравнение с възрастните.

Урината на новороденото и кърмачето е безцветна и бистра като вода.Само към 2-4-тия ден след раждането тя добива леко керемиден цвят поради по-голямото съдържание на урати,получени при разпада на голям брой еритроцити.

Броят на уриниранията е по-малък само в първите дни във врезка с недостатъчното поемане на течности.През лятото децата уринират по-рядко и по-оскъдно.

Количеството на отделената урина за денонощие нараства с възрастта и зависи от количеството приети течности.

ХЕМОДИАЛИЗА

Хемодиализата е прцедура,при която кръвта се филтрира и "пречиства" от отпадните азотсъдържащи вещества,ненужната вода и соли.Чрез нея също така се регулира артериалното кръвно налягане и баланса на електролитите-калий,натрий,хлор,фосфор и калций. Могат да бъдат използвани два вида мембрани-перитонеум и изкуствени мембрани.

Диализата по метода изкуствен бъбрек се извършва в специални центрове. Диализаторът е съставен от специална полупропусклива мембрана и диализен разтвор с определен състав на вода, аминокиселини и соли.

При нея кръвта на болния се извежда чрез канюлиране на кръвоносен съд и се прекарва през изкуствена полупропусклива мембрана,която преминава през диализна течност.След това кръвта се връща в организма през същия или друг кръвоносен съд. За да е възможно осъществяването на хемодиализата трябва да се осъществи достъп на диализната машина до кръвообръщението на болния. За тази цел най-често по хирургичен път се създава артерио-венозна фистула, която се намира под кожата, най-често на ръката. Хемодиализата може да се осъществи в болнични или домашни условия.

За тази процедура е необходима сложна апаратура-хемодиализатор,подготвен персонал и интензивни грижи.Медицинската сестра трябва добре да познава принципите на диализата и апаратурата за да може да я коригира и контролира и да поддържа идеален ред и чистота.
Перитонеална диализа при деца

Перитонеалната диализа е техническо лесно изпълнима,не изисква специална апаратура и диализен център,дори не е задължително да бъде осъществена в отделение за интензивно лечение,но това е за предпочитане,тъй като общото състояние на болния налага интензивни грижи и добър мониторен контрол.

Посредством разтвори с различно осмотично налягане от кръвта се извличат по осмотичен път онези токсични вещества,които бъбреците не могат да отстранят.По този начин състоянието на болното дете се подобрява и се създават условия за поддържане на живота му,през което време настъпват и завършват възтановителните процеси в увредените бъбреци.При кърмачета и малки деца се предпочита перитонеалната диализа.Тази технология не изисква специална апаратура.Подготовката на детето се състои в катетаризация и в отчистителна клизма.

Коремната стена се почиства като при всяка операция,спазват се правилата за асептика и се въвежда катетър приблизително 25см. в коремната кухина,като се вкарва в коремната кухина polinea alba под пъпа.Катетъра има централни и странични отвори.Въвеждането може да бъде пункционно или оперативно.Като при операционното въвеждане катетъра може да престои до 48часа.След като катетъра е въведен в коремната кухина диализата се води от медицинската сестра. При перитонеалната диализа диализатът престоява в коремната кухина от 4 до 6 часа.Процесът на "източване" на диализата и наливането на нов разтвор отнема около 30-40 минути.

С усъвършенстване на медицинските технологии хемодиализата се утвърди като най-ефективен метод за отчистване на увеличените остатъчно-азотни тела от кръвта при болните с бъбречна недостатъчност.

Днес хемодиализата е не само рутинен метод за лечение,но и е необходима за ежедневаната практика на всички клинични звена!

* СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ ПРИ ДЕЦА НА ПЕРИТОНЕАЛНА ХЕМОДИАЛИЗА
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анатомо-физиологични особености на отделителната система при деца 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.