Анатомия на окото. Ембриология.


Категория на документа: Медицина


АНАТОМИЯ и ЕМБРИОЛОГИЯ на ОКОТО
Зрителният анализатор се състои от 3 основни обвивки:
-туника фиброза: склера и роговица
-туника васкулоза: ирис,цилиарно тяло,хороидея
-туника нервоза/вътрешна обвивка/: ретина,зрителен нерв с нервни

проводни пътища

Зрителният анализатор се състои от 3 основни обвивки

Орбита
Обърната назад пирамида с обем 30 сс. и височина на входа 35 мм. и дължина на предно-задната ос 40 мм.
Изградена е от седем вида кости, които оформят четири стени.
Горна стена - от фронталната кост и малкото крило на сфенодалната кост. През инцизура супраорбиталис преминава едноименната артерия и нервус супраолбиталис. От трохлеата зад инцизурата преминава сухожилието на горния кос мускул. През инцизура фронталис преминава нервус супратрохлеарис.
Долна стена - образува се от част от максиларната кост (горна челюст), зигоматъчната кост и сфеноидалната кост.
Медиална стена - от челната част на максилата, лакрималната кост и част от решетъчната кост (лам. криброза) и малкото крило на сфеноидалната кост. Тук е разположена ямката на слъзната жлеза - фоса гладуле лакрималис. Тази стена е най-тънка и най-уязвима при травми на орбитата.
Външна (латерална) стена - образувана от зигоматичната кост и голямото крило на сфеноидалната кост. Тя е най-дебела и на-здрава. Граничи със средната черепна ямка.
Отвори и преминаващи нерви и съдове
Каналис нерви оптици - разположен на върха на пирамидата, пред който преминава главният нерв - нервус оптикус.
Фисура орбиталис супериор - свързва орбитата със средната черепна ямка. През нея преминават очедвигателният нерв - нервус окуломоториус, нервус трохлеарис, нервус абдуценс, нелвус офталмикус (първият клон на нервус тригеминус) и вена офталмика супериор.
Фисура орбиталис инфериор - свързва орбитата с фоса птеригопалатина. През нея минават нервус максиларис и клонче на нервус тригеминус - нервус птеригопалатинус и вена офталмика инфериор.
Форамен супраорбитале - на горния обритен ръб преминава едноименният нерв (клон на нервус офталмикус), артерия и вена.
Каналис инфраорбиталис - разположен на повърхността на максилата на долния орбитен ръб, през който минава нервус инфраолбиталис (клон на нервус максиларис). Той е сетивен нерв за долния клепач, бузата, зъбите на горната челюст и венците.

Конюнктива
Conjunctiva bulbi - Conjunctiva palpebrae
Място на обвивка във форникс конюнктива
По-голяма част на конюнктива се намира на вътрешната страна на клепача многослоен некератинизиран плосък епител в областта на форникс конюнктива, многослоен, високо призматичен епител с Becher-клетки Lamina propria много богати на кръвоносни съдове, със свободни клетки
Клинично важна:
Pinguecula = пингвекула
Conjunctivitis = конюктивит

Роговица
Функционални признаци:
От решаващо значение за качеството на образа
прозрачна ==> без кръвоносни съдове, чувствителни нервни окончания,
сферична повърхност,
диаметър ок. 12 mm, дебелина ок. 0,8 mm,
висока механична стабилност поради вътрешно очно налягане
строеж ( хистологичен ) 5 слоя:
епител на роговицата (многослоен некератинизиран покривен),
Lamina limitans anterior (= слой на Bowman)
Substantia propria corneae = Строма на роговицата
Lamina limitans posterior = Мембрана на Descemet
Епител на роговицата l (еднослоен)

Стъкловидно тяло
Изпълва пространството около леща и ретина, обем ок. 4 ml, притиска нежно ретината към пигментния епител
==> противодейства за отлепването на ретината,
98 % вода (съответства на течността от предната камера чрез хиалуронова киселина в желатинозно състояние, допълнително мрежа от микрофибрили (като Zonula-влакна).
Фибрили в периферната зона, сгъстени към граничната мембрана на стъкловидното тяло (Membrana vitreae) доста свободно подвижни, присъединени само към Ora serrata и около Papilla nervi optici ;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анатомия на окото. Ембриология. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.