Анатомия на човека


Категория на документа: Медицина


Pons е напречно разположено възвишение, добре ограничено по предната страна от medulla оblungata и от mesencephalon. По средата на pars basilaris pontis се разполага sulcus basilaris. Напречно разположените нервни влакна встрани и нагоре преминават в pedunculus cerebellares medius (средното краче на малкия мозък). Горната страна на моста – pars dorsalis pontis има триъгълна форма и участва във формирането на fossa rhomboidea. На повърхността на моста се появяват четири черепномозъчни нерва: n. trigeminus – встрани между моста и pedunculus cerebellares medius; n. abducens – между моста и pyramis medullae oblongatae; n. facialis – зад n. trigeminus; n. vestibulocochlearis – на задния край на моста, латерално от oliva.

Малък мозък (cerebellum)

Функцията на малкия мозък е свързана главно с регулацията на движенията, във връзка с което при човека достига относително най-висока степан на развитие. Той тежи 140-150 грама и по форма се оприличава на овоид с напречно разположена ос.

Сerebellum е изграден от сиво мозъчно вещество – кора (cortex cerebelli) и бяло мозъчно вещество (corpus medullare). На повърхността се намират много напречни дълбоки бразди, които ограничават гънки.

Анатомично на cerebellum се различават средна част – червей (vermis) и две странични части (hemispheria cerebelli). Малкият мозък е свързан със ствола на главния мозък чрез снопове нервни влакна – крачета, pedunculus cerebellares superior – към mesencephalon, pedunculus cerebellares medius – към pons, pedunculus cerebellares inferior – към medulla oblongata.

Във вътрешността на бялото мозъчно вещество на малкия мозък се намират 4 ядра на всяка страна. До тях достигат влакна от кората на малкия мозък и започват еферентни влакна.

Кората на малкия мозък се характеризира с еднообразна структура във всички свои части. На нея се различават от повърхността към вътрешността три слоя с различно устройство: молекулярен слой, слой на клетките на Пуркиние и зърнест слой. Клетките на Пуркиние имат големи тела с крушовидна форма.

Основната функция на малкия мозъка координацията на волевите и рефлексните движения и поддържане на мускулния тонус.

Среден мозък (mesencephalon)

Мesencephalon е съставен от две части: вентрална – pedunculi cerebri (мозъчни крачета), и дорзална - tectum mesencephali или lamina quadrigemina (четирихълмна пластинка). На pedunculi cerebri се различава основа crus cerebri (мозъчни крачета част от пирамидния път) и tegmentum (покрив). Тectum mesencephali притежава четири възвишения – две горни colliculi superiors, и две долни colliculi inferiors. Те са разположени върху обща пластинка lamina tecti. Възвишенията се отделят чрез кръстообразна фигура. Встрани и нагоре от всеки colliculus се отправят снопчета, които отиват съответно към corpus geniculatum laterale et mediale.

Вътрешно устройство на средния мозък.

По дължината му, под lamina tecti се разполага канал aqueductus cerebri (силвиев водопровод) свързващ ventriculus quatru c ventriculus tertius.

Сrus cerebri е изграден от сноп надлъжно вървящи нервни влакна.

В tegmentum (покрив) се намират substantia nigra, nucleus ruber и ядрата на два черепномозъчни нерва (n. oculomototius, n. trochlearis).
1. substantia nigra – струпване на силно пигментирани нервни клетки между сrus cerebri и tegmentum. Той има формата на сърп с по-широк медиален край.
2. nucleus rubber – най-голямото от всички ядра на средния мозък. Има формата на овоид (напречният срез през ядрото е кръгъл) и се разполага на нивото на colliculi superiorеs. То представлява важен център на регулацията на движенията. Nucleus rubber e свързан двустранно с голямо мозъчните хемисфери и с малкия мозък.
3. двигателни ядра на n. оculomototius - чифтно и нечифтно, разположени под aqueductus cerebri на равнището на colliculi superiorеs. Пред чифтното ядро се намира парасимпатиковото, свързано с инервацията на m. ciliaris и m. sphincter pupillae (с акомодацията на окото).
4. двигателно ядро на n. trochlearis – чифтно, разположено под aqueductus cerebri на равнището на colliculi inferiors.

Четвърто мозъчно стомахче (ventriculus quartus)

Ventriculus quartus се намира между моста, продълговатия мозък и малкия мозък. То прилича на палатка, на която се различават под и покрив. Подът е изграден от fossa rhomboidea, покрива прилича на палатка с две платна.

Межденен мозък (diencephalon)

Междинният мозък има следните части: 1. thalamus; 2. metathalamus; 3. epithalamus; 4. subthalamus; 5. hypothalamus. В него се намира и третото мозъчно стомахче (ventriculus tertius).
Thalamus. Той има формата на овоид, на който се различават по-широк и издут заден край, pulvinar, и по-тесен преден край.
Metathalamus. Към него спадат коленчатите тела (corpora geniculatum), разположени под pulvinar. Corpus geniculatum laterale се свързва с colliculi superiors и образуват подкоровия център на зрението, corpus geniculatum mediale с colliculi inferiors образуват подкоровия център на слуха.
Epithalamus. Разполага се над и зад thalamus. Към него спадат trigonum habenulae и corpus pineale. Двата триъгълника на хабенулата се свързват чрез commissural habenularum. По средата и се прикрепва шишарковидното тяло (corpus pineale). Той е рудиментарно образувание, в което не се намират нервни клетки, а само невроглия. В дълбочината на trigonum habenulae се намират ядра, nucleus habenulae, в което завършват влакната на обонятелния път (tractus olfactorius).
Subthalamus. Той е предно продължение на tegmentum mesencephali. Тук се разполага предната част на subtantia nigra и на nucleus rubber.
Hypothalamus. Към него спадат: corpora mamillria (пъпчести тела), tuber cinereum (сива върга), infundibulum (дръжка), hypophysis (хипофиза) и chiasma opticum (кръстосване на очния нерв).

В corpora mamillria се намират две ядра – латерално и медиално, които са подкорови центрове на обонятелния мозък.

Тuber cinereum се намира пред corpora mamillria. Надолу той се стеснява фуниевидно и се продължава в infundibulum. Іnfundibulumа се свързва с хипофизата. В стените на tuber cinereum се намират множество ядра и разпръснати нервни клетки.

Нypophysis е жлеза с вътрешна секреция. Тя има преден дял - аденохипофиза и заден дял – неврохипофиза.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анатомия на човека 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.