Анатомия на човека


Категория на документа: Медицина


М У С К У Л И
Мускули на главата. Различаваме два вида мускули на главата; мимически и дъвкателни.
- мимически мускули. Разположени са повърхностно в подкожната тъкан, предимно по лицето. Единият им край се вплита в кожата, а другият сраства с черепа. При съкращенията си те придават определена мимика на лицето. В зависимост от мястото си на разположение те се разделят на групи;

мускули на черепния покрив
M. occipitofrontalis (m. epicranius) - състои се от две части свързани чрез galea aponeurotica (сухожилен шлем).
Venter frontalis (челно коремче) - започва от кожата на веждите, като снопчетата му се залавят за предния край на сухожилния шлем.
Venter occipitalis (тилно коремче) - започва от linea nuchae superioir и се залавя за задния край на сухожилния шлем.
Мускулът е свързан подвижно с черепа и неподвижно с кожата.
Функция: при фиксирана от тилното коремче galea aponeurotica, челното коремче повдига нагоре веждите и на челото се образуват напречни гънки (израз на учудване, изненада). При съкращение на тилното коремче, сухожилния шлем отива назад и изглажда гънките на челото.
мускули на ушната мида
M. auricularis anterior, M auricularis posterior и M. auricularis sup.
При човека се намират в рудиментарно състояние и нямат никакво функционално значение; силното им развитие при някои индивиди (способност да си движат ушите) се смята за проява на атавизъм.

мускули около очната цепка
M. orbicularis oculi - кръгов мускул на окото. Ф; Затваря очната цепка, при съкращение на клепачната част - намига ме.

мускули около ностните отвори
M. dilatator naris - разширител на ноздрите
M. compressor naris - затварач на ноздрите
мускули около устата
M. orbicularis oris - кръгов мускул на устата. Изгражда устните, стеснява и затваря устната цепка. Ф; При съкращение на периферната му част устните се издават напред (при целуване, свирене с уста и др.), а при съкращение на централната част, лигавицата на устните се придърпва към зъбната редица.
M. zygomaticus major - започва от скуловата кост и завършва на устния ъгъл. Ф; Изтегля устния ъгъл латерално и нагоре (смях, добро настроение).
M. zygomaticus minor - започва от скуловата кост и си залавя в областта на ностно-устната бразда. Ф; Повдига горната устна.
M. risorius - мускул на смеха. Започва от кожата на бузата и завършва в кожата на устния ъгъл. Ф; Изтегля устния ъгъл настрани (смях, добро настроение)
M. buccinator - мускул на бузата. Широка мускулна плочка, вземаща участие в изграждането на бузите. Ф; При съкращението си тегли устния ъгъл встрани, при което устните се затварят и бузата се притиска към челюстите.
M. mentalis - брадичков мускул. Започва от долната челюст и се залавя за кожата на брадичката. Ф; При съкращение предизвиква трапчинка на брадичката.
M. depressor labii inferior - смъквач на долната устна. Четириъгълна пластинка, започваща от долнато челюст и залавяща се за долната устна. Ф; При съкращението си смъква долната устна и я разтяга встрани (израз на отвращение).
M. depressor anguli oris - смъквач на устния ъгъл. Триъгълен по форма, започва от долната челюст и се залавя за устния ъгъл. Ф; При съкращени тегли устния ъгъл надолу (израс на печал).
- Дъвкателни мускули - залавят се за долната челюст и извършват движенията в долночелюстната става.
M. masseter - голям дъвкателен мускул. Започва от arcus zygomaticus и скуловата кост, завършва от външната страна на долночелюстния ъгъл. Ф; Повдига долната челюст и я притиска към горната.
M. temporalis - слепоочен мускул. Има ветрилообразна форма. Започва от слепоочната кост и завършва на proc. coronoideus. Ф; Вертикалните
му влакна, повдигат долната челюст към горната. Хоризонталните - дърпат долната челюст назад.
M. pterygoideus medialis - вътрешен криловиден мускул. Започва от proc. pterygoideus и завършва от вътрешната страна на долночелюстния ъгъл. Ф; Повдига долната челюст към горната.
M. pterigoideus lateralis - външен криловиден мускул. Започва от proc. pterygoideus и завършва на collum mandibulae. Ф; Едностранно - изтегля долната челюст в страни, двустранно - изтегля долната челюст напред и я смъква (отваря устата)
Мускули на шията
Мускулите на шията се делят на повърхностни, подезични и дълбоки.
- повърхностни
M. platysma - подкожен мускул на шията. Много тънка, правоъгълна пластинка, разположена непосредствено под кожата отпред на шията. Започва кожно в областа на долната челюс и завършва кожно в областа на гърдите. Ф; Изопва кожата на шията и освобождава от натиск подкожните вени.
M. sternocleidomastoideus - гръдно-ключично-сисовиден мускул. Разполага се под платизмата в страни на шията. Започва с две глави от manubrium sterni и от extremitas sternalis claviculae, залавя се за proc. mastoideus. Ф; При едностранно съкращение накланя главата на своята страна, като едновременно с това я повдига нагоре и завърта на срещуположната страна; при двустранно съкращение - шийната част на гръбначния стълб се накланя напред, а главата се движи назад.
- подезични мускули
* горни подезични мускули - Образуват пода на устната кухина и при фиксирана мандибула повдигат подезичната кост. Когато тя е фиксирана, смъкват долната челюст.
M. mylohyoideus - челюстно-подезичен
M. digastricus - двукоремчест
* долни подезични мускули - Общатата им дейност е свързана с придърпване на подезичната кост надолу.
M. sternohyoideus - гръднично-подезичен мускул
M. omohyoideus - лопатково-подезичен мускул
- дълбоки мускули
Mm. scaleni - стълбести мускули
m. scalenus anterior, m. scalenus medius и m. scalenus posterior - започват от страничните израстъци на шийните прешлени и се залавят на първо и второ ребро. Ф; При фиксиран гръден кош те навеждат шията в страни, при фиксирана шия повдигат гръдния кош нагоре - спомагателни мускули при дишане.
M. longus colli - дълъг мускул на шиятаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анатомия на човека 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.