Алгоритьм за приемане на бременна жена в стационара


Категория на документа: Медицина


АЛГОРИТЪМ ЗА ПРИЕМАНЕ НА БРЕМЕННА ЖЕНА
1.Предразполагане на пациентката при влизане в Приемен кабинет .
2.Бременната жена се запознава със същността и значението на предстоящите манипулации, получава се нейното информирано съгласие .
3.Акушерката регистрира пациентката в "Книга за приетите болни в стационара " с пореден номер.
4.Приемането на бременната жена в стационара се осъществява от дежурния лекар с активната помощ и съдействие на акушерката:
- Снема се акушерска анамнеза /фамилна обремененост ,минали заболявания и операции,характеристика на менструалния цикъл,предишни бременности завършили с раждане или аборт и т.н /
-Снема се общият статус/температура ;пулс; кр.налягане ;тегло;ръст и т.н/.
-Снема се акушерският статус от лекар като акушерката е тази която го подпомага в тази дейност /определяне на размерите и особеностите на таза ;измерване на обиколката на корема и височината на фундус утери ;едноплодна или многоплодна е бременността ;хабитус,ситус,позиция и вид на позицията на плода ;аускултация на ДСТ;има ли родова дейност или не ;при наличие на маточни контракции-на какъв интервал от време са и с каква продължителност;състоянието на маточната шийка ,разкритие,състояние на околоплодния мехур;данните за предлежащата част на плода и т.н/
5.Бременната жена се насочва към клинична лаборатория за изследване на кръв и урина
Задължителни изследвания :
-Кръвна картина кръвна група с Rh фактор .Hb.Ht.Lev;
-Урина -белтък ,захар ,билирубин ,уробилиноген,седимент;
6.Попълва се лист "История на бременността и раждането"/ИБР/;
-Поставя се общоболничен номер ;
-Посочва се датата и часа на приемане;
-Описва се паспортната част/трите имена ,възраст,местоживеене ,семейно положение, месторабота , ЕГН, образование и т.н /;
-Вписва се дали е насочена към стационара пациентката от лекар или е самонасочила се ;
-Посочва се дали е била под наблюдение на ЖК/женска консултация / бременната ;
При данни за лекарствена непоносимост се регистрира към кой медикамент е тя;
-Регистрира се кръвногрупова и Rh -принадлежността;
-Подробно се описват данните от анамнезата ;
-Вписва се дата на последната редовна менструация и се определя ВТР/Вероятния термин на раждането /;
-Регистрират се данните от общия и акушерския статус;
-Посочват се данните за протичането на настоящата бременност;
-Регистрира се кога жената е усетила първо движение на плода ;
-Оплаквания при постъпването ;
-Регистрират се данните от извършените изследвания на кръв и урина ;
-Вписва се диагнозата при приемането на пациентката ;
7.Пациентката декларира писмено , че е запозната с:
-Правилника за вътрешния ред в лечебното заведение
-Правото си на ползване на безплатни медицински услуги при постъпване в лечебното заведение с медицинско направление или прием по спешност.
-Рисковете от консервативно или оперативно то лечение,което ще се проведе.
-Условията и реда за заплащане при желание за лечение в определени болнични условия,лечебен избор на лекар и т.н .
8.Бременната жена се придружава до помещението за санитарна обработка .
9.Пациентката се съблича .
10.Извършва се санитарен оглед на тялото на жената за изменения по кожата,рани, обриви, цикатрикси и др.
11.Прави се тактично и умело оглед за паразити .
12. Пакетират се едновременно с това се и описват личните дрехи и принадлежности/пари, скъпоценности и др./ на пациентката .Те се връщат на близките или се съхраняват в отделението .Направения опис е в три екземпляра /за пациентката , близките и за отделението /.
13.Извършва се пълна санитарна обработка:
-При приемане на бременна в ОПБ/отделение по патологична бременност /;
1.Изкъпване на душ.
2.Обличане на болнична нощница .

- При приемане на бременна за раждане :
1.Избръсване на ВПО /външни полови органи /.
2.Очистителна клизма .
3.Изкъпване с душ.
4.Обличане в болнична нощница.
5.Стерилен тоалет на гениталиите .
14.Акушерката лично се свързва с отделението , където ще бъде настанена жената , за да се подготви болнично легло.
15. Уведомяват се близките на :Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Алгоритьм за приемане на бременна жена в стационара 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.