Акушерство


Категория на документа: Медицина


26. преждевременно раждане- етиология, патогенеза, клиника, лечение.
За преждевременно се счита раждане м/у 22 и 37г.с. новородените в този срок имат дължина над 35см., и тегло м/у 1000 и 2500гр. Недоносените имат 4 степени:
1-2500-2001
2-2001-1500
3-1500-1000
4-1000-500
Причини за недоизносване на бременността:
От страна на майката - недоразвити вътр.гениталии, общ инфантилизъм, аномалии в устройството на матката, ендодермит, миоми, възп.забол., истмико-цервикална недостатъчност, остри и хронични инф., пиелонефрит, стрес, анемии, недостатъчно хранене.
От страна на плода- многоплодие, многоводие, неправилни предлежания, възп.изменения в плацентата, кръвногрупова несъвм.
Диагноза - вагинален преглед, амниоскопия, УЗД, вагинална цитонамазка.
Клиника - заплашващо преж.раждане-коликообразни болки в корема и кръста, дължащи се на слаби контракции. Болките са с нерегулярен х-тер през 5,10,20мин. При вагинален преглед шийката е запазена. Прогресиращо прежд.раждане- мат.контракции са чести на 2-3мин. по 30-40 сек. шийката е скъсена и изгладена, цервикалният канал е отворен.
Лечение- хоспитализация, постелен режим, спазмолитици за подтискане на контр., хормонални средства, бета-адреномиметици за потискане на бета-рецепторите в матката и отпускане на маточния м-л. При данни за истмикоцервикална недост-серклаж. Магнезиев сулфат за намаляване степента на контра. При изтекли околопл.води преглед за пролапс на пъпна връв.
Индикации за S.C - при данни за амниална инф., повишено ЦРП, наличие на кръвотечение, фетално страдание. При плод над 1500-секцио, ако е главично без кръвотеч.или фетално страдание-вагинално.Първи грижи за недоносено:
Поставяне в затоплено помещение, аспирира се , при нужа интубация, катетаризация на пъпна връв за вкарване на алкални р-ри(натриев хидрокарбонат), средства с/у хипотония.

28. преносена бременност - етиология, клиника, лечение
След 42г.с.се счита за преносена. Причини:
От майката - вродена слабост на маточ.м-тура, намалена чувствителност на нервните рецептори в матката.
От плода - забавено развитие, аномалии.
Хронологично преносена брем.- плацентата е с нормално тегло, децата са здрави, доносени.
Биологично преносена- плацента с по-малки разчери , тегло под 500гр., дегенеративни промени, новород.са хипотрофични. Може да има дегенеративни промени в кр.съдове причиняващи намалено обр.на плацентарни хормони, причина за нарушена нутритивна ф-ция на плацентата. Развиват се калциеви отлагания по плацентата.
При ранна преносена брем(42-43) плацентата е с увеличена дебелина, умерен брой инфаркти и калцификати. Въсите са абнормно разраснали. В кр.съдове се наблюдава стеснение на артериите и дилатация на вените.
При късна преносена(след 43) плацентата е с намалена дебелина , голямо количество инфаркти, калцификати. Централните съдове-тромбози на артериите, периферни съдове-колапс. При бременните настъпват електролитни промени- хипокалемия, хиперкалциемия.
Х-ка на биологично пренос - намалено количество околопл.течност, плода е със суха кожа, хипотрофичен, полицитемия. Новородените се раждат със "синдром на преносеност", има 3 степени:
1-дълги нокти, къса коса, намалена подкожна мастна тъкан.
2-мекониално оцветена кожа и ципи
3-жълто оцветена кожа и ципи, тежък респираторен дистрес синдром.
Диагноза - УЗД, ВТР , измерване на корем. При постъпване за раждане след 41гс.готовност на матката:
Скъсяване, изглаждане, разширение, консестенция, положение на шийката, спускане на предл.част. Оценка плода :УЗД- бипариетален диаметър, количество околол.течност, зрялост на плацентата.
Поведение - при хроногично прен.- индукция на раждането, ако цервикалния статус не е благоприятен не се предприема индукция.

30. плацента превиа - видове, клиника, опасности за майка и плод, диагноза , лечение
Представлява имплантация на плацентата в долен маточен сегмент.
Видове
Ниско прикрепена- долният плацентарен ръб достига до вътрешният отвор на церв.канал.
Маргиналис - долният ръб достига до нивото на вътрешния отвор на цер.канал.
Парциалис - долният ръб покрива част от вътрешния отвор на канала.
Тоталис - целият отвор е покрит от плацентата.
Истмикоцервикалис - част от плацентата е прикрепена към ендоцервикса.
Причини -възпаления след аборт, спонтанни аборти, имплантиране на яйцето в истмуса първично , или поради неблагоприятни условия. Основна причина за кървене са контр.на Braxton Hicks. Те разтеглят по-тънката истмична част и я изтеглят нагоре, а плодния сак се измества надолу и плацентата се отлепва.
Кл.картина - внезапно кървене без болка в края на 2-3 тримесечие, може да е оскъдно, умерено, профузно. Поради предлежанието на плацентата , плода е високо и не е възможно ангажирането на предлежащата част.
Усложнения :
За майката- остра кръвозагуба при тоталис и истмикоцерв., хеморагичен шок, тежки разкъсвания на мекия родилен канал, въздушна емболия(поради отворени вени на плацентата).
За плода - атипични предлежания, пролапс на пъпна връв при парциалис и маргиналис, смърт от остра анемия.
Диагноза - УЗД, анамнеза(предишни брем.,усложнен плацентарен период, слабо кървене появило се след втърдяване на корема).
Грижи - хоспитализация, при много силно кървене- секцио, при тоталис независимо от гестационната възраст на плода. При спряло кървене- следи се Hb,Hct , Ery, фибриноген, хемостазиология, кръвно, токолиза. Нормално раждане при ниско предлежание на плацентата. Преви се преценка за белодробната зрялост на плода лецитин-сфингомиелин. Амниотомия - намалява кръвотечението вследствие на притискане на предлежащата част.
При нежизненоспособен плод- използва се за да тампонира кървенето, при главично пред-налагане на главични щипци и тракция с тежест. При седалищно-след амниотомия се пуска краче и към него се завързва тежест.

32. преждевременно отлепване на плацента прикрепена на нормално място- етиология, клиника, диагноза , усложнения.
Причини - травма, късни токсикози, къса пъпна връв, увреждане на евдометриума от аборти и раждания.
Отлепването започва от спангиозния слой. Обр.се ретроплацентарен хематом, който нараства и увеличава площта на отлепването. При закрито отлепване няма външно кървене, външно е когато е отлепен ръба на плацентата.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Акушерство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.