Категория "Медицина"


Категория на документа: Документи по Медицина
 ДОКЛАД От Тамара Галина и Магдалена Козарева По тема: Занимания за деца в болнична обстановка Лекарите мислят единствено за това,че малкият човек трябва да бъде ЛЕКУВАН. Всичко останало отива на втори план. Но нали детето/юношата не само боледува, а в същото време расте, съобразява все повече, на него всеки ден му трябват нови впечатления и познания! Ето защо в стаята или болницата трябва да му се даде възможност за практическа работа - рисуване, моделиране, конструиране. Един разговор за опоз

Категория на документа: Документи по Медицина
 НЕРЕРВНА С-МА ІІ. ПЕРИФЕРНА НЕРВНА С-ма. Към периферната нервната с-ма спадат гръбномозачните и черепномозачните нерви.Те осъществяват връзката м/у централната нервна с-ма и органите на чов.тяло.нервите представлъват снопове от нервни влакна -израстаци на нервни клетки нервните власкна биват 3 вида; сетивни,моторни и вегетативни.нервните възли - ганглии са образувани от перикарионите на сетивни или вегетативни неврони,заобиколени с глиални мантини клетки.отвън те са покрити с съидинителна тъка

Категория на документа: Документи по Медицина
Медицински университет `Проф. Д-р Параскев Стоянов` Гр. Варна Курсова работа по Психиатрия Тема: Невротични, свързани със стрес и соматоформни разстройства. Предал: Силвия Григорова Владимирова Специалност: Медицинска сестра Факултетен №: 36009033 Неврозите са психогенни по произход непсихотични функционални разстройства на нервната система, без да има груби нарушения в отразителната дейност и поведението. Имат обратим характер, защото не се дължат на органично изследване на нервната система и

Категория на документа: Документи по Медицина
 Гръбначния стълб е сложно устроена структура, осигуряваща връзка между множество кости - череп, кръстцова кост, ребра, гръбначни прешлени. Гръбначния стълб е изграден от 33 прешлена, разделени в отдели както следва: * шиен отдел - 7 прешлена * гръден отдел - 12 прешлена * поясен отдел - 5 прешлена * кръстцов- 5 прешлена * опашен - 4 прешлена Погледнато общо прешлените се разделят на две части. Горната част (прешлените които са до кръстцовата кост) са наречени истински - vertebrae verae. Те са

Категория на документа: Документи по Медицина
 ВРОДЕНИ СЪРДЕЧНИ МАЛФОРМАЦИИ Честота на ВСМ: висока - 1 на 8 000. У нас годишно се раждат към 800 деца с ВСМ, от тях половината се оперират. Етиология : етиологична роля имат различни фактори, действащи между 20. - 45. ден на бременността, преди окончателното оформяне на сърцето на ембриона: - инфекции ( рубеола и др. ); - недоимъчно хранене и хиповитаминози ( вит. А и фолиева киселина ) ; - рентгеново облъчване ; - медикаменти ( антагонисти на фол. киселина, антиепилептици, амфетамин, прогест

Яндекс.Метрика
92 92 100 100