Категория "Медицина"


Категория на документа: Документи по Медицина
Хранене и болести на обмяната Затлъстяване- Нередовно хранене, еднократно вечер(по-изразена и по-продължителна постпрандиална липемия поради циркадни колебания на метаболизма) Небалансирано хранене - излишък от въглехидрати(↓липолизата, ↑липогенезата-мастно натрупване) и недостиг на белтъци. Редуциран прием на: Мазнини (нискомастна диета + двигат.активност) най-слабо подтискат апетита. Прием на храни с нисък гликемичен индекс -- зеленчуци, несладки плодове, бобови храни, кисело мляко. Повишен п

Категория на документа: Документи по Медицина
 ДОКЛАД От Тамара Галина и Магдалена Козарева По тема: Занимания за деца в болнична обстановка Лекарите мислят единствено за това,че малкият човек трябва да бъде ЛЕКУВАН. Всичко останало отива на втори план. Но нали детето/юношата не само боледува, а в същото време расте, съобразява все повече, на него всеки ден му трябват нови впечатления и познания! Ето защо в стаята или болницата трябва да му се даде възможност за практическа работа - рисуване, моделиране, конструиране. Един разговор за опоз

Категория на документа: Документи по Медицина
 НЕРЕРВНА С-МА ІІ. ПЕРИФЕРНА НЕРВНА С-ма. Към периферната нервната с-ма спадат гръбномозачните и черепномозачните нерви.Те осъществяват връзката м/у централната нервна с-ма и органите на чов.тяло.нервите представлъват снопове от нервни влакна -израстаци на нервни клетки нервните власкна биват 3 вида; сетивни,моторни и вегетативни.нервните възли - ганглии са образувани от перикарионите на сетивни или вегетативни неврони,заобиколени с глиални мантини клетки.отвън те са покрити с съидинителна тъка

Категория на документа: Документи по Медицина
Медицински университет `Проф. Д-р Параскев Стоянов` Гр. Варна Курсова работа по Психиатрия Тема: Невротични, свързани със стрес и соматоформни разстройства. Предал: Силвия Григорова Владимирова Специалност: Медицинска сестра Факултетен №: 36009033 Неврозите са психогенни по произход непсихотични функционални разстройства на нервната система, без да има груби нарушения в отразителната дейност и поведението. Имат обратим характер, защото не се дължат на органично изследване на нервната система и

Категория на документа: Документи по Медицина
 Гръбначния стълб е сложно устроена структура, осигуряваща връзка между множество кости - череп, кръстцова кост, ребра, гръбначни прешлени. Гръбначния стълб е изграден от 33 прешлена, разделени в отдели както следва: * шиен отдел - 7 прешлена * гръден отдел - 12 прешлена * поясен отдел - 5 прешлена * кръстцов- 5 прешлена * опашен - 4 прешлена Погледнато общо прешлените се разделят на две части. Горната част (прешлените които са до кръстцовата кост) са наречени истински - vertebrae verae. Те са

Яндекс.Метрика
92 92 100 100