Категория "Медицина"


Категория на документа: Документи по Медицина
ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГР. СТАРА ЗАГОРА ВЕТЕРИНАРНО - МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ РЕФЕРАТ НА ТЕМА LERNАEOSIS (Лернеоза) ИЗГОТВИЛ : ............................... Стара Загора 2013г. Широко разпространена ектораразитоза по сладководните риби, причинена от ракообразни, които разрушават кожата на засегнатите риби и предизвикват огнищни възпаления и язви. Паразитните лернеи образуват дълбоки рани ,там където са закрепят по тялото на болната риба.Краищата им са яркочервени и те рязко изпъкват върху здрава

Категория на документа: Документи по Медицина
Арсен Арсенът е 33ят елемент от периодичната таблица на елементите с най-често употребявани оксидационни номера +5, +3 и -3. Арсенът има способността да формира неорганични и органични съединения в природната среда и в човешкото тяло. Един от най-честите източници на замърсяване с арсен е питейната вода където замърсяването може да е между 0.01 мг/л до 4мг/л. Има много географски места по света където високи нива на арсен в подпочвените води са причинили голямо безпокойство, особено в Индо-банг

Категория на документа: Документи по Медицина
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ Д И П Л О М Н А Р А Б О Т А НА ТЕМА: Предизвикателства на хроничните заболявания ХИВ инфекцията: от "смъртна присъда" до хронично заболяване - медицински и социален феномен Изготвил: Научен ръководител: Магистърска програма по "Обществено здраве и здравен мениджмънт" София 2013 г. С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е ВЪВЕДЕНИЕ.......................................................................................................................5 ГЛАВА

Категория на документа: Документи по Медицина
Хранене и болести на обмяната Затлъстяване- Нередовно хранене, еднократно вечер(по-изразена и по-продължителна постпрандиална липемия поради циркадни колебания на метаболизма) Небалансирано хранене - излишък от въглехидрати(↓липолизата, ↑липогенезата-мастно натрупване) и недостиг на белтъци. Редуциран прием на: Мазнини (нискомастна диета + двигат.активност) най-слабо подтискат апетита. Прием на храни с нисък гликемичен индекс -- зеленчуци, несладки плодове, бобови храни, кисело мляко. Повишен п

Категория на документа: Документи по Медицина
 ДОКЛАД От Тамара Галина и Магдалена Козарева По тема: Занимания за деца в болнична обстановка Лекарите мислят единствено за това,че малкият човек трябва да бъде ЛЕКУВАН. Всичко останало отива на втори план. Но нали детето/юношата не само боледува, а в същото време расте, съобразява все повече, на него всеки ден му трябват нови впечатления и познания! Ето защо в стаята или болницата трябва да му се даде възможност за практическа работа - рисуване, моделиране, конструиране. Един разговор за опоз

Яндекс.Метрика
92 92 100 100